Ärkeängel Haniel via Jahn Kassl, 5 september 2021

 

Ärkeängel Haniel via Jahn Kassl, 5 september 2021

 

 

Gud är den enda sanningen. Allt annat är en film gjord för änglar som är människor under en kort tid.

 

 

EN FILM UPPSATT FÖR ÄNGLAR

 

UTVECKLING

 

Att återfödas andligt och aldrig mer oroa sig för det jordiska livet, är vad detta budskap handlar om!

 

Älskade människa,

 

Fokusera all er uppmärksamhet och styrka på er inre utveckling. Det som händer i ert medvetande är av värde och förblir för alltid en del av er varelse. Tillväxt sker alltid inom er, i er kärna, och går ofta obemärkt förbi omgivningen. Hur många tiggare tror ni är upplysta? Mer än ni tror!

 

Er andliga återfödelse är målet för alla mänskliga strävanden. När man talar om återfödelse, refererar det inte till mänsklig reinkarnation, utan till ert uppvaknande, er tillväxt i medvetande och er upplysning.

 

Medan ni har bytt er kropp ofta, så förblir er ande den omisskännliga och odödliga sanningen som omger er.

 

Rädslor, oavsett natur, har bara makt över er när ni glömmer att ni är ande och inte kött.

 

Alla bekymmer som denna värld ger er har ett enda syfte: att gå igenom dem, stiga över dem och växa i kärnan inom er.

 

 

DET HANDLAR OM MEDVETENHET

 

Så det är dags att ni tillskriver yttervärlden dess rätta betydelse: det är en mycket verklig film som framstår som verkliga upplevelser, långt ifrån den sanna verkligheten – inget mer, inget mindre.

 

Ni är levande och odödliga på grund av er ande, inte genom att begränsa ert liv till det fysiska.

 

Liksom gräset som vissnar bara för att återkomma, så vissnar er kropp bara för att återfödas. Detta är den eviga cykeln för andliga varelser, som vill uppleva att vara människa.

 

Vad är ni rädda för? Låt er själ vägleda och styra er. Ni kommer att bli överraskade över hur bedrägliga rädslor är, och hur lätt det är att bli av med dem. Om ni reser er över köttet och stiger upp till er ande, så är ni fria – även som människor! För allt handlar om medvetenhet och medvetande.

 

Gud finns inom er och arbetar genom er. Gud är den enda sanningen. Allt annat är en filmuppsättning för änglar som är människor under en kort tid.

 

Vakna upp! Er andliga ÅTERFÖDELSE sker UTAN ATT DÖ – för till och med döden har tappat sin makt över er.

 

ÄRKEÄNGEL HANIEL

 

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...