Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 15 januari, 2018

Judas Iskariot

Måndag 15 januari 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag kommer med stora nyheter idag. Freden står för dörren kära barn, många insatser har gjorts för att få fred på vår Jord och de har givit stora resultat. På hundratals år har det inte funnits så många länder som har fred samtidigt på Jorden som det är idag. Det är en välsignelse kära barn, en stor välsignelse för er för vår Jord, för hur ska vi annars kunna bygga upp en bättre värld om det är ett ständigt pågående krig. Det är svårt nästintill omöjligt då alla era resurser går till krigsindustrin i stället för till humanitära ändamål. Det är er värld kära barn på Jorden och det är ni som bestämmer vart pengarna ska gå och det är nu dags för att ni satsar dem på er själva och den Jord som älskar er så mycket. Det här har redan påbörjats i en del länder, där man har insett vad det är som behöver prioriteras först t.ex. den egna befolkningen så att de har mat, vatten och tak över huvudet.

Allt som görs bör göras med kärlek. Lev i kärlek, bygg med kärlek och odla med kärlek. Ja, allt som utgår från ett kärleksfullt hjärta hamnar rätt idag. Det är den grund som Moder Jord nu står på och det är handlingar utifrån kärlek som slår rot idag. Allt annat splittras upp och faller sönder. Det kan helt enkelt inte manifestera sig lika bra längre. Jorden har valt och ni har valt vilka handlingar det är som kommer att ge bäst resultat. De organisationer som arbetar för ljuset och kärleken, det är de som blommar upp idag. Använd ert sunda förnuft och ta de steg som behövs för att föra in kärleken i ert liv. Allt finns där redan för dig, det är din tillit och din tro på Vår Herre och Skapare som brister. Världen är öppen för dig, känn inom dig att världen är öppen. Se ljuset i stället för mörkret, se kärlek i stället för hat, ha tillit i stället för misstro. Förstå att du är allt och har allt redan idag.

Ni är de kärleksvapen som Gud sände till Jorden för att ni skulle sprida er kärlek vida omkring. Ni är kärlek, ren kärlek och det är allt som ni behöver vara för att er värld ska bli den kärleksfulla plats som ni alla just nu önskar. Ni har inväntat er själva och nu är ni här. Ja, några fattas men ni är så många nu att tippen har nåtts och kärleken har redan vunnit i det spel som ni spelade. Er kärlekshunger var större än er makthunger och nu följer ni Guds väg igen och banar väg för många andra som har hamnat lite på efterkälken. Det är en väg av ljus och kärlek som ni går på och himlen ler ner mot er, den uppmuntrar och stöttar er så att ljuset lyser än starkare i era hjärtan. Er roll är att vara ljus- och kärleksbärare och de handlingar ni utför, de utförs i kärlek. Det är en sann heder att vara en av de utvalda på Jorden idag. Det är en sann heder att vara en ljus- och kärleksbärare. Det är många tårar som har fallit i era bägare innan ni axlade denna lott på Jorden. Ni har gått igenom mycket mörker och ljus på Jorden. Ni har en stor erfarenhet av båda dessa slag av energier. Ni botgör och gottgör samtidigt, ni har dock alltid haft en perfekt och magnifik själ inom er. Det har ni alla kära barn och det är dags nu att låta den växa nu till sin magnifika storlek och kärlek. Ni har ett stort ljus inom Er, så låt det nu stråla och lysa upp den värld som du lever i och den kommer att ge dig allt som du behöver.

Stor kärlek

Judas

 

You may also like...