Maria Magdalena via Lea Chapin, 2:e oktober 2017

Maria Magdalena via Lea Chapin, 2:e oktober 2017

 

Hälsningar, Kära Ni, ja det är Jag, Maria Magdalena. Min älskade Jeshua är också här. Det är av stor betydelse, Älskade Barn, att ni förankrar energierna i det vi kallar energin från den Heliga Graalen: energin av vår dotter Sarah, som är balansen. Hon representerar den Gudomliga Kvinnliga och den Gudomliga Maskulina energin, och hon är här idag för att vara med var och en av er, så att ni kan återvända till balansen och bli centrerade. Vi ber var och en av er, att ta ett djupt andetag och andas in i det vi kallar stillpunkten (still point). Och för att börja andas in essensen av fred i ert hjärta, börja med att andas in i stillpunkten med essensen av fred till ert hjärta. Börja med en djup inandning och andas in freden. Andas in energin av balans, och andas sedan in ljusets och den Heliga Nådens energi.

Förstå vid denna tid, Älskade Barn, att det är av stor betydelse att ni är i ert ljus, att ni är i kärleken, och att ni är essensen av frekvensen för Allt Som Är. Vänligen ta ett djupt andetag och börja andas, andas, mina barn, andas. Det är av stor betydelse, Kära Ni, att ni börjar förstå att all energi som kommer till denna planet nu, verkligen är gudomligt anpassad. Som det sagts tidigare så kanske det inte verkar så, men den är gudomligt anpassad, och är till för att tjäna den levande Guden och tillåta att fred, harmoni och balans ska återvända till denna älskade planet. Som ni känner till, att i planetens begynnelse så kom de milda kärleksfulla varelserna, de eteriska varelserna av ljus, till denna planet för att hjälpa och bli hjälpta av den älskade Moder Gaeas energi. I början var det fred, kärlek och vänlighet, allting var i Gudomligt Helig Nåd och i Gudomlig balans. Och nu ser vi att mycket har förändrats, så mycket kaos har uppstått på er planet. Det är av yttersta vikt, att vår älskade planet återvänder tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd av fred, kärlek och stillhetens balans. Jag vet att vi säger detta om och om och om igen, men det är nödvändigt att det inte glöms bort, ni måste inse att detta är vad som händer på er planet. Moder Jord kommer tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd av fred, skönhet och stillhet, med eller utan er. Och jag upprepar, med eller utan er, Moder Gaea kommer tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd av fred och balans.

Idag ber vi er alla att centrera er energi in i Moder Gaea. Att centrera er energi till det vi kallar, den kristallina kärnan i Moder Jord. Och centrera er energi in i hennes frekvens, och tillåta hennes väsen att komma in i era egna aurafält och in i era fysiska dimensioner. Och så ber jag er att andas, mina barn, andas, när ni står på marken, och känner anslutningen till Jorden och känner hennes levande ljus och hennes väsen tränga in i era fotsulor, till era kroppar och till era kronchakran. Expandera nu energin genom silvertråden som förbinder er med Allt Som Är. Det är av största betydelse, Kära Ni, att ni stannar kvar i förbindelsen, och som man säger, som ovan, så nedan, och förblir jordade och anslutna till Guds Levande Ljus, och förankrar er energi i Moder Gaea. Det är under den här tiden med stor förändring och övergång som ni, när ni stannar förankrade och balanserade, kommer att kunna hjälpa inte bara er själva, utan hela mänskligheten, Moder Jord och det Levande Ljuset i Guds essens, genom att förbli i sann och perfekt anpassning till Den Heliga Moderns energi, Den Heliga Fadern, Den Stora Centrala Solen och energin av den älskade Moder Jord. Hon ropar till var och en nu, att hålla sig i anpassning till henne och hjälpa henne, för hon går också igenom tumultartade tider, av återfödelse och återanslutning.

Under dessa kraftfulla, kraftfulla tider, ber vi att var och en av er ska koncentrera sig på fred, och börja använda fredens mantra flera gånger om dagen. Jag är fred, jag är fred, jag är fred. Älskade barn, det är av stor betydelse att ni håller denna energi av fred inom er varelse och inom er närvaro, för detta är det Levande Ljuset av Gud, fredens energi. Så många är oroliga och förstörda av allt våld och kaos, krigen och den enorma, enorma känslan av rädsla, att vi ber er att enbart fokusera på fred, att få fred i era liv, fred i era hjärtan, fred i era hem och fred på denna planet. Den smittar genom de individer som har den vibrationen, men er frekvens, varje själ som har denna vibration, påverkar någon annan, och då kan alla individer få fredsfrekvensen till sina varelser. Och freden ska nu återställas på denna planet. Och därför, Kära Barn, ber jag er att ta ett djupt, djupt, djup andetag. Och börja andas in essensen av kärlek, andas in essensen av fred, andas in essensen av lugn och det Levande Ljuset av Gud till ert inre, med förståelsen om att den energin är av största betydelse. Kan ni känna vibrationen komma in i ert hjärta? Komma in i ert sinne? Till er medvetenhet?

Kan ni känna den här energin då ni innehar frekvensen av kärlek, och känna att kraften återställs inom er? Kalla nu fredens vibrationer till er, och känn anpassningen från styrkan av ert ursprungliga tillstånd, som de vackra andar som kom i fred till denna planet. Vid den Stora Konklaven, då ni valde att komma till denna Jord, kom ni med förväntan och med ett fridfullt hjärta. Och vi ber er, Älskade Ni, att återvända till det ursprungliga tillståndet av fred, var stilla, var stilla, var stilla och vet att ni är älskade. Var stilla, var stilla, var stilla och vet att ni är av fred. Var stilla, var stilla, var stilla och vet att ni är av ljus. Fred, kärlek och ljus. Det är ert ursprungliga tillstånd, Älskade Barn, fred, kärlek och ljus, det är ert ursprungliga tillstånd. Fred, kärlek och ljus, det är ert ursprungliga tillstånd. Vänligen acceptera den här gåvan, eftersom vi håller denna vibration och vi tar den till er, vi omger er med den. För ni, Älskade Barn, som vi tidigare sagt, är kraftfulla kanaler. Och när ni håller den här frekvensen i nätet av diamantljus, i er essens och i er närvaro, tar ni denna energi till ert fält i merkaban av fred, kärlek och ljus. Och när ni reser och gör astrala resor som multidimensionella varelser, tar ni denna energi till fler aspekter av det levande ljuset som finns inom er, sedan kan ni förstå. Ni använder er kraftfulla frekvens på många, många, många nivåer, inte bara för att heala denna planet, utan för att heala allt liv. Detta är ett vidsträckt påstående, men ni tar er energi till jordens plan. Och ni åstadkommer healing på flera nivåer, även om ni inte medvetet vet vad ni gör, när ni innehar denna vibration och frekvensen av fred, kärlek och ljus. Ni påverkar så många, och tjänar den levande Guden. Detta är av stor betydelse under dessa tider av enorma förändringar. Och ja, alla förändringar som kommer fram, rensar energierna på Jorden.

Som vi tidigare sagt, så är det inte meningen att ni ska leva i rädsla. Ni ska inneha frekvensen av fred, kärlek och ljus. Och när ni gör det, så kommer Jorden att förbli i balans. Om ni känner er rädda, så drar ni till er rädsla. Om ni håller fred, kärlek och ljus, kommer ni att bringa fram fred, kärlek, ljus och balans. Det är av stor betydelse, att alla kännande varelser på Jorden är i balans. Och kunna återvända till det heliga tillståndet i min dotters energi från den Heliga Graalen, och leva i balans med det Gudomliga heliga Maskulina och det Gudomliga heliga Feminina. Allt som lever kommer i balans och allt återställs till dess ursprungliga tillstånd av att vara. Och, Älskade Barn, vi vet att det här kan vara svårt att ta till sig, men snälla kalla fram de Maskulina och de Feminina aspekterna av er själva, min dotters energi och den försvunna Heliga Graalen, som många anser vara en kalk som verkligen fanns en gång, men den kalken, bägaren, svämmar över med fred och balans. Och så, Älskade Barn, känn närvaron av detta ljus, känn närvaron av denna kärlek, känn närvaron av denna energi när ni minns vilka ni verkligen är. Detta är en mäktig, mäktig dag, en mäktig dag av återställning, en mäktig dag av glädje, en mäktig dag av healing. Och nu, Kära Ni, kommer jag att dra mig tillbaka och låta Jeshua tala, medan jag finns här i min dotter Sarahs frekvens. Och vi sänder er fred, vi sänder er balans, vi sänder er kärlek och vi sänder er glädje.

Hälsningar, mina barn, det är jag, Kristus. Jag kommer till er den här gången för att berätta för er hur viktigt det är att hålla det Levande Ljuset från Guds essens i era varelser. Vet, Älskade Ni att ni är skapade av denna frekvens av Gudomligt balans, alla här – inte bara min egen familj, utan alla änglar, ärkeänglarna, änglarikena, alla galaktiska varelser av ljus, den galaktiska federationen, broderskapet av Melchizedeks sällskap – vi står alla här med er och strålar ut dessa frekvenser av balans, fred, återställning och omvandling till er älskade planet. Ni förstår, älskade ni, att det händer mer än ni kan tänka er, och ni känner frekvensen, ni känner återkomsten till ett harmoniskt tillstånd och ni kommer att börja se den förändring ni önskar så mycket på Jordens plan. Detta är verkligen en omvälvande tid, men den kommer snart att återgå till sitt ursprungliga tillstånd. Det är vårt löfte, det är vårt avtal med er och vi arbetar mycket flitigt för att hjälpa till att väcka så många. Och som ni ser så sker förändringar, eftersom människor når ut för att hjälpa sina bröder och systrar. Under tillstånd med tragedier, hjälper så många sina bröder och systrar och det är av stor betydelse, Älskade Ni, att ni förstår att ni har ett ansvar att anpassa er och förankra er energi i den kraftfulla frekvensen av balans där ni skapades, för där är era vackra andar i komplett och total harmoni och balans. Och så, Älskade Ni, tillåt er själva att ansluta med era högre själv, era översjälar, och väcka upp er energi till sanningen om vilka ni är. Låt er inte styras av era lägre sinnen och ert ego, som skapar rädsla i era liv. Det är inte bra, för det skapar bara ytterligare problem för er själva och för planeten.

Och så skickar vi er vågor efter vågor med healande energi, och vågor efter vågor av fred till alla som har blivit drabbade av Jordens förändringar, och som blivit skadade. Vi ber er att vara vaksamma och be för alla era världsledare, för hela befolkningen som nu lever på Jorden, och att alla ska återvända till balans och hövlighet. Ni vet hur viktigt det är för varje individ att återigen minnas sanningen om vilka de är, för då ni har vaknat, ser ni förändringen som har påverkat era liv, och hur ni har skiftat till ett helt ny vibrerande varelse. Minns ni när ni inte var vakna, när ni sov och levde i mer rädsla än ni gör nu? Kan ni minnas hur det var när ni inte levde i rädsla? Snälla, Älskade Barn, jag ber er att ta bort all rädsla från ert liv. Vänligen prioritera det. Be för fred, först inom er själva, och det är ett måste nu att ni ber om att vara i fred och balans. Det är viktigt, för när ni väljer att ha den frekvensen så börjar era liv att falla på plats, ännu mer, i en snabbare takt. Ni kanske redan förstått, att med energin i övergångsfasen på denna planet nu, så händer det i en mycket snabb takt. Och när ni bestämt er avsikt, så ska det ske, när ni bestämt er avsikt, så ska det ske. Jag upprepar, när ni bestämt er avsikt, så ska det ske. Energin är så kraftfull nu, att när ni bestämt er avsikt, så sker sakerna ganska omgående.

Och så, Älskade Ni, vi ber er att hålla energin av fred och balans, så att ni känner det i ert hjärta, och hittar balansen och den lycka ni förtjänar så mycket. Och att ni kan återvända till att leva som en fysisk andlig varelse på denna Jords plan. Ja, Älskade Ni, när ni kom till jorden som en eterisk varelse av ljus, kände ni inte den rädsla ni känner nu. Och vi ber er att återvända till detta ursprungliga tillstånd. Hur gör ni det? Det kan ske genom er avsikt. Det kan ske, Älskade Ni, men fokusera inte på den yttre världen, eller på de yttre omständigheterna, utan förbli lugna och centrerade. Och när ni bemästrar det, då, Kära Ni, har ni blivit levande mästare som är förkroppsligade fysiskt, en levande mästare, förkroppsligad i er fysiska dimension på denna Jords plan. Vi ber alla de uppstigna mästarna och de uppstigna varelserna, att komma fram nu, ja vi ber alla uppstigna mästare och uppstigna varelser att komma fram nu. De tar plats på Jordens plan, och vi ber er att göra detsamma. Vänligen förankra er själva i energin från Moder Jord, in i den kristallina kärnan av Hennes väsen, förankra er energi i Guds levande ljus, ta er plats, för ni är alla kopplade till varandra och ni är alla ombedda att vara de andliga ankarna, och hålla energin i balans för denna planet, och då alla håller varandra i händerna blir ni kraftfält. Ni håller balansen i jämvikt på denna planet. Kan ni föreställa er hundratals, tusentals eller miljontals själar, som i ljuset håller varandra i händerna, och tar denna energi av balans till Jorden, och förankrar den frekvensen på planeten? Det kommer att hjälpa er själva och alla kännande varelser tillsammans med Jorden, så att Hon kan återvända till sitt ursprungliga tillstånd. I stället för att leva i rädsla, ber vi er fokusera er uppmärksamhet på att stanna kvar sammankopplade med denna frekvens av liv och varande, som är förbundet med energin av det levande ljuset. Idag ber vi er alla föreställa er, att ni är anslutna till denna frekvens och pluggar in den till vibrationen av fred. Så här kan ni hjälpa, så här kan ni bli hjälpta och så här återgår ert liv till balans. Det är vad ni alla har väntat på, det är det var och en har begärt, och det är av yttersta vikt att ni känner denna essens inom er, känner styrkan, känner glädjen, känner engagemanget, känner enigheten. Glädje till världen, glädje till världen, glädje till världen. Så att ni inte känner er ensamma, inte känner er bortkopplade, inte känner er isolerade eller rädda, för ni är kopplade till det levande ljuset av Allt Som Är.

Detta har varit en mycket ovanlig tidsperiod, särskilt de senaste sex månaderna, då så många har känt sig avskärmade från sig själva och från världen. Detta, Älskade Barn, är tiden då Jorden, som vi tidigare sagt, återföds. Ni återföds, och många av er har känt sig avskärmade från sig själva, varit förvirrade, känt sig ensamma, isolerade, och nu, Älskade Ni, har detta skifte ni har väntat på inträffat. Skiftet som ni alla har väntat på, har skett. Det är en förändring i medvetenheten, och det är av stor betydelse. Förändringen i medvetenheten har inträffat, och det är av stor betydelse. Nu börjar ni känna er lugnare och mer fridfulla. Vi har talat om det här förut, men nu när sol- och månförmörkelserna och höstens solstånd har passerat, börjar ni känna er lättade och lugnare, och ni känner mer energi och balans. Och nu kommer era liv att börja falla på plats, fort, fort, fort. Skiftet har skett. Och så ber vi er att ni står fast i balansen, står fast i frekvensen, och står fast vid att ni ska återvända tillbaka till ert ursprungliga tillstånd, den ursprungliga anden, i enighet, i glädje och minnas. Och det här är av stor betydelse, för vi behöver alla er, som vi kallar fotsoldater och ankare, för att hjälpa planeten och alla som behöver återvända till balansen i sig själva. Var och en av er är budbärare och ljusets lärare, och ni hjälper världen en liten bit i taget genom era avsikter, och håller kvar kärlekens frekvens för att hela världen ska kunna förstå och veta. Det här är en mycket, mycket viktig tid, och vi vill att var och en av er håller kvar frekvensen av kärlek i ert hjärta, håller den kär, håller den nära. Och vet att när ni finns i denna frekvens, så har ni kärlekens kraft så djupt, så rikligt, så fullständigt, att ingen eller ingenting kan påverka er då ni är förankrade i energin av balans från vår dotters levande ljus, vår kära Sarah. Det är vårt löfte och vårt avtal med er, att vi, min mor, min dotter, min Maria, jag själv och alla ljusets varelser, inklusive Melchizedeks och den Galaktiska federationens sällskap och alla inom essensen av den stora guddomen, alla ljusets varelser som tjänar den store Skaparen, är här hos er, och förankrar denna frekvens så potent och kraftfullt att ni kommer att börja känna skiftet, och Moder Jord kommer också att känna det.

Vi vill säga er, Älskade Barn, hur viktigt det är att fokusera på denna balans. Jag vet att vi upprepar oss, men det är viktigt. Ni kan se behovet av det, genom allt kaos och förödelse som uppstår runt om på er planet. Det är därför vårt meddelande brådskar nu, och därför har vi tagit det till var och en av er. Gå nu, mina barn, med förståelsen om att allt är i sin ordning, och att allt är som det ska. Det är av stor betydelse att ni verkligen börjar ta tag i det här. Låt det inte bli något ni bara tänker på, läser eller hör, och inte tar er an. Vi ber er föra fram denna balans, låta det bli hela er avsikt, låt den föras fram med total avsikt, för det är verkligen brådskande och vi ber er, var och en, att engagera er för att skapa fred, kärlek och balans i era själar, så att ni kan återvända till de heliga varelserna av ljus ni skapades till.

Gå nu, mina barn, med förståelsen om att allt är i sin ordning, och att allt är som det ska vara. Det är av stor betydelse att denna planet återvänder tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd. Det finns en tidtabell som måste hållas, och den är beroende av er, alla er, av att ni måste assistera för att få fred på denna planet. Det är inte bara ett koncept, det är en levande vibrationell frekvens. Så, acceptera den här gåvan av balans som vi ger er, så att ni kan vara gåvan och kan vara de individer som är här för att hjälpa planeten, ett steg i taget. Ni är gåvorna och vi ger er frekvensen av gudomlig balans. Tack för att ni tog er tid, tack för er uppmärksamhet, tack för att ni är det Levande Ljuset av Gud. Förstå sanningen om vilka ni är. Min Moder, Min Maria, Min Sarah, finns alla med er, och vi ingjuter balans i er under tiden vi talar. Älskade Ni, gå i fred.

Maria Magdalena.

 

»Källa – Kanal: Lea Chapin

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...