Maria Magdalena via Mercedes Kirkel 16 januari, 2016

Maria Magdalena

via Mercedes Kirkel

16 januari, 2016

Hur det Maskulina kan stötta det Feminina

Fråga: Hur skulle det Maskulina kunna hjälpa och stötta det Feminina?

Maria Magdalena: Tack så mycket för denna fråga.

Det finns mycket som det Maskulina kan göra för att hjälpa det Feminina och det finns mycket som det Feminina kan göra för att hjälpa det Maskulina. Bådadera behövs i hög grad.

Som ett svar på din fråga på vad det Maskulina kan göra, så börjar det med en förståelse av det Femininas nödvändighet, värde och betydelse. Detta är en healing process i er värld, för det Feminina har i hög grad underskattats. För att healingen ska kunna äga rum, måste er värld stiga bort från den plats, där så mycket har begränsats till hjärnan, som är det Maskulina. För en del av er är detta lättare. För några av er är det svårare. Men de flesta av er har fått ofantlig träning och socialisering till att leva i och utifrån era hjärnor.

Det betyder inte att era hjärnor är något som är dåligt. Era hjärnor är fantastiska. Era hjärnor är så värdefulla. Det innebär bara att ni befinner er utom balans och behöver återfå balansen med det Feminina. Det Feminina är er kännande natur. Det Feminina är er förbindelse med er kropp, energi, sexualitet, intuition och kärlek.

Så det första steget är att börja värdesätta dessa aspekter av det Feminina och att sluta upp med att insistera att endast hjärnan är värdefull. Varje individ gör nödvändigtvis inte detta, men generellt sett, så gör er kultur det och har uppfostrat er att göra det.

Detta arbete börjar för många med att älska det Feminina inom er själva. Det börjar med att ni älskar er egen kropp och att ni ska behandla er kropp som ett tempel. Det börjar med att hela den skam som ni bär, gällande er egen kropp, vilket är en plåga i er moderna värld. Så många bär på så mycket skam gällande sin kropp.

Att uppskatta det Feminina kommer att ske när ni blir förälskade i er energi och er sexualitet. Det sker genom att ni helar ert förhållande till alla delar i er själva som säger att er energi eller sexualitet på något sätt är syndig, ond, smutsig eller skamlig. Ni kommer att lära känna er energi och er sexualitet och blir därmed starka. Den styrkan behövs för er andliga utveckling.

Helandet av det Feminina sker genom att ni lär känna era emotioner och att ni accepterar era känslor. Specifikt, så kommer ni att tillåta era känslor göra det arbete de var menade att få göra i att förena er med Gud, på den feminina vägen. Detta, mer än någonting annat, är den process som de flesta idag ignorerar, och det är så nödvändigt. De flesta har i stället lärt sig: ’Att vara andlig innebär att man inte har några negativa känslor, man ska ständigt bara vara lycklig’. Detta är olyckligt, för era känslor är lika värdefulla för er som er hjärna och lika nödvändiga.

Så processen för många kommer att bli att börja öppna upp för känslor och att lära sig denna process, denna väg, att låta era känslor leda er till Gud. Låt era känslor göra det arbete som är så nödvändigt och som de var menade att utföra.

Alla dessa sätt kommer mycket sannolikt att bli början på processen att öppna upp till det Feminina inom er själva och att älska den Feminina sidan i er själva. När det inträffar, kommer ni att vara väl förberedda och på ett naturligt sätt hedra och uppskatta det Feminina utanför er själva, i alla dess former. Detta inkluderar att hedra, uppskatta och skydda Jorden. Det inkluderar att hedra och uppskatta det Feminina i andra, i kvinnor eller i vilken som helst form det Feminina förekommer.

Det Maskulina, speciellt i sin högre form, kan stötta det Feminina genom att vara närvarande och erbjuda närvaro till det Feminina. Den Maskulina tendensen är ofta att vilja hjälpa det Feminina genom att lösa problem. Men detta är inte den högsta formen. Det kan vara värdefullt, om det efterfrågas, men det är inte den högsta formen. Den högsta formen är att erbjuda er närvaro och hålla kvar den, vilket är ett slags skydd på en energimässig nivå. Det Maskulina skapar en behållare, däri det Feminina kan öppna upp sig. Detta är en energi-process.

Så detta är ett av de sätt på vilket det Maskulina kan vara ett oerhört stöd för det Feminina. När ni lär er att göra detta kommer ni att inse att det är en stor glädje. Och ni kommer att få ta emot välsignelser och gåvor från det Feminina.

Har detta varit till någon hjälp för dig?

Frågeställaren: Ja. Tack så mycket för det mycket enkla, ändå mycket betydelsefulla svaret.

Mary Magdalena: Er framtid framför er innebär ett enormt förenande av det Maskulina och det Feminina. Det är det som jag alltid har haft med Yeshua. Det är en av de största gåvorna att få känna till detta och att få leva i detta. Det är omisskännligt. När ni växer in i det och lär känna det, kommer det att bli en stor glädje för er att stötta varandra i det. Det är den mest naturliga sak i världen, liksom förbindelsen mellan solen och jorden. Ni kommer naturligt att dras till det.

Ni kan stötta denna föreningsprocess genom att rensa ut blockeringar som ni ka ha utvecklat gällande detta. Det kommer att bana vägen för att ni ska kunna öppna er till och ta emot denna enorma gåva och välsignelse.

©2016 Mercedes Kirkel, http://www.mercedeskirkel.com, All Rights Reserved. Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety, nothing has been changed or altered in any way, and the post includes 1) the title, 2) “Received by Mercedes Kirkel” beneath the title and above the body of the post, 3) this copyright notice (full paragraph), and 4) Mercedes Kirkel’s website (http://www.mercedeskirkel.com).

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...