Maria Magdalena via Lea Chapin, 12 augusti 2017

Maria Magdalena via Lea Chapin, 12 augusti 2017

Sananda 13 augusti 2017

Hälsningar, Kära Ni, ja det är Jag, den Heliga Modern. När jag kommer till var och en av er på denna mest lovande dag, är Maria Magdalena och min son också här. Vi ber var och en av er att ta ett djupt andetag och börja andas i den nya frekvensen som nu omger denna planet. Börja ta in denna frekvens som nu omger planeten. Det är av stor betydelse, Käraste Barn, att ni hedrar de vibrationsfrekvenser som kommer in till denna planet vid denna tidpunkt, de skapar sådan kraft och sådan styrka att var och en av er som nu är i vad vi kallar övergångsstadiet kommer att bli slungade in till er rättmätiga plats och till ert rättmätiga syfte.

Och så, snälla ta ett djupt andetag, och börja helt enkelt andas. Låt dessa kraftfulla frekvenser nu gå in i ditt medvetande, gå in i ditt undermedvetna, gå in i din fysiska kropp, i ditt sinne, kropp, själ och ande. Och så, börja med att andas in dessa kärleksfrekvenser och låt ljuset och kraften i den ständiga kärleksfrekvensen nu börja släppas ut i er egen vibrationsfrekvens, den vackra, vackra, vackra kärlekens kraft. Det är den vibrationen, Käraste Barn, som behövs på denna planet för att läka världen. Kärlek kommer att läka alla. Och så, Käraste Ni, börja andas och att känna den här frekvensen när den helt enkelt börjar smälta in i er varelse. Kärlek kommer att läka alla, kärlek kommer att läka alla, kärlek kommer att läka alla.

Och så, nu i denna tid, ber vi er att hålla ljuset för denna vackra planet. Som ni vet så har så mycket av Moder Jord blivit decimerat av människorna, och deras brist på medvetande, för hennes överlevnad såväl som för deras egen överlevnad. Så, jag ber er, Kära Barn, med er avsikt, med denna kraftfulla frekvens, att ni nu, som vi säger, andas in i er frekvens, med varje inandning som ni gör, och med varje utandning, vänligen låt kärlekens frekvens skickas till Moder Gaia. Det är verkligen olyckligt att planeten och alla dess invånare befinner sig i ett kritiskt tillstånd, och vi ber er, Käraste Barn, att hålla denna avsikt så att den här vackra planeten kommer tillbaka i balans och allt liv kommer att återvända till balans. Och så idag handlar det om att kalla in i dessa frekvenser av kärlek, och få din kropp, ditt sinne, din ande och din själ tillbaka i balans. För den energi som emitteras kan skapa obalans i var och en av er om ni inte är centrerade och medvetna om det ni vill förkroppsliga. Tiden har kommit för var och en av er att ta ansvar för helheten, inte bara för er själva, utan för det hela. Det som en gör påverkar en annan, och det som ni gör idag genom att kalla in dessa kärleksfrekvenser, det påverkar inte bara er själva, utan ni påverkar det kollektiva medvetandet och vibrationen av kärlek att läka världen.

Bli inte störda, Käraste Barn, genom någon disharmonisk energi eller någon rädslobaserad information som ni kanske får. Var vänliga och håll avsikten och håll ljuset så att den vackra planeten och hela mänskligheten kommer att återvända till sin rätta plats som den vackra kärleksstjärnan i vilken Moder Gaia skapades. Och så, Kära Ni, vänligen håll er avsikt först på er själva och sedan på Moder Gaia. Det är av stor betydelse att ni förstår att månförmörkelsen och frekvenserna som kommer fram är extremt komplexa till sin natur. Och ändå, Käraste Ni, de släpps ut på denna planet, gammastrålarna utsänds till denna planet i en mycket intensiv och snabb takt. Och om er fysik och er kropp inte är i balans, kan ni börja känna lite av en störning inuti ert varande. Var inte rädda, utan bara andas. Låt inte några energier som inte är av ren kärlek påverka er. Låt inte några energier som inte är av ren kärlek påverka er. Och så, idag omger vi er med den vackra rosa strålen av kärlek, ljus och helande. Vi omger er med en vacker rosa stråle av kärlek, ljus och helande. Som om ni är inkapslade i denna frekvens som tillåter er att absorbera gammastrålarna in i ert system. Men också, Käraste Ni, det kommer att skydda er från eventuell obalans som kan uppstå i ert system. Ni kan börja känna er yra eller trötta eller utmattade. Eller så kan ni inte koncentrera er. Men vi ber er, Käraste Ni, att hålla er avsikt att allt som händer med de frekvenser som utsänds på denna planet vid denna tidpunkt är i linje med den kollektiva helheten, för att kärlek och ljus och helande skall bestå.

Som ni vet lider så många individer av sina egna psykiska och fysiska obalanser. Och vi vill bringa var och en av er i balans så att ni är starka, både fysiskt, mentalt, emotionellt och energetiskt. Att ni verkligen är väldigt, väldigt starka, och att ni inte behöver oroa er för er hälsa eller något mänskligt tillstånd. Ni ska hålla er frekvens och veta att ni är starka. För, Käraste Barn, ni är väldigt, väldigt viktiga, och ni har mycket arbete att göra här på den här planeten, eftersom ni håller den här frekvensen och det här ljuset. Oavsett vad ni förstår, håller ni alla dessa frekvenser och kraftfulla energier som sänds ut på denna planet. Ni förankrar dem i jorden, ni förkroppsligar dem inom ert system. Och samtidigt sänder ni denna energi ut i världen så att andra kan känna er vibration av kärlek och resonera med denna frekvens. Detta är orsaken till allt det här, för att vibrationsfrekvensen ska förändras och återvända till kärlek.

Som ni vet har den felaktiga energin, negativiteten, våldet, hatet skapat disharmoniska frekvenser på er planet. Det finns stor förvirring, och Moder Jord har själv svårigheter att gå igenom alla dessa lägre vibrationsfrekvenser, eftersom de är energier som inte är kompatibla med henne. Det är som att kaos eller förvirring äger rum, och även Moder Jord känner detta. När ni känner förvirring, när ni känner kaos, när ni känner att de lägre vibrationsfrekvenserna påverkar er, ber vi er vid denna tid att förvandla dem med kärlek. Transmutera allt med kärlek. När människor runt omkring er skapar kaos, eller när ni tittar på det på er TV-apparat, det kaos som rapporteras av era medier, så ber vi att ni förvandlar det till kärlek. Håll alltid den högsta vibrationen, håll alltid den högsta avsikten, och förstå att dessa kraftfulla frekvenser som sänds ut är extremt, extremt rena, så kommer den avsikt som du håller vid denna tidpunkt att börja manifestera ganska snabbt. Allt som du håller i din avsikt kommer att manifestera ganska snabbt. Och så, Kära Ni, kom ihåg det här är oerhört viktigt. Det som ni håller som era tankesätt och er avsikt kommer att manifesteras ganska snabbt. Under de närmaste veckorna och i slutet av sommarmånaderna och till höstdagjämningen kommer denna kraftfulla frekvens att sändas ut på denna planet, det kommer att bli snabb, snabb förändring och det som ni har försökt åstadkomma kommer att manifesteras.

Det här är den tid som många av er har väntat på. Detta är den kraftfulla frekvens som jorden har väntat på, det här är tiden för manifesterat ljus, kärlek och helande i sin renaste form att återvända till denna planet, och nu kan de uppvaknade, de upplysta, de som förstår kraften av denna energi använda den. Men vi ber att det endast görs med rättfärdigt syfte, med ren avsikt från ditt hjärta. Det är som om denna energi är påtaglig för dig, och du kan använda den för att skapa och manifestera, och ja, jag säger det igen, manifestationsprocessen kommer att hända snabbt. Det du önskar kommer att föras fram snabbt, det du tar fram kommer att hända snabbt, snabbt, snabbt. Och så ber vi att du lägger de gamla frekvenserna och vad vi kallar de gamla paradigmens energier åt sidan. För hur du har fungerat, hur du har levt, hur du har tänkt, kommer inte längre att tjäna dig. Och helt enkelt kommer dessa nya vibrationsfrekvenser inte att stödja det gamla paradigmet. Energierna med lägre vibrationer. Och så, Kära Ni, snälla gå framåt som om ni går in i denna energi, som om ni går på en stege och ni går uppåt. Acceptera detta nu som sanningen, för när du lever i denna tid på detta jordplan, kommer allt mer att inträffa, och fler och fler kommer att som de säger höjas i medvetande i en mycket snabb takt. Så förvänta dig att mycket kommer att accelerera och det kommer att vara av kärlek, ljus och läkning för hela världen att se, och för hela världen att känna. Fler och fler av ljusarbetarna kommer att gå framåt för att stråla sitt ljus och att göra skillnad på detta jordplan, och ni, Käraste Barn, är här för att stråla ert ljus också. Förankringen av dessa energier är av stor betydelse, och i dag ber vi er att föreställa er att dessa frekvenser, när ni andas in dem, när ni förkroppsligar dem, nu är kopplade till era fotsulor och som ett ankare är ni kanalen som förankrar dessa nya frekvenser på jorden, var ni än bor. Ni förankrar dessa energier till jorden. Varje själ bringar sitt ljus och dessa kraftfulla frekvenser genom sitt förkroppsligande som en kanal. Och för de av er som reser, kommer ni att förankra dessa frekvenser av kärlek, ljus och helande, vilket ger kärlekens ljus vart ni reser. Ni tar denna energi in i leylinjerna och in i jordens rutnätslinjer, och Moder Gaia känner det. Hon är hedrad att ni har valt att vara en kanal för att hjälpa henne i sin utveckling. Och så säger vi till dig, Kära, oavsett vad du känner att du gör eller inte gör dagligen, bidrar du med att hålla ljuset. Underskatta inte det arbete och de avtal som du har gjort som ljusarbetare på denna planet. Oavsett vad du tycker så bidrar du mer än vad du förstår. Och så, hedra dig själv och hedra det ljus som du håller och bär när du tar in dessa nya frekvenser och andas in i din kropp. Att hålla kärleken, hålla kärleken, hålla kärleken och förbereda dig själv vid denna tidpunkt för att ta emot Guds kärlek till essensen av ditt väsen. Jag skall dra mig tillbaka nu och låta Maria Magdalena tala, men jag orkesterar energin av medkänsla och nåd för denna planet, vilket ger dessa frekvenser av medkänsla och kärlek och barmhärtighet genom dessa kraftfulla förmörkelser som uppstår vid denna tidpunkt. Bli inte avskräckt av vad du inte förstår, utan uppmuntras, Kära Du, för så mycket händer på planeten som är bra, och ja, vi säger progressivt och helande, långt bortom vad du kan förstå. Titta inte på ytan av det du tror äger rum, för så mycket händer som hjälper denna planet och hela skapelsen att utvecklas och stiga upp. Och så, förstår ni, dessa kraftfulla frekvenser som skickas ut på ert jordplan skickas till er planet med kärlek från den Stora Skaparen, och så säger vi att vi älskar er, vi hedrar er och vi tackar er för att ni håller ljuset och är en del av denna mest fantastiska och livsförändrande tid som äger rum på er planet vid denna tidpunkt i historien. Ni lever i fantastiska tider, och vi tackar er för er tjänst.

Hälsningar, mina älskade, ja det är jag, Maria Magdalena. När jag kommer till er på denna mest glädjande dag, ber jag er att hålla huvudet högt och inte vara rädd. För när dessa frekvenser kommer in i jordplanet, kommer ni att börja se ett massivt skifte i medvetande och så många människor som börjar vakna. Andra kommer att vilja förstå sanningen om det som händer på denna planet. Och du ser, det har varit mycket illusion och mycket mörker, och det är inte för dig att fokusera din uppmärksamhet där. Kom ihåg att dessa förmörkelser visar mörkrets och ljusets skugga. Det finns dualitet i hela livet, och nu är det dags för ljuset att överskugga mörkret och sanningen kommer att råda, kärlek kommer att råda, fred kommer att råda. Vi har sagt det här många gånger tidigare, men tiden är nu. Tiden är nu, tiden är nu, tiden är nu. Vi vill att du ska gå framåt och hedra dig själv för allt du har gjort, både i denna inkarnation och genom alla inkarnationer av tid. Och genom alla dina dimensionella själv, och din vackra ande, har ni hållit ljuset och kärleken för denna planet. Och när du fortsätter att göra det i tjänande, tar vi nu fram dessa frekvenser så att du kan hedras. Och du kan ta emot. Det här är en tid av stor manifestation, det här är en tid för ljusarbetarna och alla som är i tjänst för att hedras. Och var och en av er ges och kommer att fortsätta att ges, många vackra gåvor, för er hängivenhet och för er tjänst, vackra gåvor som ges till var och en av er. Och så, i dag ber vi att du håller ut din hand och tar emot allt som är givet till dig, kallar in frekvensen av ljus och helandefrekvensen till din själ. Och kallar in upplysningen av din starka ande för att leva i balans och återvända till frid. När du går fram för att ta emot dessa gåvor, kan ditt hjärta väckas till Guds Levande Ljus som lever djupt inuti ditt väsen. Dina förmågor, dina klärvoajanta förmågor kommer att börja dyka upp. Dina klarkännande förmågor, dina klarhörande förmågor, och ditt klarvetande kommer att börja göra sig ännu mer manifesterade, vilket innebär att dina egna psykiska förmågor börjar öka takten. Frekvenserna är extremt kraftfulla, och du kommer att bli ännu mer känslig och anpassad till din egen medvetenhet och ditt eget kunnande.

Det är av stor betydelse att du förstår detta just nu: att du går igenom en stor omvandling, och de frekvenser som påverkar denna planet kommer att påverka dig. Du blir ljusare och lättare, du bokstavligen stiger upp och utvecklas. Och glömskans slöjor och de slöjor som har placerats över dig kommer att fortsätta att tas bort så att du kommer ihåg din andes kraft och essensen av ditt varande. Och så, Älskade Barn, kom ihåg, kom ihåg, kom ihåg er Enhet. Det är vad Jeshua och jag skulle göra när vi skulle gå in i grottorna, vi skulle återvända till Enhet. Vi skulle återvända och lyssna på stillheten. Och så idag handlar det om att återvända till Enhet med dessa kraftfulla frekvenser som släpps ut för dig. Kraften hos dessa energier ska inte missförstås, de ska inte vilseleda, som de säger. De ska inte avfärdas. Dessa frekvenser är här för dig att stiga upp, och som vi säger, för att igen komma ihåg att återansluta till Enhet. Till källan. Det är därför du är här, det är därför du har kommit till denna planet. Du har kommit för att komma ihåg vem du är. Och för att återvända till källan. Det kan låta väldigt förvirrande och komplicerat, men det var vad som orkestrerades för den här planeten vid tidpunkten för dess egen början. Varje stjärnsystem, varje galax, varje konstellation skall återvända till Enhet. Återförenas med ljuset av Allt Som Är. Och så, Käraste Barn, det här är vad som händer, i enkla termer. Vi är alla återförenade med dessa kraftfulla frekvenser som om du är på en magisk flygande mattridtur. Och du är accelererad i uppstigningsprocessen i en mycket snabb takt. Och så, Älskade Barn, förbered er för att ta emot och veta att Guds Levande Ljus lever inuti er varelse.

Detta är verkligen en kraftfull, kraftfull dag. Och när du går in i de närmaste veckorna skall du veta vikten av denna frekvens och att frekvenser som emitteras vid denna tidpunkt är de största och mäktigaste som någonsin funnits. De energier som utsänds på denna planet vid denna tidpunkt är mer kraftfulla än de någonsin varit. Vissa personer kommer inte att kunna hantera frekvenserna, och det är därför vi ber dig att hålla dig jordad i dessa energier, så att de inte påverkar dig på någon nivå. Idag, när ni öppnar era hjärtan för att ta emot dessa kraftfulla välsignelser, vet ni, Käraste Barn, att ni är kärlek och ni är älskade, och vi är här för att hjälpa er att hedra er egen Gudoms sanning. Och än en gång var i frid. Det finns ingen större gåva som du kan få än att känna fridens energi i din själ. Stående i ljuset, stående i sanningen, stående i minnet av sanningen om vem du är och att vara i frid. Vet, Käraste Ni, betydelsen av Guds levande ljus. När ni går in i dessa frekvenser och börjar meditera med dessa energier, belyser ni ert medvetande till ett helt nytt sätt att vara. Vad du tror att du har varit, vad du tror att du är, kommer nu att börja växla och förändras mycket snabbt. Och så, acceptera den här gåvan från oss idag och från den Store Skaparen, när dessa kraftfulla förmörkelser nu överskuggar illusionen av mörker och separation som har bott på denna planet i eoner och eoner av tid.

Vi tackar er, Kära Barn, för er tid och er uppmärksamhet. Och vi säger till er, Käraste Ni, att när ni håller dessa frekvenser och förkroppsligar dem inom er varelse, så börjar ni att känna den här kraften inom er, och ni kommer nu ha att ha klarheten att gå framåt som kraftfulla ljusvarelser som står i sin sanna manifestation som den levande Gud som ni är, som den levande Gudinna ni är, som den magnifika anden som ni är. Kalla in dessa energier och var i frid. Det är därför vi är här, det är därför jag kommer, Moder Maria kommer, Jeshua kommer. Det är därför vi alla är här för att hjälpa er att vara i frid. Vet mina barn, denna tid är verkligen av största betydelse, och det finns ingen tid att slösa bort. Acceptera denna kärleksgåva som utsänds till var och en av er nu, mina barn, och förkroppsligar och omfamnar den levande Guden av Allt Som Är.

Maria Magdalena!

»Källa – Kanal: Reverend Lea Chapin

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...