Maria Magdalena via Beatrice Madsen, October 1st, 2018

Maria Magdalena   via    Beatrice Madsen     181001

Den gudomligt feminina energin har under senaste tiden ökat markant. Det är kanske inte är något som ni märker av utan snarare kan det kännas som en tillbakagång på ett ytligt plan. Dock kommer jag för att säga er att den feminina gudomliga energin uppstiger och detta sker underifrån, på ett mjukt, integerande, smygande vis. Detta måste ske och är förutbestämt under denna tid för att uppstigningen, som ni kallar den ska vara möjlig. Inom er i varje cell, i det lilla såväl som i det stora sker den kosmiska dansen mellan det gudomligt feminina och det gudomligt maskulina.  Denna dans vill ske, de vill ta emot varandra i kärlek.  De är trötta, så innerligt trötta på att vara motståndare till varandra och därför hamna i olika energispår.

Minnen finns hos er alla att blivit utnyttjade eller varit våldsutövare på den feminina kraften. Dessa helas nu och det kan vara så smärtsamt. Även de mest våldsamma uttrycken hos er har en sårad inre kvinna som behöver uppmärksammas och tas om hand. Er stora fixering vid intellektet i denna tid är också ett uttryck för ett förtryckande av gudinnekraften men den ifrågasätts nu som aldrig förr och ni kan se spår av det i er media.

Det råder en fullkomligt förvirrad, kaotisk stämning på jordeplanet. Dess like har tidigare aldrig setts, men det är i sanning början till ett nytt mera hållbart samhälle kära vänner. Ha tålamod och bered dig på att du kommer att se dina medmänniskor sörja och gråta över gamla sår som kommer upp till ytan och som behöver helas, om och om igen. Till slut finns där ett fint ärr som är blott ett minne och du kan känna en frid som du inte trodde var möjlig, kära vän. Räds inte din smärta, känn den! Den är början på ett helande som för dig in i den nya tiden. Du vågar se din egen smärta och din sårade inre kvinna och du vågar stå kvar i din nästas smärta och ni helas snabbare tillsammans.

Jag finns hos dig och vaggar dig och bär dig in i den nya tiden och när du är flygfärdig släpper jag iväg dig som en vit duva ur min hand. Se, hur jag gläds när du kan flyga själv. Se hur jag fäller gudomliga tårar av glädje över att du ser din egen skönhet och inte dömer din nästa pga dess färg, etnicitet eller religion. Du kan då lägga in en snabbare växel och flyga med de högre strömmarna när din inre Gudinna och inre Gud är jämbördiga partners och lyfter istället för att förtrycka varandra.

Jag väntar på dig med ett gudomligt tålamod och älskar dig i allt som är din sanning. Maria Magdalena.

Du gillar kanske också...