Mästare Djwhal Khul genom Christine Meleriessee Hayden, 31 januari, 2018

 

Mästare Djwhal Khul genom Christine Meleriessee Hayden, 31 januari 2018

Mästare DJWHAL KHUL´s meddelande för SUPER-BLOD-BLÅ MÅNEN januari 2018:

Hälsningar med kärlek till måncykelns transformation. Jag är mästare Djwhal Khul, redo att upplysa dig om vikten av denna cykel inom den planetariska existensnivån.

Nu då vi har nått fram till år 2018 känner vi att vår planet står inför den stora utvecklingen. Vibrationshastigheten förändras på halvklotet och det är viktigt för varje själ att stiga fram mot nästa steg i utvecklingen.

Vad som händer med denna energipuff är att elektronerna kommer in i Gaia och hjälper varje individ att påverka sitt Högsta Själv i avsikt att möjliggöra övergången till den individuella uppstigningen och därefter kollektivt i deras egen värld.

Nu är det olika för varje själ eftersom varje människa har sin egen tidtabell och acceleration. Det kan tyckas att många inte följer med i uppstigningen men de gör de även om de inte själva är medvetna om det. Element kommer att uppstå inom varje individuell själ och kommer att hjälpa dem att erkänna en ny och annorlunda del av sig själv. Det är upp till deras fysiska ego, inom fyra- kropp systemet, hur de kommer att erkänna sin medvetenhet.

Vissa kan inte acceptera förändringen och andra kommer att vara opåverkade, men några kommer att stort välkomna och acceptera det som sker med dem.

Denna inre process inträffar vanligtvis i sömnen men kan även ske genom att iaktta tystnad, som att vistas i naturen och reflektera över ljuden och energierna omkring dem. För dem som är mer medvetna kan det ske under meditation och i tankar över livet bakåt och framåt till förändringen. Tyvärr finns det många som inte accepterar dessa energier så det kan uppstå många omvälvande händelser. Din roll är att tillåta ljusets vibrationer att komma inom dig och inte oroa dig för andra under denna process.

Min roll är för närvarande att hjälpa var och en av er, som lyssnar i detta nu, till hjärtats innersta pulsslag och får dig att inse att förändringen inte är skadlig för din kropp. Den bidrar faktiskt till en medvetenhet om nyanserna i de högre vibrationerna, som sker inom dig.

Det är precis vad denna cykel, från den 31 januari, gör för varje själ på denna planet. Det är ett ögonblick av ökad energi för att hjälpa en individ att förändra sig. Denna process kan vara skrämmande och många tror inte de behöver förändra sig eller skjuter det ifrån sig.

Den representerar RÄDSLA FÖR DET OKÄNDA och varje invigd har haft den känslan. Som en art är du programmerad att behöva veta allting som kommer att hända dig. Analysera det från ditt lägre sinne och säg ”det kommer att bli okej”. Men ändå det är fel att acceptera din nya verklighet så.

Mitt förslag genom denna cykel är att tillåta sig själv att flyta med i energiströmmen. Se vad som kommer upp under dina meditationer, hur du känner dig när du vaknar upp efter sömnen och vad du tänker inom dig själv. Är det på samma sätt som tidigare? Förmodligen inte och det är en mycket bra sak.

Fundera över vem du var för sex månader sedan under förmörkelserna 2017 och vad som hänt dig efter dessa cykler. Gör en lista över hur du reagerar och vad som händer just nu. Lär känna skillnaden från ditt gamla själv in i det nya jaget. Detta är ett sätt för dig att förstå övergången som du går igenom.

Ta till vara Guds Strålar som visas för dig vid meditationer, arbeta med flammorna och ta in dem i ditt system i hela kroppen (fysiskt eteriskt, emotionellt, mentalt). Börja tillåta det att bli en del av din verklighet. Lägg sedan märke till de små skillnaderna som uppstår hos dig. Vad är skillnaden och hur snabbt går det? Går det för fort? Be sedan ditt Högre Jag att hjälpa dig att sakta ner så att din kropp inte överbelastas med energier. Arbeta med Ray Chohans alla strålar för att hjälpa dig i meditationen och när du vilar.

Att använda dig av dessa verktyg ger dig enorm hjälp att acceptera den nya vägen som ditt Högre Själv längtar till. Gå in med lätthet och grace. Ta dig tid att verkligen känna energierna och skönheten i accelerationen som kommer till dig.

I Christi Ljus, JAG ÄR Mästare Djwhal Khul till din tjänst.

 

Översättning: Cicily

Du gillar kanske också...