Mästare Kuthumi via Natalie Glasson, 1 september 2017

 

Uppväckande av Vänskap med Stjärnvarelserna av Mästare Kuthumi

1 september 2017

 

 

Ett vackert uppvaknande inom mänskligheten börjar nu. Klimax för detta uppvaknande kommer att vara i början av 2018 och fortsätter nästan hela året. Jag, Mästare Kuthumi, önskar ge en förståelse för detta stora skifte som uppstår inom ditt väsen och många på jorden, vilket kommer att inleda en aktivering av de inre planen. Det är verkligen tid att kasta undan illusioner och begränsande övertygelser, och att utvidga både ditt sinne och ditt hjärta till att acceptera sanning, stöd och kärlek från de inre planen. Det faktum att ni redan har släppt många begränsande tankar är varför jag delar denna information med er nu. Det kommer att finnas ett behov av att fortsätta att göra er fria från tankar och trosmönster, som gör att de inre planen eller himlen blir osynliga för er. Detta speciella uppvaknande förekommer endast hos dem som är redo och villiga att vara till tjänst för alla, utöka sina sinnen bortom deras nuvarande verklighet och förankra energier in i jorden.

Du har blivit vald till att vara i tjänst

Du och många på jorden har blivit utvalda, på grund av din nivå av andlig utveckling och medkänsla för Moder Jord och mänsklighet, för att uppleva en inre aktivering. Denna inre aktivering är i linje med energier av enhet, anslutning, kommunikation och sanning, dessa egenskaper kommer att aktiveras ytterligare och förstoras inom dig. Aktiveringen kommer att anpassas med syftet att reformera en vänskap av förtroende, fred och kärlek mellan mänskligheten och Stjärnvarelserna på de inre planen som är i tjänst för Jorden.

Under 2016 och 2017 har Venusvarelser förankrat kärlek till Jorden så att Jorden kunde jämföras med Venus kärleksvibration, och så småningom ta på sig Venus roll som Kärlekens Planet. Genom att dela ovillkorlig kärlek med Jorden och hennes mänsklighet, har Venus också återuppväckt många människors sinnen till den kärleksfulla och positiva närvaron och inflytandet från Stjärnvarelserna. När jag talar om Stjärnvarelser, inkluderar jag Venusvarelser, Andromedaner, Arkturier, Sirius-varelser, Pleiadier och de Himmelska Vita varelserna. Alla är kloka, hängivna Jorden och hennes mänsklighet samt önskar hjälpa själar i deras strävan efter uppståndelse, lycka och fulländning. Allt som Stjärnvarelserna delar med mänskligheten kommer från ett utrymme av osjälvisk, ren kärlek. Stjärnvarelserna vill inte få någonting från jorden och hennes mänsklighet, bara observera när mänskligheten kommer in i skönheten hos Skaparen som finns inom dem.

Hur kommer den inre aktiveringen att hjälpa till?

Aktiveringen av att reformera vänskap mellan själar som du själv och Stjärnvarelserna kommer att tillåta mänskligheten att ingå i ett större tillstånd av acceptans för Stjärnvarelser, där kommunikationskanaler kan öppnas igen. Detta kommer att innebära att många människor som du själv kommer att känna, uppleva och erkänna kärleksfull närvaro och stöd från Stjärnvarelser. Du kommer att finna det lättare att kommunicera med dem personligen och kommer att kunna skapa med dessa vackra varelser av ljus för att stödja ytterligare uppstigningsskiften för dig själv och Jorden. Många av er är Stjärnvarelser eller har jobbat nära Stjärnvarelser i andra livstider eller på andra planeter. Anslutningen och kommunikationen av din själ till alla aspekter av Skaparen gör till och med att det blir naturligt med Stjärnvarelser. Det har alltid varit en naturlig förmåga för alla. Emellertid har mänsklighetens kommunikation med Stjärnvarelser dock hindrats, med många rykten som cirkulerat om de grymma gärningarna av Stjärnvarelser. Människan har blivit lärd att frukta Stjärnvarelser vilket har stängt ned deras kanaler för kommunikation med Stjärnvarelser. Under 2018 kommer Stjärnvarelser på de inre planen och själar på Jorden som vill vara till tjänst, att arbeta både medvetet och omedvetet för att läka mänsklighetens medvetande. Genom denna läkningsprocess kommer mänsklighetens förmåga att kommunicera inte bara med Stjärnvarelser utan andra ljusvarelser eller aspekter av Skaparen att återuppväckas. Detta kommer att bli tydligt, speciellt i själar som du själv som redan har respekt för dig själv som en gudomlig närvaro på Jorden och en förståelse för Stjärnvarelser.

Vad är den inre aktiveringen?

Med mänskligheten som vaknar upp till Stjärnvarelsernas energi och kommunikationskanaler som återuppvaknar, kommer Stjärnvarelser att kunna skicka värdefulla ljusstrålar och visdom till din varelse, till mänsklighetens medvetandete och Jorden för att accelerera uppståndelsen och fullt ut manifestera Kärlekens Era. Emedan du kanske inte märker en större respekt för eller acceptans av Stjärnvarelser i mänsklighetens medvetande eller de som finns i din verklighet, kommer du att märka i allmänhet en större mental öppenhet, förmåga att observera snarare än att döma, se bortom illusioner och släppa taget av aspekter av rädsla som begränsar en sann uppfattning. Denna förändring blir en inre aktivering som du kommer att märka i dig själv och andra. Den kan ta lite tid att anpassa sig till eftersom det kommer att bli en ny öppning av energikanaler inom din varelse som har varit stängd under en tid. Hela systemet kommer att börja fungera annorlunda. För det mesta märker du att sättet att interagera och kommunicera med världen runt omkring dig och inom dig kommer att förändras. Du kommer att ansluta och kommunicera med mer av en hel kropps/varelses upplevelse. Det betyder att du inte bara kommer att ansluta och kommunicera mentalt utan med ett större energiflöde genom hela din varelse från en helhet eller fullständighet i dig. Nya perceptioner, idéer och förståelser kommer att gry samt nya förmågor kopplade till kommunikation och intuition. Syftet med detta är inte att skapa mer fred i Jordens värld, i stället mer fred inom varje varelse. Således kommer människor att kunna kommunicera med varandra från ett större utrymme av fred. Detta kommer inte bara att stödja mänsklighetens kommunikation med varandra, det kommer även att bidra till kommunikation med andra aspekter av Skaparen inom och kring dem.

Förberedelser för den inre aktiveringen börjar nu, medan aktiveringen kommer att äga rum i början av 2018. De som har blivit utvalda för att vara i tjänst kommer att uppleva aktiveringen först, sedan mänsklighetens medvetande och därefter mänskligheten. Aktiveringen kommer att likna en djuprening där ljuset kommer att kanaliseras in i din varelse med syfte att öppna upp energinät och kommunikationskanaler inom din kropp och varelse. En djuprengöring och rensning kommer att äga rum och avlägsna gammal negativ programmering och rädsla planterad i ditt system, särskilt kopplad till Stjärnvarelser. Du kan uppleva en djup expansion inom din varelse, även på alla nivåer av ditt varande. Då kommer du att uppleva ytterligare en ljusstråle som kommer att vara visdoms, läknings och uppvakningskoder från Stjärnvarelser när de presenterar sig för dig och reformerar deras kärleksfulla vänskap med dig. Detta kan ske gradvis under många dagar eller till och med månader. När din vänskap med Stjärnvarelser utvecklas, kommer de att börja dela med dig energier och visdom för att förankras av dig in i Jorden. Alla energier och all visdom som du får kommer att vara avsedda att hjälpa och stödja kärleken till Skaparens uppvaknande inom varje varelse såväl som att utveckla kommunikation på Jorden, inte genom teknik, utan i stället från hjärta till hjärta.

Formulärets överkant

Formulärets nederkant

Förberedelser för den inre aktiveringen och samskapandet med stjärnväsen

 

Det är viktigt att inse att det sätt på vilket du kommunicerar med Stjärnvarelser kanske inte är som du förväntar dig, nya energisystem inom ditt väsen vaknar och så kan nya kommunikationsförmågor utvecklas. Du kan kommunicera med en kropp, kombinerad energi eller medvetenhet hos Stjärnvarelser, eller så kan du upptäcka att en viss civilisation är angelägen att samverka med dig. Förnyelsen av vänskap mellan mänskligheten och Stjärnvarelserna är i själva verket ett uppvaknande av medskapande vilket behövs för att bemyndiga Skaparen inom allt och inleda nödvändiga förändringar i världen. Jag, mästare Kuthumi, vill dela en invokation med dig som skall användas för att uttrycka ditt tillstånd och din öppenhet att skapa med Stjärnvarelser.

”Jag erkänner min gudomlighet och Skaparens närvaro inom min fysiska kropp. Jag är redo att släppa begränsande övertygelser och blockeringar i mitt energisystem som får mig att fokusera på illusion och inte fullt ut omfamna mina heliga kommunikationsförmågor. Jag är redo och villig att vara till tjänst för Jorden, mänskligheten och Skaparen. Jag vill samskapa med Stjärnvarelser. När tiden är rätt tillåter jag att Stjärnvarelser stöder en inre aktivering inom mitt väsen som kommer att rena och rensa alla aspekter av mitt väsen. Må min förmåga att kommunicera och ansluta till alla aspekter av Skaparen, inklusive mig själv och Stjärnvarelserna, bli stärkt och lämpligt utvecklad. Jag tillåter mig själv att öppna upp till mina naturliga förmågor och frambringa visdomen och energierna från Stjärnvarelserna till Jorden som en tjänst till alla. Jag välkomnar Stjärnvarelserna till min verklighet; Jag välkomnar medskapandet av sanning och kärlek. Jag välkomnar en sann kommunikation och förbindelse med alla aspekter av Skaparen från mitt hela och fullständiga varande. Jag vet och litar på att aktiveringen kommer att ske med gudomlig timing för mig och för att stödja min heliga tjänst åt alla. Tack.”,
I kärleksfull respekt och heder åt din makt och gudomlighet,

Mästare Kuthumi

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...