Maria Magdalena via Linda Dillon, 7 juni

m_magdalena

 

Transkription ~ Magdalena med Himmelska Välsignelser: Älska era kroppar! 7 juni, 2016

 

Magdalena ~ Älska era kroppar!

Älska era kroppar! Älska denna gåva som ni, tillsammans med alla, har fört fram för att glädja mänskligheten och för uppfyllandet av Moderns dröm.

Himmelska Välsignelser ~ 7 juni 2016

 

Linda Dillon: Kanal för rådet av Kärlek

Suzanne Maresca: Gäst, InLight Universal


[Meditation 9:55 till 14:00] Link to show audio

Magdalena: Hälsningar, jag är Magdalena.

Suzi: Välkommen.

Magdalena: Och välkommen till dig, kära du, och välkommen till er alla, mina systrar och bröder av alla strålar, varje kulör, varje uppgift på Gaia och långt bortom. Jag välkomnar er, och jag ger er en gåva av det mildaste rosa till den mest strålande färgen hos Fuchsian – Jag ger er min gåva av kärlek.

Jag är med er, jag talar med er, för jag minns mycket tydligt hur det är att vara i en kropp. Alla Ni, var och en av er, har kommit till denna planet med en blandning av det Gudomliga Maskulina och det Gudomliga Feminina, och detta är den perfekta balansen för sanningen om vilka ni är.

Nu är tiden på söta Gaia då det finns en förnyad förankring – och på många sätt även en initial förankring – av det Gudomliga Feminina, och av energier som inte har funnits på denna planet sedan begynnelsen.

Nu menar jag inte att dra slutsatsen – och låt oss börja där – att det Gudomliga Maskulina har varit ansvarigt, för det har det inte. Har det funnits levande primära exempel på både det Gudomliga Maskulina och det Gudomliga Feminina, genom den här planetens historia? Självklart. Men också en tid med ledarskap av den Gudomliga Maskulina visdomen, skyddet, bevakningen och närvaron, ett ledarskap i ordets bästa bemärkelse.

Det Gudomliga Maskulina, har aldrig varit menat som kontroll eller dominans; det finns inget Gudomligt i det. Men var och en av er är balanserade av det, och nu kommer det Gudomliga Feminina fram med skönhet och styrka, och visdom. Det är inte en fråga om antingen/eller; det är graderingar, något olika tolkningar.

Det Gudomliga Feminina kommer fram starkt den här gången, inte enbart … naturligtvis, det är Moderns plan, men inte bara på grund av det – det finns en anledning. Och anledningen, Hennes vilja, Hennes tänkande, Hennes hjärta, är att detta är en tid då mänskligheten, kollektivet, alla ”Gaianer” måste omhuldas, uppskattas, vårdas, älskas, och påminnas med sanningen om vilka de är.

Detta har behövt vara fullständigt framträdande, för att kunna föda och skapa, och bli förverkligat av Moderns plan. Det kan aldrig vara så, att ni eller någon annan varelse, agerar för att de har blivit tillsagda att göra det. Nej, det är en handling och ett beslut från hjärtat, från kärlek, och från en vilja som verkar vettig för hjärnan och egot.

Och så, när vi talar om att tillåtea blomningen i denna balans av Maskulin och Feminin Gudomlighet att komma i förgrunden, kommer allt att blomstra: manligt och kvinnligt, barn och gamla. Det är till för alla varelser. Kungarikena vet detta, helt och fullt, och de drar en suck av lättnad precis som ni, mina älskade vänner, ni inte bara vaknar, ni gick med på denna infusion från Modern och alla Hennes legioner.

Jag kommer att tala om det Gudomliga Feminina och den Gudomliga Feminina kroppen. Alltför länge har det funnits ett subtilt och aktivt dömande – och jag vill även påstå, korsfästelse – av kvinnor och sexualitet. Titta på historien som porträtteras av dem som inte ville se mig ha tillstymmelse till ställning eller makt – vilket är löjligt, för vi sökte aldrig makt – men de svartmålade mig genom att attackera sexualiteten. Det är löjligt.

Sexualitet, att vara fysisk, gåvan av fysisk sexualitet, är en del av glädjen i att leva. Alla varelser har en längtan, en önskan, en strävan efter återkoppling till Modern/Fadern/Ett – men framför allt är det önskan om att återvända till Modern. I sak visas detta på många sätt: säkerligen längtan och uppfyllandet av ett Heligt Partnerskap – och jag menar inte vanlig romantik eller flört – jag menar verkligen längtan och önskan av förening med någon annan.

Låt mig frångå ämnet ett ögonblick. När jag talar om flört eller vanlig romantik, som hos er ofta kallas ”Träffar”, är inte förening. Det är att bli ”indragen, att trassla till det”, och det är en mycket stor skillnad.

När ni är sexuellt intima med någon annan, sammanför ni era energier och blandar er med varandra – med alla era fält, inte bara era kroppar, inte bara era hjärtan, utan alla era heliga områden. Ni säger ”stig in” till den människan. Medvetet eller inte, men det är vad ni gör.

När det inträffar, sker det utan hänsyn till vad som verkligen händer, när energier är i disharmoni eller är distraherande, ni blir insnärjda – tänk på ett trassligt garnnystan, problem, tårar. Det kommer inte närmare er dröm om uppfyllelse. Det kommer inte närmare uppfyllandet av Moderns dröm. I själva verket är det ett sidospår som sårar ert hjärta, och ni känner er mer tomma än innan.

I historien har det definitivt funnits skillnader. Och det har funnits en viss uppfattning om kvinnor som rena, jungfruliga. Det är inte det jag talar om. Jag talar inte om kontroll som försöker främja avhållsamhet.

Det jag säger till er är, att det är mycket viktigare, långt mer meningsfullt, långt mer angenämt att helt enkelt tillfredsställa er själva, hellre det än att delta i en sexuella akter, som bara minskar ert energifält och vilka ni är. Och det, mina kära vänner, gäller för både män och kvinnor. Det är ingen skillnad. Så var det tidigare i den gamla paradigmen med maskulin kontroll, och det är inte Gudomlig på något sätt, någonsin

När ni tillfredsställer er själva sexuellt, då försöker ni – och lyckas ofta! – Inte bara i föreningen med alla fält, utan med alla era aspekter, tillsammans med det Gudomliga. Det finns inget annat tillfälle än vid en orgasm, som ni lyckas förena er med alla era heliga själv – era Högre Jag, era Universella Själv och det Gudomliga.

Vid inget annat tillfälle är ni så mycket utanför er kropp – såvida ni inte är i den 13:e Oktaven! – Ute ur kroppen och i kroppen, eftersom ni sammansmälter med Ett. Och ändå, på samma gång, är det en fysisk upplevelse som är besläktad – inte samma, men besläktad, relaterad till salighet, extas. Och ja, det är en fysisk frigörelse av spänning. Det är en befrielse från stress!

Men låt oss också tala om denna felaktiga, missvisande, misstolkade tanken om att man måste vara jungfru, för att vara ren. Glöm inte, mina älskade vänner, att vår Moder med sin Tsunami av Kärlek, gav oss gåvan av renhet, klarhet och nåd. Hon har inte tagit bort den. Hon har förstärkt hjärtats renhet, sinnet, viljan och det fysiska hos er alla.

Ett av de sätt som detta nu manifesteras, är att renheten och tydligheten i er fysiska farkost genomförs. Det har trängt igenom alla era fält, och nu förankras det helt och hållet i era kroppar.

Vad betyder det då i praktiken? Det betyder att det inte finns utrymme för något som inte är av renhet, klarhet och nåd. Kaos, ilska, rädsla, dåligt självförtroende, mindre värda – inget av detta är renhet. Och dessa brister och begränsningar har manifesterats i kroppen som ohälsa, disharmoni och obalans.

Mycket av detta hos er själva och – ja, som våra kära [Linda & Suzi] har talat om – för det kollektiva, kommer upp till ytan för att frigöras, förnyas, och kommer att föras ut till en ny form av kroppslighet, som inte är separerad från helheten.

I era samhällen, har sexualiteten antingen presenterats som något smutsigt, eller i kliniska termer. Ni behöver omfamna er sexualitet, och er magnifika fysisk. Det finns mycket, mycket få förkroppsliganden, som inte har någon koppling till sexualitet. Och jag menar inte de människor som ”saknar könsdrift”, eftersom det också är ett val och en manifestation av sexualiteten. Så det går inte att separera. Ni skulle inte vilja separera det.

Men denna djupa omfamning med glädjen för att vi lever och gåvorna till kroppen – och vi menar det i dess vidaste bemärkelse: genom att vara i en kropp, har ni era sinnen, även i form av till exempel syn , hörsel, lukt – alla dessa egenskaper expanderar. Era sinnen och förnimmelser expanderar.

Men ni har fått hela upplevelsen i form av änglar, i form av glädje. Så oavsett om ni känner lukten av en blomma, doften av vinden, hör vinden tjuta eller vargen yla, tittar på månen eller tittar på älvorna som dansar i stjärnljuset, eller får orgasm eller har fysisk intimitet, får äta tillräckligt eller dricka tillräckligt med vatten – detta kan inte segmenteras. Det är en del av vilka ni är. Det är en del av glädjen.

Och älskade ni, ni finner vägen; ni är vägvisare. Och när ni säger ”ingen mer splittring”, då omfamnar ni det vår Moder lärt oss att njuta av, kärleken, för att kunna känna kärlek för varandra, men också till er själva.

Hur känns det till att börja med, käraste Suzanne?

Suzi: Åh, mycket underbart, naturligtvis! Du sa så många saker! En av sakerna var ”återvänder till formen av Modern”. När du säger så, talar du i termer av den fysiska processen för uppstigning, som vi går igenom?

Magdalena: Jag talar om den fysiska processen för uppstigning som du och mänskligheten går igenom just nu. Vi har sagt många gånger, på många sätt, att det aldrig har gjorts förut. Att behålla kroppen och finnas kvar, levande, och njuta av de högsta frekvenserna, har verkligen aldrig gjorts tidigare av ett kollektiv.

Det har funnits individuella fall, men i stort sett steg de upp och gav sig av. Så ja, jag pratar om uppstigningsprocessen – men vad det betyder är att den omfattar allt, allt du är, inte bara det du tidigare trodde, ditt Högre Jag, ditt ljusare själv, din Ljuskropps själv, oavsett kropp!

Jag älskade att vara kvinna, inte bara för att gifta sig, få barn eller vara en mor. Allt detta var heliga gåvor bortom all föreställning. De uppfyllde mig. Jag gjorde det inte för att det var min plikt, utan för att det skänkte mig glädje. Men låt mig säga detta: innan det, efter det och under tiden – älskade jag att vara kvinna! Och essensen av kvinnlig sexualitet är så vacker, ja, precis som manlig sexualitet, mannens fysiska dimension är vacker.

Suzi: Jag håller med. Det är en underbar gåva. Jag är mycket glad över att vara kvinna. De senaste 6 åren eller så, har jag verkligen kommit i kontakt med min sexualitet och kraften som finns i en orgasm. Så gåvan med orgasm kommer utan tvekan att fortsätta i vår högre dimensionella upplevelse. Kan du säga något om hur det kommer att skifta och expandera på resan?

Enligt mig, en sak som vi behöver bli av med, är all den skam som förknippas med sex, våra kroppar och allt annat. Vi bara lägger det åt sidan nu, och går vidare.

Magdalena: En del av att gå vidare, är att acceptera det som en gåva. Det finns ingen plats i renheten eller nåden av skam, fel eller skuld. Det är löjligt. Hur kan ni skämmas för något som gör att ni känner er transcendenta, eftersom det är upplevelsen av en äkta orgasm?

Och skammen är bunden till kontroll, att ni inte har rätt att njuta, om det inte gäller fortplantning – vilket är en helt annan sak – av den faktiska akten av intimitet, föreningen med dig själv eller med någon annan. Detta är absurt och bortom det.

Suzi: Ja, det känns som en extremt målinriktad, som ni sa, kontrollmetod, för vilket bättre sätt har vi för att ta kontakt med vår kraft och det Gudomliga. Det finns inget bättre sätt vad jag vet, och naturligtvis, är målet att hålla det borta från människan. För då, naturligtvis, om vi inte har denna koppling till vår själ, vår Gudomlighet, ser vi det faktiskt som en skamlig och smutsig sak … ja, det kommer i alla fall att upphöra – känn dig inte stressad på något sätt! [Skratt]

Magdalena: Det kommer att upphöra, men låt mig vara tydlig. Kärleken försöker inte kontrollera. Och det behövs inget maskulint eller feminint godkännande som tidigare, för att ge dig tillåtelse att njuta av sex.

Och jag har det förbehållet, att om du fastnar i det så är du är medveten om det. Under din utveckling … har det skett en missuppfattning och vi har talat om detta, men låt oss berätta det igen.

Utgångspunkter för vad ni tycker är inom den fysiska dimensionen: tid, utrymme, material, längd, bredd, etc, är förankrade i den 3:e dimensionen. Ni vet att ni har 12 dimensioner, och inom var och en av dem finns 12 plan eller nivåer. Den kroppsliga dimensionen finns kvar i den förnyade 3:e – låt oss vara tydliga med det! – Det betyder inte att ni inte tar med er kroppen överallt. Det är en gåva och ett mirakel i denna uppstigningsprocess!

Så … Tänk så här. Den 7:e dimensionen är dimensionen av kärlek, av Kristusmedvetande. Det betyder inte att ni inte tar Kristusmedvetandet, den kärleken, in i den 2:a, 3:e, 12:e, 11:e dimensionen. Det betyder inte att ni inte tar med er kvaliteter av skönhet från den 10:e, till de andra rikena.

Den fysiska dimensionen förs vidare – upp och ner, tänker ni er; vi tenderar att tänka på det som en cirkel. Nu, när ni flyttar till större hjärtmedvetande, när ni bli ert expanderade själv, så ja, glädjen för den fysiska kroppen, valen av fysiska kroppar, utökas också. Ni skapar formen. Det är återfödelse, uppståndelse – eftersom ni har redan har blivit korsfästa! – Som Skaparen.

Så ja, ni bär glädjen framåt i fysiska kroppar, i alla dess betydelser – och de växer!

Suzi: Okej. Jag vill verkligen inte göra detta för personligt, men jag går igenom de här tarmproblemen just nu. Jag har bett under flera år, och sagt att jag verkligen skulle älska att äta för att jag vill, inte för att jag måste.

De förändringar som sker i min kropp just nu – jag förstår att det är mycket målmedvetet och jag känner mig väldigt lätt, men jag är inte så glad över att äta mat igen, om jag ska vara ärlig. Det som hänt med min kropp de sista veckorna, är det en del av förändringarna i min kropp så att jag inte behöver äta mat? Snälla, säg ja!

Magdalena: Låt oss säga så här – jag säger det till dig och jag säger det till alla andra. Du håller på att kalibreras. Du kommer också att inse, i samarbete med oss, vilken kraftfull skapare du är, eftersom detta är vad du har begärt; Detta är vad du har åstadkommit.

Det finns också vissa av er som har funnit det mycket svårt att fortsätta smälta kaoset, desinformationen, lögnerna, hatet, girigheten, etc. från det mänskliga kollektivet. Det har bokstavligen inflammerat matsmältningsorganen; vissa av er har fått inflammerade leder; för andra har hjärnan blivit inflammerad, och hjärtat, lungorna och njurarna.

Så är det denna oförmåga … eftersom du vet kära Suzi, din önskan om renhet, din önskan att själv kunna välja – det är inte vi som åstadkommer det, och inte någon på jorden heller, utan som du själv önskar – kommer det att manifesteras i det fysiska.

Så det finns två saker: omkalibrering och inflammation från situationen. Men du når punkten, som verkligen har varit ditt hjärtas önskan, att inte vilja smälta skräp – känslomässiga, mentala, fysiska sopor – och kunna leva på ljus.

Nu har du kommit dit, men kan kan du existera utan mat ännu? Nej, men det kommer att ta en helt annan vändning. Nu finns det många av er som bara älskar mat: doften, sammansättningen, upplevelsen. Vi säger inte ”vi förkunnar ingen mat!”

Vad är det ni vill, mina nära och kära, mina vänner? Ni vill ha frihet att välja, frihet att yttra er, om er gudomlighet och om er renhet.

Suzi: Det är underbart, Jag är så glad att höra allt det. Jag kan ha tålamod. Jag vet att jag måste äta lite mer mat, och jag ska bara göra exakt så som jag känner för att göra, eftersom det är det rätta, det är svaret.

Du sa något om att den fysiska kroppen finns kvar i den förnyade 3:e och att den följer med oss överallt. Så är detta en perceptuell sak, eftersom vi stiger i medvetenhet och vistas i högre dimensioner oftare, kommer vi då att ha kunskap om allt detta?

Magdalena: Många av er har redan kännedom om detta. Ni letar ofta efter en sorts blixt eller en skylt på himlen som säger: ”Du har anlänt.” Så blir det nödvändigtvis inte.

Ni har flutit … tänk på molnen hur de svävar över himlen, i den milda strömmen som ni har befunnit er i under åratal. Ni behöver inte falla utför Viktoriafallen eller Niagarafallen för att anlända!

Så det ni gör är att ni driver interdimensionellt, ibland upplever ni det vi kallar ”interdimensionellt slirande”. Så ni flyter redan fram och tillbaka, speciellt genom den 7:e och 8:e och den 3:e och 4:e. Nej, vi hoppade inte över den 5:e och 6:e. Vi säger att ni flyter.

Och så, det ni tänker är, att om ni har kvar kroppen, i den 7:e säger vi, då skulle den kännas väldigt annorlunda. Men vi vill att ni … avsikten är att ni fortfarande kommer att ha er hud, era tänder, ert hår – och för de av er som är skalliga, leta reda på ert hår! – Och anta den kropp ni känner är den rätta för er.

Suzi: Åh, som att nya friska tänder växer ut … sånt?

Magdalena: Lika som formen av din kropp, liksom dina tänder, som ditt hår, som din hud, och även förmågan att med dina ögon, se det hos andra.

Suzi: Oh ja, var säker på det. Jag minns inte när det var, helt nyligen, för ett par veckor sedan, hade jag en vision om insidan av huvudet, insidan av skallen var som en geod (En geod är en hålighet där mineral fälts ut och bildat kristaller, övers. anm.) – det var typ cool! Jag gillade det.

Maria Magdalena: Det var väldigt coolt, eller hur! Och det du ser … särskilt du har ett mycket mycket djupt samband med det elementära riket, med Gaia och mineralriket. Och det du ser är mineralformen av vem du är.

Du är ju utbildad, älskade, till shaman, och då vet du att du kan vara en val, en delfin eller en varg, och du vet att det finns formskiftning. Nu lär sig många av er och säger: ”Är min totem så eller så; Jag är en räv idag”, men du behöver inte göra det – och detta är interdimensionellt – du vet verkligen dina skepnaders funktion, och att din varelse skiftar i perception och blir kamouflerad för att vara räven.

Så det du ser, älskade, är dig själv som mineral, som en geod. Det är en av dina former. Och så vill jag uppmana er alla, i glädje över vilka ni är – delta i detta! Vilken är er anslutning till djurriket? Vilken är er favoritform? Vilken är er favoritmineral? Vilken är er favoritblomma, träd? Är ni Niagarafallen eller är ni den urgamla fjällsjön?

Delta i detta och börja utforska, eftersom att känna till att era heliga själv, har så många uttryck av Gudomlighet och Moderns gudomliga mönster hos er, det är en glädje. Ni har aldrig varit begränsade till en form.

Tänk på det. Många av er har varit tjocka eller tunna, ni växte upp från att ha varit mycket korta till ganska långa. Ni förändras hela tiden. Och ändå, använder ni det inte, inte ens för det yttre, med sanningen om vilka ni är, som gör det möjligt att växa, erfara och förändra, transmutera, transformera, växla till de ni vill vara.

En av de saker som många av mina kritiker föraktade mig för, var att jag alltid ville behålla min skönhet och min figur, min vackra figur! Eftersom jag älskade den och det var den jag ville ha vid min heliga union med Yeshua. Det var den kropp som jag ville visa min söta dotter, Sarah. Det var vad jag ville visa och lära de invigda, lärjungarna, samhället, att det var möjligt. Och varför skulle jag inte omfamna den kropp som jag hade välsignats med?

Och så säger jag till er: män, kvinnor, barn, gamla – omfamna skönheten av vilka ni är! Några av er säger: ”Men Maria, jag valde detta. Jag tänker inte på mig själv som vacker. ”Och jag säger,” Vill ni titta i spegeln? ”Om ni väljer att inte se er som utomordentligt vackra eller stiliga, varför? Eftersom ert val var ett val med Gudomlig fulländning.

Detta var inte bara skänkt av Modern eller från era föräldrar eller ert DNA. Ni ville ha det här utseendet. Så vilken del av skönheten och prakten ville ni visa fram? Den inre eller den yttre skönheten?

Alla ni har varit med om då ni träffade någon för första gången, och till en början trodde ni, ”den här människan är verkligen vanlig.” Men vid slutet av umgänget, tyckte ni att mannen, kvinnan eller barnet var den underbaraste människa ni någonsin träffat!

Så ni tillåter och ni startar transformationen, inte bara i er själva utan av varandra, och sedan ser ni det verkligen med era fysiska ögon, med 3:e, 4:e och 5:e dimensionens ögon, vad som egentligen finns framför er – det är ert interdimensionella själv!

Suzi: Det är underbart. St. Germain sa för ett tag sedan att han aldrig hade älskat en man eller en kvinna utan att först ha ett syfte. Jag undrar om vi kunde tona ned den väldiga kraften i manifestationen som uppstår vid en orgasm, lite innan?

Magdalena: Det görs genom syftet. Oavsett om ni verkligen är förenade med er själva eller med er älskade, syftet har den högsta frekvensen, den högsta vibrationen, det högsta uttrycket av kärlek.

Och i det … Ni har alla erfarenhet från när ni varit förälskade i någon och sagt, ”det var så där.” Men var var ert syfte, käraste hjärtan?

Syftet motsvarar på många sätt – bönen och stillheten – och det är jämförbart med manifestationen. Så om ni hoppar över syftet med föreningen, då har ni missat en del av resultatet med den största glädjen. Varför skulle ni göra det?

Suzi: Eftersom vi inte vet.

Magdalena: Men nu gör du det! Tack för den frågan!

Suzi: Yippee! Så vi är typ i slutet av vår show. Jag är så tacksam för att du har kommit, och det är så underbart att ha dessa samtal och att få föra fram detta mycket viktiga ämne. Har du något du vill avsluta med?

Magdalena: Ja. Tack för att jag fick komma – och älska era kroppar! Älska denna gåva som du, tillsammans med alla andra, har fört fram till glädje för mänskligheten och för uppfyllandet av Moderns dröm.

Gå med min kärlek. Farväl.

Suzi: Underbart, tack. Farväl.

Översättning Margareta Jonåker

Channeled by Linda Dillon

© 2016 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.Transcript ~ “The Magdalena on Heavenly Blessings: Love Your Bodies!” Channeled by Linda Dillon, June 7, 2016, at http://inlightuniversal.com/heavenly-blessings-mary-magdelene-on-changes-to-the-human-body/

Du gillar kanske också...