Mästare Hilarion via Jahn Kassl, 15 januari, 2018

Mästare Hilarion via Jahn Kassl

15 januari 2018

ÅTERKOMSTEN TILL EDENS LUSTGÅRD

Eliminera er anslutning till ”arvssynden”. Gå in i stilla meditation, bjud in det gudomliga ljuset och förlös er varelse från befläckandet av ”arvssynden”.

Älskade Människor

Börja skära av alla anslutningar till det Gamla Testamentet, som skickligt kopplades ihop med det Nya Testamentet, idag. Påståendena och meddelandena i båda böckerna ligger på motsatta sidor, och det är hög tid att avlägsna inre blockeringar som det Gamla Testamentet har orsakat i er och fortfarande gör. Den största av alla blockeringar, den som hindrar er från att någonsin erkänna er gudomliga varelse och kreativa ande, är ”arvssynden”.

Skapad för att skilja er från det gudomliga, tjänade denna blockad – som också var genetiskt förankrad – de destruktiva mörka krafterna som ett medel för att hålla er i schack, att hålla er nere.

Så århundradena passerade och ni hölls avskilda från dem ni är. Den tiden är över nu, därför att mänsklighetens uppvaknande inkluderar återkomsten till Edens Lustgård.

Tiden är nu inne att återupprätta Guds rike av fred inom er.

Låt er inte längre bli indragna i konflikter, krig och meningsutbyten, vilka till sist håller er kvar i den nedåtgående spiralen av destruktiva energier. Tårarnas dal hos mänskligheten är bred och lång och måste nu lämnas bakom er.

RADERA GENETISK PROGRAMMERING

Lämna all programmering från traditionella religiösa grupper bakom er och ifrågasätt varje dogm ni bibringats, i barndomen och i många tidigare liv. Detta gift skall, kan och måste lämna ert kroppsliga system nu. Dessa blockeringar har ankare så djupt som den mänskliga genetiska koden, och de skapar fortfarande nya missförstånd och håller era rädslor vid liv – det är vad detta meddelande handlar om: ett liv fritt från rädsla.

All tänkbar rädsla upplöses så fort ni blir medvetna om er sanna natur och ert eviga ursprung. Sedan har ingen synd makt över er längre, och även ”arvssynden” elimineras från kärnan i er varelse.

Men vad var eller är denna ”arvssynd”?

”ARVSSYNDEN” ÄR …

… en kod som planterades i mänskliga varelser av arkonerna – med målet att skilja mänskligheten från sin gudomliga natur och från medvetenhet att ha en sådan.

Det var det enda sättet som varelser, potentiellt underlägsna er, kunde styra över er. Vidden av detta bedrägeri är svårt att förstå för en omedveten mänsklig varelse.

Men jag talar till er, till de mänskliga varelser som vill vakna upp, och som, gång på gång, ställs inför fällorna i sina egna blockeringar och hinder som får dem att misslyckas.

Det är dags att ni står upp mot denna ”ursprungliga programmering” inom er själva och stänger av den, avaktiverar den och avlägsnar den från ert system. För att kunna göra det måste ni erkänna den och sedan få den borttagen med hjälp av det gudomliga ljuset i en omvandlande session.

Kan vem som helst göra det? Ja, alla som förstår den brådskande karaktären av detta och vill bli befriade från de djupt liggande rädslor som ibland blivit så nedtryckta att de inte märks.

Det faktum att ni inte märker något betyder inte att det inte existerar – och om ni inte är anhängare till någon religion, betyder det inte att sataniska religioner inte utövar något inflytande över er.

Denna kraft är mycket gammal, och den har förts vidare från liv till liv tills en dag människor inser att de kan och vill gå ifrån den.

I grund och botten krävs en medveten handling av borttagande, och för det behövs att problemet först måste uppmärksammas.

Tiden har nu kommit då denna rädslokod kan raderas. Avlägsna er själva från mörkrets makt och stig in i ljuset.

Jag är med er och hela truppen av himmelska krafter följer med er i denna process av frälsning.

Gudomlighet är er födslorätt, inte synd.

Ljus är er natur, inte mörker. Och er frälsning finns hos Gud. Med oändlig kärlek.

MÄSTARE HILARION

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

 

Du gillar kanske också...