Maria Magdalena via Linda Dillon 24 maj, 2016

m_magdalena

Maria Magdalena

via Linda Dillon

24 maj, 2016

Himmelska Välsignelser

Sluta upp med att underskatta vilka ni är!

Ditt liv är heligt. Du befinner dig här som ett unikt uttryck för ditt uppdrag och syfte, ditt unika uttryck för Modern, Fadern, Ett – och du. Hur skulle du inte hedra allt i ditt varande? Hur skulle du inte älska allt i din varelse? Idag är detta min påminnelse.

Suzi: Välkommen.

Maria Magdalena: Och välkomna till er, älskade systrar i mitt hjärta, min älskade hjärtfamilj, älskade Jordbor. Det är så jag kommer till er – Magdalena, ja; en medresenär, en vandrare, en äventyrare, ja, en moder och syster, bundsförvant och vän.

Jag kommer för att tala med er om erkännandet, uppskattningen, förståelsen och frisläppandet av ert heliga kontrakt, ert heliga uppdrag, ert syfte, er anledning till att ni existerar i allt detta och i varje livstid som ni någonsin har levat. Jag ber er – sluta upp med att underskatta vilka ni är!

Jag fick gåvan och privilegiet, glädjen att få vara gift med och i en relation av ett högst tillfredsställande slag med vår älskade Jesus Sananda. Och ja, han har blivit en rätt beryktad person, eller hur! (Skratt). Men i det och i min vetskap gällande riktigheten i vårt förbund, vilket absolut var ett val – ja, såklart vår kärlek för varandra, vår förståelse för varandra om vilka vi är, skulle man kunna säga, placerade oss bortom alla val – men det var aldrig något annat än ett val.

Det var ett beslut, det var en väg som vi båda valde. Men i det, oberoende av de trosuppfattningar, legender, myter om hur historien utpekade mig, så drog jag mig aldrig undan mitt uppdrag och syfte, erkänslan och vetskapen om mitt eget mönster, mitt eget ändamål, mitt eget syfte, min egen väg. Vi var som Ett – och som två, för det är i sanning vad ett heligt förbund, men också vad uppfyllandet av ett uppdrag och syfte, handlar om.

Det är i synnerhet sant – och har förresten alltid varit – sant gällande resan på Gaias yta, denna vackra Ärkeängel Gaia som, fastän många tror att hennes färg är blå och grön, i verkligheten är en mäktig rosa ängel. Så det är inte ens någon tillfällighet att er gudomlighet, liksom hennes, är som en rosa diamant. Men nu kommer jag ifrån ämnet.

Redan innan jag träffade Yeshua, var jag en kanal och något av vad ni kan uppfatta som en Ritualhållare, av Riter. Många av er håller inte fast vid ritualer längre, eller så förstår ni inte helt, eller vet att en ritual kan pågå i veckor, dagar, månader eller så kan den vara i 30 sekunder, till och med i Moderns Nya Tid. Men detta var min specialitet och jag vek aldrig undan från det. Det höll faktiskt igång mig på många sätt, det höll igång vår familj, det höll igång lärjungarna, apostlarna och ofta vår kärlekscirkel.

När ni i början på er dag tar ett ögonblick för att tacka och be om hjälp, så är det en ritual. När ni tackar och omvandlar maten och vattnet som ni dricker, så är det en ritual; det är en helig rit. Detta var ett område inom min expertis.

Men det fanns även ett annat av mina expertisområden, vad som enligt er terminologi inte bara är att skapa ett heligt utrymme, vilket jag genom ritualer och böner gjorde, och som tidvis var utmanande; det var skapandet och upprätthållandet av ett heligt rum.

Så, Suzi, det är exakt vad du gör när du befinner dig i din bil, ditt fordon, ditt hem. Det är det som ni alla gör, för att ha ett heligt rum är nödvändigt för att man ska kunna existera på planeten, och med säkerhet att existera under den här tiden när allt utvecklar sig, under uppstigningen, under skiftet på denna planet – och speciellt nu när ni bokstavligen håller på att bli bombarderade.

Ja, vi vet att andra skulle vara försiktigare och säga ”penetrerade” och ”infiltrerade”, men jag säger ”bombarderade” för jag vet hur det känns. Ni blir bombarderade med energierna av hela Himlens Kollektiv. Käraste hjärtan, tidvis är det verkligen förvånande att ni fortfarande står upprätt, hålls sittande eller ens kan få en blunds sömn!

Nåväl, när ni fullföljer ert unika uppdrag och syfte – vilket endast är ert yttre utryck för ert gudomliga förlopp – så är det i och med det absolut nödvändigt för er att upprätthålla ett rum för er själva och för andra. Och det är ännu mer nödvändigt, ännu viktigare för dem av er vilkas beslut och val och uppfyllande, som ni ser det, av ert uppdrag och syfte, är att ge er ut på färder in i ett kaos, om det så handlar om att vara sköterska, läkare, lärare eller en granne – det spelar ingen roll för vad ni gör är att ni bär det heliga rummet med er.

Ja, ni är skyddade, men det strömmar utåt. Ni bjuder också in andra i ert heliga rum och ni respekterar och ärar även andras heliga rum. Ni invaderar aldrig; ni våldför er och plundrar aldrig. Ni upprätthåller och ärar helt enkelt utrymmet och ni säger: ”Ja, men hur vore det om någon gör något som går fel?” Ni ärar deras heliga själ, deras väg och deras gudomliga briljans, att oberoende av eventuella avstickare de kan ta för att kolla på utsikten, så kommer de att nå fram till den plats där de behöver vara.

Nåväl, jag ärade Yeshis uppdrag och syfte och det blev i hög grad globalt och faktiskt universellt. Det betyder inte att jag tidvis önskade att han helt enkelt skulle vända om, neka till det och stanna hemma mer. Och till och med då fanns det gånger för oss båda, då vi helt enkelt önskade få mer av lugn tid tillsammans. Vi ärade behovet av att få vår tid tillsammans – uppfatta mig inte fel.

Men när man är förälskad och i en relation och man vet att tiden är begränsad – vilket är ironiskt, för allas tid är begränsad – så önskade vi mer som kvinna, mor, apostel, vän; jag önskade mer. Inte för att det nödvändigtvis tillförde något till mitt uppdrag och syfte, men helt enkelt på grund av kärleken. Jag önskade få kvalitén, tiden tillsammans som skulle kunna växa, bli bredare, djupare.

Men i och med det, när vi reste tillsammans, om det så var i byn eller längs vägen, så var mitt uppdrag delvis att upprätthålla ett heligt rum. Så om vi så var 10, 100 eller 1000-tals – ja, till och med på den tiden var det 1000-tals – så brukade jag skapa och utföra ritualer, synliga och osedda, som kunde upprätthålla ett rum inom vår grupp och låta energin strömma ut så att vi skulle kunna vara i detta heliga utrymme av gemenskap; för att inte bara öronen skulle kunna höra, utan för att hjärtat också skulle kunna ta emot det och att detta varande skulle kunna bli medvetet, inte bara de kärleksbudskap som min make så grundligt delade med sig av, utan så att människorna skulle komma till insikt om att de var kärlek.

Nåväl, det fanns de som tänkte: ”Men, vad håller hon på med? Hon sitter vid sidan om gruppen och hon gör ju ingenting. I verkligheten så är Yeshua huvudattraktionen.” Och det var exakt så det var menat att vara. Jag gjorde inget val. Det var inte min plats att vara i förgrunden och i mittpunkten. Min roll var annorlunda och jag skulle kunna säga, lika värdefull, lika viktig, lika väsentlig.

Jag talar inte om detta för att ge mig själv oförtjänt ära – jag har fått stort erkännande och det är inget problem! Jag är älskad av så många. Jag säger detta för att påminna var och en av er – det finns gånger när ni befinner er i förgrunden och i mittpunkten och det finns gånger när ni befinner er vid sidan om. Ni kan inte ha en mittpunkt om ni inte har en gräns och en utkant vid sidan om.

Så alla bitar i era uppdrag i alla era åtaganden, kända och okända – för ni behöver inte alltid känna till dem – är livsviktiga. Under den tiden visste jag vad som låg framför vår familj, för våra barn, för Yeshua och mig och jag visste att det skulle komma att bli svårt och hjärtskärande. Stundtals, kände jag också till flera av de rykten om mig som sköka och hora; jag kände till avundsjukan hos vissa, att jag som kvinna hade sådan tillgång till den älskade profeten.

Jag visste inte hur jag skulle komma att bli avfärdad och baktalad och gömd, åsidosatt av många kyrkor och religioner, men det spelade ingen roll, för mitt arv efter alla dessa år är inte bara intakt, det återuppstår. Ni förstår, mitt uppdrag och syfte förändrades inte och det har det fortfarande inte gjort.

Mitt uppdrag av att bära, ja, det Gudomliga Feminina, men också skönhet, sensualitet, en helig egenskap av bägge två, det som människor ansåg om mitt heliga arbete och mitt arbete med familjen, min kärlekshistoria – alla dessa var mitt uppdrag och syfte. Man kan inte förneka en del av sig själv eller säga: ”Nåväl, det här är mitt uppdrag och mitt syfte och den här delen är bara mitt personliga liv”. Man kan inte vara uppdelad, mina älskade, och man kan inte förneka någon del av sig själv.

Det finns en djup tillit, inte bara till ert heliga jag, utan också till Modern, till att veta att det som ni gör, om ert hjärta är öppet och rent – och det är det – att ni inte kan gå fel, att ni befinner er där er Moder placerar er. Och vad det innebär, är att ni befinner er i harmoni med kärleken. Ni kan konsultera den mentala kroppen, ni kan ge komplimanger till egot, men inget kan ledas av egot eller enbart av hjärnan utan att man hänvisar till hjärtat.

Så allt ni gör – allting – och låt mig tala om detta för er, att laga mat och att göra i ordning måltider för er älskade familj och era vänner är ett heligt uppdrag. Allting är ett uppdrag och syfte. Det är inte en separerad uppgift. I ert samhälle och det sätt som saker och ting har utvecklats till under de olika tidsåldrarna, har ni ofta kommit att tänka på ert arbete som något som ni gör under 8-10-12 timmar per dag – och utöver det finns ni och ert liv.

Det är ännu mer olyckligt när jag observerar att folk tror att de är sitt arbete och har glömt bort resten. Sådan fragmentering är felaktig. Det kan inte finnas åtskilliga du, speciellt nu när du tar in och förankrar dina alla aspekter. Har du miljoner ansikten? Ja. Men de är alla du. Det finns bara en som är du – och du är magnifik!

Så varför jag idag har kommit är på grund av en enkel bön: Underskatta inte vem du är! Avfärda inte, förringa inte, inte bara den avsevärda del av gärningar eller beteenden som du åtar dig, utan också de mindre sakerna. I din form är kärleken ett uttryck och en upplevelse av kärlek. Det innefattar främst av allt hur du behandlar och vad du anser om och hur du tänker om och vad du tycker om ditt heliga jag och alla delar av dig själv.

Det handlar inte om en uppdelning i helgon och syndare. Andra gånger och i konversationer har jag talat med er om kroppens betydelse, om sexualitet, om intimitet, om förening. Det är inte annorlunda än att besöka ett tempel och utföra en ritual som till sin natur är helig. Alla saker och ting är heliga – en av de saker som ert arbete, vilket har blivit fragmenterat eller uppsplittrat. ’Heligt’ har blivit den term som används för vissa typer av ritualer, som att gå till kyrkan eller att be.

Ditt liv är heligt. Du är här som ett unikt uttryck i ditt uppdrag och syfte, ditt unika uttryck för Modern, Fadern, Det som är Ett – och dig själv. Hur skulle du inte ära hela din varelse? Hur skulle du inte älska hela din varelse? Det är min påminnelse idag.

Käraste Suzi, var skulle du vilja börja?

Suzi: Nåväl, jag skulle vilja börja genom att säga tack för att du kom hit. Det är alltid en glädje att ha dessa samtal. Jesus levde sitt liv och visade oss vår egen potential och tillsammans har ni gett oss en underbar modell för ett heligt partnerskap. Är det så att ett av våra mål i inkarnationen denna gång är att få förenas i ett heligt partnerskap?

Maria Magdalena: Ja. Nå låt mig nu tala om för dig att ett heligt partnerskap också tar sin början med ditt älskade jag. Men när Modern skapade denna lekfulla planet, denna kärlekens planet, var det för att känna kärlek i fysisk form – interdimensionell, men i fysisk verklighet.

Det finns några av er som inte kom hit för att ta del i vad vi skulle kunna kalla ”ett yttre uttryck för en helig förening”, i betydelsen att ni inte har valt att vara i ett partnerskap. Och låt oss utvidga det: i en familj, i ett samhälle. Annars, käraste hjärta, skulle du ha kommit till en planet helt ensam.

Men hur kan du känna kärlek i din fysiska verklighet, fastän den bara existerar mellan dig och mig? Den är en upplevelse, ett uttryck, en känsla, en vetskap. Så du får ingen om du inte befinner dig i en ömsesidig växelverkan. Och först av allt börjar den med dig själv, men med det kommer knuffen till att få uppleva den med andra, för att få dela den. Modern har vid en punkt sagt till dig: ”Hon vill att du ska bli förälskad i alla på Jorden!”

Suzi: Ja. Jag undrar bara, speciellt i en relation som är romantisk? Ja vet att vi har heliga partnerskap med oss själva och med allting omkring oss.

Maria Magdalena: Nåväl, låt mig tala till dig som flickvän till flickvän – svaret är ja. Pojkvän till pojkvän – ja. Man till kvinna – ja. Kvinna till man – ja. Ni kom under denna tid för att leva ut detta mönster, inte bara som visat av Yeshua och mig, utan visat av Modern och Fadern, Det som är Ett. Det är upplevelsen.

Så romantisk kärlek, ett heligt förbund, partnerskap – är det en del av din väg? Svaret är ja!

Suzi: Nåväl, det är ju bra att veta. Det kanske inträffar en vacker dag. Ingen idé att jaga det eller att oroa sig över det. Det kommer.

Maria Magdalena: Ju mer du jagar det, ju mer du oroar dig över det, ju mer upphetsad och bekymrad över det, desto mer knuffar du bort det. Tänk i synnerhet på det feminina. Du är en magnet; du tar in maskulin energi genom sex. Du håller det lilla barnet som du ska föda inombords, sedan föder du fram skapelsen på jorden. Så du drar saker och ting till dig.

Nå, förklarar Lagen om Attraktion allting? Naturligtvis inte. Det finns många Universella Lagar. Men du behöver inte leka kurragömma. Detta är ingen kurragömma-lek. Det är ett spel i att ta emot.

Suzi: Men det är ju vackert och jag skulle vilja ha mer av detta slags samtal. Kan du komma tillbaka och vänligen berätta för oss om hur det ser ut i framtiden? Du talar om magnetisering och penetrering och jag undrar bara om den sexuella akten är likadan i de högre dimensionerna? Jag kan tänka mig att det finns olikheter som vi inte ens kan föreställa oss vid den här tidpunkten?

Maria Magdalena: Det finns olikheter och jag skulle vara överlycklig att få komma och tala om det med dig, med er alla!

Suzi: Jippii! Tack så mycket för att du var med oss idag. Om du har något att säga som avslutning, så skulle jag vara glad om jag fick höra det.

Maria Magdalena: Ära dig själv. Sluta upp med fragmenteringen. Sluta känna oro och bekymmer. Genom att du befinner dig på den vackra Gaia just nu, så uppfyller du ditt uppdrag och syfte. Du gör det genom en mycket komplex handling som kallas att andas!

Gå i kärlek och gå med mina välsignelser. Farväl.

Suzi: Farväl.

 

© 2016 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

 

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

“Transcript ~ Mary Magdalene on Heavenly Blessings: Stop Underestimating Who You Are!” Channeled by Linda Dillon, May 24, 2016, at http://inlightuniversal.com/heavenly-blessings-mary-magdelene-on-seeing-the-self/

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

You may also like...