Maria Magdalena: Gaia och Mänsklig Medvetenhet, 1 november 2021

 

Maria Magdalena: Gaia och Mänsklig Medvetenhet, 1 november 2021

1 november 2021

 

Av Caroline Oceana Ryan

https://tinyurl.com/jvw3an5e

Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att få denna tid med er idag.

Den här veckan pratar vår skribent med Maria Magdalena angående förändringarna ni ser, när de Gudomliga Feminina energierna är återinstallerade i Lady Gaia och det mänskliga medvetandet.

COR: Hälsningar, Lady Master Maria Magdalena! Jag är hedrad över att få prata med dig idag.

Uppstigna Mästare Maria Magdalena: Hälsningar, kära du! Jag är hedrad över att få prata med er alla.

COR: Mina frågor har att göra med de Gudomliga Feminina Energierna som kommer till Jorden nu.

Vi återtar den andra halvan av livet. Återtar den andra hälften av vår ande och vårt psyke – de Gudomliga aspekterna som har undertryckts, ignorerats eller kränkts i tusentals år.

Det borde allt vara fantastiskt goda nyheter, men se vad som händer! Det pågår en stor ansträngning för att nedgradera vårt DNA, att förslava oss med en sista ond handling av desperation från den gamla maktstrukturens sida. Jag vet knappt vart jag ska titta vissa dagar.

Ändå verkar dessa energier, och vår förmåga att öppna för dem, bli kraftfullare och mer transformerande för varje dag.

Uppstigna Mästaren Maria Magdalena: Det är viktigt att komma ihåg att alla som är medvetna om den transformation som Jorden just nu upplever har kommit in med en speciell uppsättning intressen, oavsett deras avsikter.

Och därför kan det inte vara en slump att så många har anlänt till planeten vid denna tidpunkt med ett kraftfullt uppdrag att hjälpa till i Jordens och mänsklighetens Uppstigning.

Det kan inte heller vara en slump att så många nu har valt att tala i frågor som påverkar medvetandet i allmänhet. Det stora lyftet i frekvens kan kännas i luften runt omkring en, och i träden, växterna och jorden, vattnet, djuren. I mänskliga hjärtan och sinnen.

Detta är inte så mycket en fråga om betydelsen av ord, som ni vet. Det handlar om energierna som uttrycks i dem.

Det är därför ord är heliga. De bär på stor Kreativ kraft. Ljudets fysiska karaktär framkallar vissa vibrationer, vilket gör att de kallar vågor eller strålar av energi till handling, för ett speciellt syfte.

Detta översätts sedan till energetisk närvaro, och ofta, yttre form.

De flesta av er har upptäckt detta i ett antal år nu.

Miljontals inser kraften i deras egen röst, deras tankar och fysiska närvaro, för att fungera som en sändare och kommunikatör av en viss form av upplevelse.

Även om detta skulle kallas fantasifullt nonsens av vissa, upplever miljoner människor verkligheten i det.

Så att när du kommenterar vad som kommer från skuggorna, där rädsla är engagerad som en kontrollåtgärd, lägger du märke till en del av Jordens vibrationsverklighet, och det är den lägre vibrationsaspekten av mänskligt liv för tillfället.

Eftersom media-etern är full av dessa låga vibrationer, känns det som att dessa energier dominerar på planeten.

Ändå kan vi säga dig: Det gör de inte. Ljusmedvetandet har nu rotat sig in i Gaia och i det mänskliga medvetandet där det inte kan ryckas upp med rötterna. För närvarande är det dämpat i vissa avseenden, men inte heller det kommer att pågå mycket längre.

COR: Men det som är svårt är att vi har tränats genom århundraden av traumabaserad kontroll att känna att vi är i ständig fara, även när vi inte är det.

För vissa har detta inte varit särskilt märkbart förrän nu, i denna tid när sjukdom och extremt väder och väpnade konflikter pågår på så många ställen, såväl som alla ekonomiska störningar och svårigheter som de kan medföra.

Så att vi lättare faller i synk med den låggradiga rädslovibrationen som vibrerar genom luften, särskilt där det finns stora befolkningsgrupper. Det är där media sprider ångest och täthet och splittring så kraftfullt, och aldrig har det varit mer så än nu.

Jag undrar om det är bättre att ignorera de tunga budskapen, eller erkänna att dessa är skuggorna av vår egen upplevelse, som kommer upp för oss för att äntligen mötas, fullt ut?

Maria Magdalena: På sätt och vis är det bäst att ignorera dem.

Att impregnera dig själv med mörka bilder och varningar om en dyster framtid är inte varför du har kommit in vid den här tiden.

Och ändå, vetskapen om att den tätheten finns där tyder på att så mycket har kommit upp till ytan och bett om att bli helat, eller helt upplöst, ja!

Och detta kan bara vara bra! Människor blir upprörda när ett fysiskt eller känslomässigt symptom dyker upp, men om det indikerar ett problem som behöver läkas, är det något som man kan vara tacksam för.

Du skulle annars mycket lättare ignorera problemet, eller inte vara medveten om det. Och så är det, för mänskligheten också.

Mycket har kommit fram nu för att äntligen bli helat, inte bara i sammanhanget av en mänsklig helande konstruktion, utan i det transformativa, förvandlande Ljuset som flödar till alla nu, utan undantag.

Man kan faktiskt med glädje säga att det inte går att komma undan. Det är den era som mänskligheten nu har gått in i.

COR: Hur ska vi undvika att bli överväldigade av antingen nyheterna eller vårt eget medfödda behov av att läka smärtan och tyngden av hundratals inkarnationer?

Jag håller med om att det är energiläkning som vi behöver nu, vilket vida uppväger de äldre formerna av vad vi kallar terapier eller andliga övningar.

Detta är miljön på Jorden Själv som vi helar – och mänskligheten, i massor.

Maria Magdalena: Ja. Ni har kommit hit för inget mindre!

Var bara medvetna om att ni inte enbart är de som upplever allt som händer nu i era inre liv och på planeten.

Era högre jag, era stjärnfamiljer, era egna själar – dessa är kraftfullt aktiverade nu och mycket involverade i allt detta.

När du ansluter dig till dem i tysta stunder, ansluter du till ett helt nätverk av Ljusarbete och healing som du en gång bara kunde ha drömt om att möta på en medveten nivå.

Nu är det öppet för dig på allt högre och mer urskiljbara erfarenhetsnivåer.

Du måste vara redo att ansluta till dessa men kom ihåg: det mesta av detta är bara du i högre form. Dessa vackra resurser är en oas, en helande plats för andrum och vila från Jordens krav, och de finns alltid där för dig.

Du kanske inte alltid känner ett omedelbart lyft i dina energier, men det kommer att ges när du öppet söker och öppnar för att ta emot det.

COR: Kan du erbjuda oss en process genom vilken vi kan komma åt dessa, Lady Master? Det skulle vara till stor hjälp.

Maria Magdalena: Jag är hedrad att få hjälpa till.

Börja med att andas djupt men ändå bekvämt, koncentrera dig bara på ditt andetag, när du släpper alla tankar. Om det hjälper dig att koncentrera dig på tystnaden – att nå tystnaden bakom alla ljud, gör det då för ett ögonblick, som en fokuspunkt som tystar sinnet.

Eller så kanske du vill spela musik som är högvibrerande i frekvens, eller en inspelning av Sanskrit chanting, som ”Om”.

Dessa kommer att påminna dig om att du inte så mycket är ett fysiskt fordon med hjärna och känslor, som ren energi som för närvarande har manifesterat sig i yttre form.

Föreställ dig en briljant stråle av ljus, en stor våg av gnistrande, medveten, kännande energi som rör sig genom Universum. Se att Ljus eller energi också flödar genom dig, och genom hela din Jord, och lyfter allt till en vacker resonans som återför dig och din Jord till dina högsta drömmar om vad som är möjligt för dig – en förvandling.

Se det lyfta dig in i nya och accelererade former av helande och förnyelse – en transformation till högre yttre former, när du resonerar med och vänjer dig med dessa frekvenser.

Många använder den Rosa Strålen i denna bild, eftersom den upplevs vara den dominerande strålen av det Gudomliga Feminina.

Denna Ljusstråle är kraftfull. Den innehåller en energi av aktiv öppenhet. Ni har fått lära er att det Feminina är ett svagt eller passivt tillstånd. Det är det inte.

Det är ett Kreativt flöde av avsikt, och det har skapat världar, hela raser av varelser, stjärnkonstellationer, galaxer, universa.

Tänk på att långt ifrån att vara skild från detta vackra energiflöde och denna kraftfulla Intelligens som är ett uttryck för högre Kärlek, är du faktiskt Ett med det.

Tänk på att det som du känner är din trasighet, ditt försvagade mänskliga tillstånd, din smärta och förluster, bara är färger på en duk som är så mästerligt målad vilket du kommer att inse, när du ser hela mästerverket: ”Ingenting i mina Jordeliv har varit oavsiktligt. ”Allt är bra, eftersom jag lever i Ljuset av denna Gudomliga Strålglans och Hennes Kärlek för mig.

”Jag är Ett med Henne och hela Hennes Skapelse.”

Bjud på allt det som du känner är för tungt att bära, förstå, lösa eller läka.

För ni har rätt, ni som känner att Jorden och Hennes folk har rest för långt in i detta stora experiment som ni kallar dualitet.

Konstigt, men ändå perfekt, bildar återförenandet av dessa två halvor av skugga och Ljus en mer perfekt Helhet än ni ännu har upplevt i något Universum.

Och så nu, när du ser närvaron av den Gudomliga Modern komma till dig på denna våg – och du kommer att se henne på det sätt som mest resonerar för dig –

Ser henne komma till planeten, och in i dina egna energier, med all Hennes härlighet och bemyndigande närvaro och medkänsla, och förmåga att förnya, att släppa, att göra om det som hade glömt att det är en del av Helheten, av Allt Som Är. Ja, en del av din egen essens tvingades glömma Henne, men instinktivt förstår hela Hennes Skapelse att minnas och att återförenas med Henne nu.

Så kalla in varje splittrad del av din existens för att hjälpa till, och att vara en del av den fullständiga integrationen av varje fragment av dina livsenergier.

Du förenar dig med det som finns på Jorden i din nuvarande kropp, och det som fortfarande finns någon annanstans i Universum.

Och när du ser dessa individuella aspekter komma fram och integreras med ditt nuvarande Jordjag, inse till fullo: ”JAG ÄR hel nu. JAG ÄR den Gudomliga Moderns Skapelse av skönhet, helhet, briljans och kreativ kraft. ”JAG ÄR mer än kraftfull nog att hjälpa till att återskapa Jorden vid denna tidpunkt. ”Mitt uppdrag är tydligt. Min väg är full av Ljus. Min glädje är komplett. Jag tackar.” Se den Gudomliga Modern sträcka ut handen som för att röra vid ditt hjärta, men notera ändå att Hon sänder sin kraftfulla essens in i dina energier.

Inte för att övervinna eller kontrollera din essens, utan för att påminna dig om den Universella Solen från vilken du kom, från vilken ditt Jordmedvetande föddes.

När du är redo, kom tillbaka helt och hållet in i rummet, tacka den Gudomliga Modern och alla andra vackra Varelser du känner hjälper Henne att välsigna dig att påminna dig om din egen storhet.

För detta ser vi, alltid, även om det länge har varit dolt för er.

COR: Tack, kära Lady Master! Jag känner att även bara att läsa dessa ord kommer att lyfta många.

Maria Magdalena: De har Moderns väsen i sig. Så drick av det vattnet som är avsett för dig! Som alltid är vi alla här, i kollektivet, i Ashtarkommandot, i himlens sällskap, som många kallar det – vi är med er, i varje ögonblick.

COR: Namaste, Lady Master!

Maria Magdalena: Namaste, kära du! Min Kärlek och välsignelser till alla.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...