Saint Germain via Susan Leland, May 24th

StGermainVioletGlobe2

Saint Germain:

”NESARA är den Gudomliga Lagen och

Friheten för Hela Världen!!! ”

Ashtar On The Road telefonkonferens

24 maj, 2016

 

”Jag är Saint Germain, och mitt hjärta ryser fortfarande av den musiken *som, naturligtvis, är en hyllning till Friheten! Den är en hyllning till människor som reser sig, även om det visade sig bli blodigt, och så blir det ofta när ni gör revolution i den tredje dimensionen. Men under ett lysande ögonblick, kom en ny känsla av frihet, en ny medvetenhet, så att säga. Och dess tradition lever än i dag i hjärtan över hela världen, inte bara hos det franska folket den har inspirerat många, många andra, liksom fransmännen själva har inspirerats av andra revolutioner i världen. Och så är det med revolutioner.

”I gångna tider, var de blodiga. De var våldsamma, eftersom folk använde vad de hade tillgång till, för att bli Fria. Men ibland har ledarna för revolutionerna, inte visat sig vara något annat än korrupta diktatorer själva. Så folket fick det inte bättre, åtminstone inte i vissa avseenden. De har inte kunna njuta av friheten de kämpade för.

”Och i många fall, speciellt under de senaste åren, har det varit propagandaattacker – kampanjer medvetet utformade för att ingjuta patriotism, och rädsla för dem som inte kommer från samma land eller har samma religiösa tillhörighet, eller de grupper ni tillhör – och de gjort mycket skada. Detta kommer nu att upphöra. DET ÄR ÖVER! Och jag är här för att berätta det! Med sanningen blir världen ljusare och ljusare, och lyser ljusare och ljusare överallt!!!

”Och det är nödvändigt att se denna Sanning. Men som Ashtar sagt, att göra det med Tacksamhet, Medkänsla, Förlåtelse och Kärlek. Med andra ord, fyll er med så mycket av Kärlekens Ljus, att ni kan se det från högre dimensionella perspektiv, och vara Medkännande!

”Det finns många som är nära att förlora sina friheter, och detta måste hända för att befria världen. Ni har hört mycket om det i dessa Sammankomster ** om Clinton, till exempel. Skicka dem Kärlek. Det betyder inte nödvändigtvis att de kommer att acceptera det, eftersom de är arga och rädda och de kämpar. De är i stridsläge och det är svårt att älska villkorslöst, eller att ta emot ovillkorlig kärlek i stridsläge. De är i krig.

Men gör det, oavsett vad ni läser om dem eller andra, och älska er själva tillräckligt mycket så att det inte blir en del av er också! Med andra ord, de energier – de låga energier från deras handlingar och deras uttryck – kan observeras, men gör det på avstånd, så att säga, från de Högre Nivåperspektiven, så att ni inte blir offer. Håll er fria, Mina Kära! Det är av högsta prioritet för var och en av er! Håll er borta från dessa rädslobaserade energier som ni blir bombarderade med!!! Och ja, ni bombarderas medvetet dessutom.

”Nu finns det de som oskyldigt sprider denna rädsla. De vet inte om att de främjar osann och rädslobaserad propaganda. Då gäller det för er att skicka dem Kärlek. Och om ni vet något som är osant, säg det, befria er inte bara själva från osanning, befria också avsändarna, de som ger er denna information!

”Exempelvis, om ni har en vän som skickar ett e-postmeddelande som berättar något som du vet inte är sant – det kan handla om 11/9; Det kan handla om ISIS; det kan vara om Clinton; det kan vara vad som helst. Skicka tillbaka det – med all Kärlek och en viss del Sanning! Ni kan göra det telepatiskt, eller så kan ni svara på e-posten och säga, ”Kanske skulle du ta och titta på det eller det”, ni vet, länka tillbaka till en viss Sanning, eller hur ni väljer att göra.

”Men jag kommer att säga detta: Tiden har kommit när ni inte längre bara kan sitta i soffan och låta dessa saker hända!!! Att bara ta bort dem, är inte tillräckligt! Balansera det och, som sagt, använd telepati, om det är det ni vill, skicka Kärlekens Ljus så att Sanningen uppenbaras, som den har gjort för er. Och för in Kärlekens Ljus till er själva, så att ni kan urskilja Sanningen!

”Frihet innebär inte att köpa in någon annans dogmer, eller propagandalögner, eller rädsla. Frihet innebär ATT VETA- att Veta Vilka Ni Verkligen Är, varelser av Kärlekens Ljus. Nu kommer jag att berätta ytterligare en sak. Den Största Friheten för hela Världen finns redan som lag!!!
I den tredje dimensionen
är det Amerikas Förenta Staters Lag. I de Högre Dimensionella Nivåerna är det Lagen för hela Planeten Jorden, under, på och ovanför – För varje Konungarike på Jorden, inte bara för Mänskligheten! Naturligtvis, talar jag om NESARA.

”Först och främst gäller det att auktorisera NESARA med Kärlekens Ljus, och sedan sprida ordet. Jag ska dela något med er: En Älskad Medlem i denna Familj hade inspirerats att stämpla visitkort med NESARA . Bara sätt NESARA på det -. Skriv det , eller använd en av av våra stämplar *** Stämpla korten och lämna dem överallt ni kan – vid tidskrifter och tidningar. Lämna några kort på restauranger, under möten – var som helst, eller gör flygblad. Och ni skriver ut flygblad i svart så behöver ni inte spendera pengar på färgat bläck. Ni kan kopiera dem på färgat papper – guldfärgat är utmärkt. Gyllene! NESARA är nyckeln som öppnar dörren till den Gyllene Tiden! Tänk på det! TÄNK PÅ DET!!!

”Vi säger detta otvetydigt, utan undantag. Det finns ingen person i något Kungarike på Planeten Jorden, som inte känner till Uppstigningen, som inte känner till den Gyllene Tiden och framför allt, som inte känner till NESARA – på sina Högre Nivåer!!! Vår mission är att föra NESARA rakt in i den tredje dimensionen, så att den tredje dimensionen kan saneras och lämnas kvar. Förstår ni vad vi säger? NESARA är bron till Högre Dimensionalitet!!!

”Nu är jag ansvarig för en stor bank som kommer att distribuera välstånd till varje man, kvinna och barn hos mänskligheten, som skall användas till gagn för hela Planeten Jorden, vilket börjar med varje person som tar emot. Och ja, det är en del av det, men det kan inte ske förrän NESARA tillkännages. Så ni som ser det här som ett sätt att förbättra er ekonomiska situation, ni kan göra det! Men förstå att NESARA är nyckeln.

”Men NESARA-lagen i sig själv, var Gudomligt inspirerad. Jag var en av inspiratörerna. Jag arbetade nära Sananda, med Ashtar, och andra från Rikena av Ljus, för att inspirera så att det till slut skulle kunna skrivas in som lag, under 1990-talet. Och förresten, var älskade Bernie Sanders en av de ursprungliga författarna till NESARA-lagen. Han kan inte prata om det nu. Han fick underteckna ett mycket strikt papper – död är straffet för någon som avslöjade NESARA, och därför undertecknade han pappret där han inte fick avslöja något. Fast han är NESARA personifierad, förkroppsligad!

”NESARA handlar om Gudomlig Styrning. Den var Gudomligt Inspirerade eftersom ni bett om det! Ni sa, ”Hur kan vi bli kvitt den här röran vi är i?” Svaret är NESARA! Visa den för människor så att de kan att se den med sina 3D-ögon, eller höra om den med sina 3D-öron. Det kommer att hjälpa den att bli verklig, det vill säga, tillkännages. Stå fast vid era visioner om vad det betyder för er! Vad kan ni använda dem till? Pengar i sig är inte viktigt. Det är den Gudomliga Styrningen som kommer av dem. Det handlar om frihet – personlig frihet. Inte bara frihet från förtryck, utan Friheten att njuta av Enigheten med allt liv; Frihet att utöva era passioner och gå samman i projekt, i nöjen, på fritiden; Frihet att läka er och bli botade – att njuta av perfekt hälsa! Och för de av er som kan ha nått en viss ålder, så innebär det föryngring! Den tekniken finns nu, antingen här på Planeten eller väntar på skeppen. Det är frihet att ha den livsstil som ni väljer att ha, utan någon rädsla alls; Frihet utan våld.

”NESARA-Lagen är en kombination av Självständighetsförklaringen och den sanna Konstitutionen av Förenta staterna. Och riktigt, riktigt bra nyheter, Älskade Ni, är att ni inte behöver utkämpa några krig! Ni behöver inte storma Bastiljen för att att denna frihet ska kommer till er. Ni behöver bara hjälpa oss att få ut tillkännagivandet! Det är det som vi är engagerade i och banar väg för!

”Så gör det från era Hjärtan. Vitalisera det med Kärlekens Ljus. Det är steg ett. Steg två är att utnyttja er Gudomliga Frihet att dela det med andra på det sätt ni väljer, så att Ljuset når alla på Planeten Jorden! Tänk på det! Detta är för alla, i alla länder och samhällen, över hela världen! Så, vad kan ni göra? Jag frågar er!!! Detta är en revolution av Fred. Detta är en revolution av Kärlek och Respekt för att hedra allt Liv. Så fråga er vad ni kan göra för att ansluta er till revolutionen, eftersom ni har Frihet att göra det, oavsett var ni befinner er eller under vilka omständigheter. NI HAR GUDOMLIG RÄTT ATT DELTA! Och vi vet, vi vet att många av er redan har gjort det. Vi ber er bara att kolla av, för att vara säkra på att ni tillför Kärlekens Ljus, och sedan se om det finns något mer ni kan göra i denna stora insats!

”NESARA behöver komma för det som återstår av den tredimensionella Jorden. Den är redo, allt finns här! Den behöver bara åberopas – precis som ni åberopat mig, Saint Germain, Ashtar Command, och alla andra miljarder Ljusvarelser, som är här i denna storslagna Familjeåterförening av oss tillsammans. Så använd er Frihet, Älskade Ni, och gör det ni inspireras av från Kärleken, den stora Kärlek som ni har! Betrakta med era Hjärtan. Kalla på ert mod och bestäm utifrån det. Vi saluterar er, Älskade Ni, partner i denna Stora Mission med att få tillbaka hela er frihet genom tillkännagivandet av NESARA-lagen, och innehållet i den!

”Nu säger jag tack till er! Jag, Saint Germain och från alla andra som samlats här från Rikena av Kärlekens Ljus, vi tackar er! Vi hedrar er och Vi Är Ett Med Er i Kärlekens Ljus!!!
S
å är det. Namaste!”

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

* La Marseilles

** Ashtar On The Road Teleconference Recording, May 24, 2016

https://www.freeconferencecallhd.com/playback/n=RYHyA/j4OST

*** NESARA Stamp:

 

http://www.ashtarontheroad.com/catalog/item/2497194/10261465.htm

 

http://www.ashtarontheroad.com/st-germain-nesara-freedom.html


Transcription by Marta.


Given through Susan Leland, May 24, 2016. www.AshtarontheRoad.com


© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or delete

 

 

Du gillar kanske också...