Ärkeängel Gabriel via Natalie Glasson ”Återkopplingen” den 18 december 2021

 

Ärkeängel Gabriel via Natalie Glasson

”Återkopplingen”

den 18 december 2021

 

Hälsningar! Jag sträcker nu ut mina välsignelser, min kärlek, till er, jag är Ärkeängel Gabriel. Det är en ära att få vistas i er kärleksfulla närvaro, er utstrålning och ert glödande ljus. Jag utstrålar i min tur mitt strålande ljus och allt som utgör min kärlek till er.

I en tidigare kommunikation talade Ärkeängel Metatron om Separationens Initiering som nu håller på vecklar ut sig. Det är en mycket kraftfull initiering som kan vara väldigt utmanade för många själar och ändå är det en som skapar och aktiverar den största styrkan, kraften och transformationen. Den låter er i sanning accelerera längs er uppstigningsresa.

I denna kommunikation talade Metatron om hur separation uppmuntrar till en återkoppling. En återkoppling till dig själv och en återkoppling till andra, till de som befinner sig i din verklighet och väsentligen Skaparens samtliga aspekter.

Denna återkoppling är nu synnerligen viktig. Den är en resa av tillväxt, den möjliggör tillväxt och uppstigning inuti din egen varelse, därför ser du på sig själv och din verklighet med ett nytt högre perspektiv som gör det möjligt för dig att uppmärksamma Skaparens närvaro mer fullständigt.

Återkopplingen med andra låter dig bygga upp relationer med ljus och utav ljus. Möjligheten att skapa gamla relationer i en ny verklighet och att släppa taget om andra relationer som inte längre behövs, eller som inte längre tjänar dig.

Du drar i huvudsak till dig alla de själar som kommer att stötta dig under din andliga evolution. Detta skapar kontakter med andra och perspektiv på dig själv, andra och din verklighet som föds fram ut sanning, kärlek och frid.

I och med att vi uppmärksammar separationens initiering, så inser vi att vi kan förstå dess sanning, bli inspirerade till att återkoppla till oss själva, Skaparen och varandra på en ny vibration, sålunda uppmärksammar vi att vi framdrivs till en ny verklighet.

En verklighet som inleddes förra året när blåkopian för den Nya Jordens Uppstigning manifesterades. En verklighet där du står i din kraft, som du skapar utifrån din kärleksfulla, sanningsenliga kraft och detta är nu likadant för denna initiering. Den gör det möjligt för dig att uppfatta din koppling till dig själv och till andra av Skaparens aspekter på ett nytt sätt, utifrån sanning, frid och kärlek och sålunda träder du in i en ny verklighet för dig själv på Jorden.

Jag Ärkeängel Gabriel, uppmanar dig till att fundera på:

Hur önskar du reagera och agera gällande dig själv?

Hur vill du koppla upp dig till andra?

Vilket skulle vara det mest idealiska resultatet av den högsta vibrationen eller den mest sanningsenliga kommunikationen?

Hur skulle detta kunna manifesteras för dig i dina relationer med andra?

Skulle det innebära att du blev tryggare, samt i din kraft?

Skulle det innebära att du öppnar ditt hjärta och helt enkelt ger ut kärlek?

Skulle du finna att du var snällare, att du önskar ta hand om andra eller kanske be om omhändertagande och stöttning för dig själv?

Det är dags att återkoppla till dig själv och alla runtomkring dig, för att uppmärksamma att du existerar och kommer att existera i en ny verklighet. Varje transformation som du upplever, låter dig ta ytterligare ett steg djupare in till denna nya verklighet, att bli mer jordad i den nya verkligheten. Du kommer att märka att när du jordar dig till den nya verkligheten och du på nytt kopplar upp dig till dig själv och andra, så känner du dig så mycket mer energifylld, uppfylld och naturligtvis, kopplar detta till Skaparen.

Projektet med Överlysande är en ström av ljus som för närvarande strömmar in till och över Jorden och som under det Nya Året inpräntar ljus till flera varelsers celler. I och med att ljuset präntas in i cellerna, så aktiverar det visdom som behövs, visdom som har varit bortglömd och visdom för att underlätta för denna nya verklighet som gryr. Denna visdom behövs i din relation till dig själv och den behövs också i din relation till andra. Du behöver inte längre predika visdom till andra, så du är visare i din koppling och kommunikation med dig själv och med andra utifrån en plats av sanning och kärlek.

Hur upplever du denna Återkoppling?

Först är det såsom Ärkeängel Metatron nämnde för att uppmärksamma separation, samt för att fokusera inombords i dig själv, för ljuset som finns inom dig, för att dela detta ljus med andra. För att rikta det som en stråle av ljus till andra och till dem som du vill återkoppla med på en högre vibration.

Fundera över din koppling till och din kommunikation med andra, samt dig själv. Hur skulle du vilja att den var i en idealisk värld, i den nya verkligheten?

Du kommer att förstå det område som behöver fokus, vad som behöver utvecklas inifrån din varelse.

Är detta vad du känner för? Är detta din jordning? Är detta din förmåga att förstå andra, eller förstå dig själv? Det är viktigt att du förstår budskapet som kommer från återkopplingen, det beskriver hur du på nytt en gång kan förena dig på en högre vibration.

Detta är en mycket kraftfull transformationsenergi och många kan finna den utmanande. Vi önskar att ni ska förstå att vi finns närvarande, Änglarnas Rike, för att stå till tjänst, för att heala, samt för att omfamna er. För att helt enkelt vara era följeslagare.

Ni är inte ensamma och en av de mest uppenbara effekterna i denna initiering är att ni känner er ensamma eller allena.

Det är viktigt att inte bli alltför fokuserad på denna energi. Ett uppmärksammande behövs emellertid, ett uppmärksammande av er förbindelse med Skaparen och hela Skaparens Universum, detta är var sanningen ligger, detta är var er fokus behöver hållas kvar.

Det är så synnerligen viktigt att vara kärleksfull och vänlig mot dig själv, i synnerhet eftersom den här tiden kan vara rätt förvirrande. Ju mer du kan älska dig själv villkorslöst, desto lättare kommer du att kunna navigera genom den här initieringsprocessen. Och såklart finns det ett behov av att agera, att ta fram det sätt som är mest ändamålsenligt utifrån sanningen i din varelse, utifrån sanningen i återkopplingen.

Min kärlek är för evigt med er. Jag tackar er.

Jag är Ärkeängel Gabriel.

 

Original Source: Sacred School of OmNa

https://tinyurl.com/2p8w8cu3

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...