Ärkänglen Zadkiel via Linda Robinson, 31 maj

Unknown

Ärkeängeln Zadkiel, 31 maj 2016

Via Linda Robinson

 

Det här är Ärkeängeln Zadkiel tillsammans med Lady Amethyst, och vi hälsar er i Kärlek och Ljus. Idag vill vi tala om att vårda er själva i de nya energierna.

Ni fortsätter att uppleva många energiskiften, som för in nya energier från högre dimensioner, och det öppnar ert medvetande för nya möjligheter i det Universella Ljuset. Nya världar och nya perspektiv kommer in i ert medvetande.

De högre dimensionella energierna har en kvalité av förfinat Ljus. Partiklarna i detta Ljus är mycket fina och tunna. De har en förmåga att vara mycket eteriska med oändliga möjligheter. De kallar på er och bjuder in er att uppleva denna förfinade energi. De påminner er om ert sanna hem. De inviterar er att uppleva Skapelsens Enhet. De kallar på er för att låta ert eget energifält höja sig för att införliva denna förfinade energi.

Ert personliga energifält ökar när ni tar hand om er själva. Att ta hand om er själva är inte längre valfritt, det är avgörande i den nya energin.

Att ta hand om er själva i den nya energin kan hjälpa er att tillgodogöra er den högre dimensionella energin. När ni tar hand om er själva omger ni er med den Gudomliga Feminina hjärtenergin. Den Gudomliga Feminina energin är kärleksfull, omtänksam, medkännande och förstående. Den längtar efter att få ge er den omvårdnad som ni har gett andra under eoner. Nu är det hög tid att ge denna energi till er själva.

Att omge er själva med den Gudomliga Feminina hjärtenergin gör det möjligt för er att slappna av och utvidga ert medvetande till högre nivåer. Då kan den nya högre dimensionella energin försiktigt etablera sig i ert Väsen och börja stiga till högre nivåer.

Ju mer ni tillgodogör er den högre frekvensenergin, desto lättare kan ni röra er mellan dimensionerna. När ni gör det blir ni medvetna, på en Själslig nivå, att Kärlek är sfärernas universella vibration.

Att vårda sig själv varje dag kommer att hjälpa er vibration att fortsätta att vara hög. När ni vårdar er själva först, förblir er varelse fylld med Ljus. Det gör att ni kan nyttja Universell Kärlek. När ni känner denna Kärlek kan ni vara till större nytta för mänskligheten. Det är svårt att dela med sig till andra av det ni inte gör för er själva. Därför, att ta hand om sig själv varje dag är inte själviskt. Tvärtom, det är att hedra er själva genom att vårda er själva först, och sedan dela denna Universella Kärlek med andra.

Det sätt på vilket ni väljer att vårda er själva kan variera från att ta er tid för er själva, till att vara med andra. Det är högst personligt, beroende på vad som får ert hjärta att sjunga. Att göra det som får er att känna er speciella och återställa er energi, kommer att hjälpa er att ta hand om er själva.

Det är de små detaljerna i omvårdnaden av er själva som gör att ert hjärta sjunger. Även ett par små saker var dag kan bygga en bro till att ta hand om er själva och som gör att ni lättare kan genomföra andra förpliktelser. När ni vet att ni kommer att göra snälla saker för er själva varje dag, är det mer sannolikt att er varelse förblir fylld med högre dimensioners Ljus. Det blir en förväntansfull glädje när ni uppskattar och hedrar er själva.

En teknik som ni kanske vill använda för att ge er själva omsorg är att lyssna till er Gudomliga Gnista, vilken förbinder er med Allt Som Är. Det är den del av er som är evig och finns i hjärtats centrum. Ju oftare ni lyssnar på er Gudomliga Gnista, desto starkare kommer den att lysa. Detta gör det möjligt att ta emot ännu mer Universell Kärlek och Ljus. Ert eget Väsen sjunger och är glad, och det här Ljuset strålar ut till mänskligheten, planeten och Universum.

Det gör att ni ser händelser i er omedelbara omgivning från ett högre perspektiv. Ni kan lättare förhålla er till andra. Ni inser att alla har en Gudomlig Gnista inom sig, och det är det som förenar alla i Enheten.

Ett annat sätt att ta hand om er är att träna i att uppskatta er själva. Ni kan göra det genom att fokusera på era positiva egenskaper. Det ska inte göras på ett skrytsamt sätt. Det är snarare att erkänna de egenskaper som är en del av vem ni är. Det kan göras privat och i lugn och ro.

Dessa egenskaper kan variera från vänlighet till lojalitet till att vara hjälpsam mot andra. Ni kanske är öppna för nya begrepp och är en sökare på den andliga vägen. Att fokusera på positiva egenskaper kan hjälpa er att höja er vibration, och hålla er hjärtenergi öppen för universell Kärlek.

När ni tränar med att uppskatta er själva, hjälper det er att hålla uppe energin i er kropp, och då kan ni också ge omvårdnad till andra. Ni börjar höja er till högre dimensioners nivåer, och det i sin tur hjälper till att höja energin hos dem omkring er.

Vi uppmuntrar er att fortsätta med att ta hand om er själva så att ni kan utvidga den omsorgen till att omfatta andra. Vi är med er när ni omger er själva och andra med Kärlek.

Var medvetna om att ni är mycket älskade.

VI ÄR Ärkeängeln Zadkiel och den Heliga Lady Amethyst, och vi omfamnar er med Kärlek. Och så är det.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

www.PersonalPathwaysOfLight.com

 

 

Du gillar kanske också...