Mästare Kuthumi via Natalie Glasson, 29 december, 2017

Mästare Kuthumi via Natalie Glasson

29 december 2017

Nästa Period i Uppstigningen: 2018, av Mästare Kuthumi

Välkomna till en ny cykel av energi och liv! Ni är levande varelser och energi som ständigt omvandlas. Ni förblir aldrig densamme, ni utvecklas hela tiden och anpassar er till Skaparen inom er, även när ni känner er fjärmade från det gudomliga. Det är tack vare er ständiga omvandling som ni är en av de vackraste aspekterna av Jorden. Mänskligheten är underbar att beskåda, de vägar som många valt kan vara utmanande men ändå är den skönhet som framträder inifrån varje själ fantastisk. Det är under det nuvarande stadiet av uppstigning som jag, Mästare Kuthumi, och alla Uppstigna Mästare, gläds att dela och uttrycka vår tacksamhet till mänskligheten, med vår djupaste kärlek och tillgivenhet till alla. Var snälla och ta emot vår energi, och då ni gör det, låt oss uppmuntra er att erkänna er inre prakt.

Prakt

Ta en stund och föreställ er er prakt. Hur skulle er prakt synas? Föreställ er er prakt som den starkaste gnistan av ljus inom er. Observera den expanderande gnistan av ljus och inse hur er prakt påverkar och omvandlar hela er varelse, till och med era tankar, känslor och handlingar. Ni ansluter till den mest fantastiska, vördnadsbjudande aspekten av er själva, ni ansluter till Skaparens briljans och utstrålning.

Det är ett fokus på er prakt, dess utstrålning och påverkan på er varelse som vi uppmuntrar nu och under hela 2018. Detta fokus möjliggör ett uppvaknande att ske genom hela er varelse och system, som laddar ner mer ljus i er varelse. Det uppmuntrar er att ansluta till Skaparens magiska, synkrona och underbara möjligheter och stöttande natur. Att ansluta till dessa heliga kvaliteter låter er bli en naturlig och organisk del av Skaparens gudomliga flöde. Många själar på Jorden har nått ett stadium där de släppt en stor mängd bagage och gamla sår och då har frihet att ansluta till de heliga kvaliteterna och förmågorna hos sin själ. Med en öppenhet och ett uppvaknande av er energi kommer ni att kunna känna igen underbara möjligheter inom era andliga talanger och förmågor, vilka är bortom er nuvarande fantasi. Ju mer ni ansluter till er inre prakt, desto mer upptäcker ni i er varelse och känner igen förmågor ni alltid önskat er och mer.

Stöd

Under 2018 uppmuntrar vi er att fortsätta uppleva, förstå och sätta i handling er Varelse av att Stå till Tjänst; vilket betyder att ni som helig varelse stöttar andra likväl som er själva. Vi vill att alla under året får uppleva Skaparens större närvaro, specifikt att känna det enorma stöd som Skaparen delar och omsluter varje person med. Som Uppstigna Mästare är vårt ständiga uppdrag att upplösa närvaron av separation. Då fler människor på Jorden öppnar sig för att ta emot Skaparens stöd, känner den som en bas och ständig kärna inom sin kärna, kommer detta att skapa en sådan fantastisk och berättigad healing för alla. När alla varelser verkligen känner Skaparens stöd och kärlek inom sin varelse, kommer detta att påverka deras verkligheter på så briljanta och förunderliga sätt. Perspektivet och inställningen hos alla varelser kommer att förändras, först mot sig själva, därefter mot andra, medförande medkänsla och sammanhållning inom allt.

Kommunikation

Med närvaro av er stigande inre prakt och ett fördjupande av det stöd Skaparen ingjuter i allt som ni är, kommer en större upplevelse av kommunikation att manifestera. Stjärnvarelserna sänder stora mängder av sin energi till Jorden och till mänskligheten, speciellt i början av 2018. De önskar förnya vänskapen, freden och förtroendet mellan Stjärnvarelserna och mänskligheten. Deras energi kommer att få igång en utveckling av er förmåga att kommunicera. Om er själ vill kommunicera bättre med er själva eller med andra, med guider eller med de inre planen, då kommer det som är behövligt att manifestera för er. Det är viktigt under 2018 att ni uppmuntrar er själva att söka nya sätt att uttrycka er på och att uttrycka er sanning, det kan göras under era dagliga aktiviteter eller genom kreativa projekt. Ju mer ni fokuserar på att uttrycka er själva, dela er sanning och kommunicera, speciellt från er själs säte, desto lättare blir er uppstigningsprocess under 2018. Ni kommer också att upptäcka att ni får en större känsla av fullbordan, belåtenhet och visshet inom er varelse vilket uppmuntrar er att lita på er själva och era förmågor, och gå fram i er andliga verklighet med högre fart. En alltmer fördjupad känsla av frid kan också manifestera. Stjärnvarelserna vill stötta många att uppleva frid inom sig, speciellt mellan er själva och mänsklig/jordlig verklighet.

Åkallan för att få Tillgång till Er Inre Prakt

”Jag är min prakt, jag tar min prakt i anspråk, jag för den kärleks- och kraftfullt till min varelses yta för min upplevelse och förståelse. Jag är redo att erkänna min briljans och Skaparens utstrålning inom mig, vetande att då jag gör det kommer denna magiska energi att påverka min varelse och verklighet på det mest vackra, underbara och spännande sätt. Min prakt är min sanning och jag ärar detta nu. Snälla Mästare Kuthumi och Uppstigna Mästare, hjälp mig få kontakt med min inre prakt på djupast lämpliga nivå.”

Åkallan för att få Skaparens Stöd

”Mästare Kuthumi, hjälp mig att bli mottaglig för Skaparens konstanta flödande stöd som för evigt omfamnar mig. Då jag tar emot upplever jag den växande närvaron av Skaparens stöd inom mig. Jag accepterar nu helhjärtat Skaparens stöd, i allt som jag är, i min verklighet och i mitt syfte på Jorden. Må Skaparens stöd få hela min varelse att skapa magiska omvandlingar som säger min sanning. Tack.”

Åkallan för att Utveckla Er Förmåga till Kommunikation

”Mästare Kuthumi, Uppstigna Mästare och Stjärnvarelser. Det är min önskan att utveckla min förmåga till kommunikation, guidad och instruerad av min själ. Få mig att inse min naturliga förmåga till kommunikation och att på en djupare nivå få kontakt med allt som är Skaparen. Att känna en förhöjd enhet med allt såväl som en större förmåga att uttrycka min sanning med lätthet och perfektion. Jag är redo att dela min sanning och jag vet att det är en vacker och spännande upplevelse. Jag är en mästare på kommunikation.”

Att Anföra Er Avsikt för det Nya Året

Då ni i ert sinne håller Skaparens prakt inom er, med konstant stöd av Skaparen och en upplevelse av utveckling av er kommunikationsförmåga, hur vill ni att dessa kvaliteter ska manifestera i era liv under 2018? Vad vill ni uppleva? Hur kommer er prakt att påverka er verklighet? På vilket sätt vill ni utveckla er kommunikationsförmåga? Vad vill ni att Skaparens stöd skall få fram i er varelse och verklighet? Hur skulle ni vilja stå till tjänst för er själva och världen? Fundera på dessa frågor och skapa en intention, skriv ett brev till Skaparen eller fokusera på en vision som anför de vackra möjligheter ni vill uppleva 2018.

Jag är närvarande för att stå till er tjänst.

Mästare Kuthumi

 

Original Source: Sacred School of OmNa https://www.omna.org/

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...