Mästaren Kuthumi via Natalie Glasson, 26 juni, 2023

 

Kuthumi, 26 juni 2023 

 

Hälsningar älskade ljusfyrar, jag är Mästaren Kuthumi. Det är en ära att vara i er närhet idag, jag strålar mitt kärleksljus och min visdom in i ert väsen, för att tjäna er på ett sätt som är mest lämpligt och väsentligt för er i ert nuvarande stadium av uppstigningen. 

Jag vill erbjuda några insikter och bjuda in er att kontemplera för att främja er uppstigningsprocess, såväl som för att öka och påskynda vibrationen av Jorden och mänskligheten. När en människa ändrar sitt perspektiv tillåter det hjärnan att öppna sig och acceptera en högre vibration av ljus inifrån sitt väsen. Det här skapar en dominoeffekt genom hela världen, och även i Skaparens Universum. Det är viktigt för er att inse att ert tänkande, ert perspektiv och sättet ni uppfattar er själva andra och världen på, verkligen har en inverkan på vibrationerna i världen omkring er.  

Denna transformation behöver bara ske inom er – små uppvaknanden, nya insikter, förståelse och upplysning – de skapar alla en dominoeffekt som får andra att vakna.  

Jag vill vända mig till er om syftet med frid. Först vill jag fråga er: “Tror ni, eller känner ni inom er att ni har ett syfte med frid på Jorden? Söker ni frid? Vill ni skapa frid? Vil ni skapa frid för andra eller för världen omkring er?” Jag uppmanar er att överväga dessa frågor mycket noga. 

Det är viktigt att inse att frid inte är tystnad, och det är inte ens stillhet. Ni kan uppleva frid i den mest kaotiska miljö eller den mest bullrande miljö. Frid kommer inifrån, det är en form av förnöjsamhet, harmoni, balans och lugn. Frid är när ni inte kämpar med er själva eller andra. Ni är öppna, ni är expansiva, ni är grundade och centrerade. Frid är mer en förnimmelse, en känsla eller förståelse inom ert väsen. Frid behöver inte finnas i er yttre verklighet för att ni ska uppleva frid inom er. 

Jag utmanar er att hitta friden inom er. Ni kanske vill ta ett djupt andetag. Ni kanske upptäcker att om ni går till en lugn plats eller lyssnar på stilla musik, så hjälper det er att hitta friden. Börja med att utforska vilken slags frid som är för er, hur den känns som och vilken färg den har. Ni kan till och med ge den en egenskap, så att ni vet vilken slags frid som är för er.  

När ni väl känner att ni upplever den och får tillgång till er frid, utmanar jag er att gå in i en miljö som är motsatsen till frid. Där kanske finns hög musik och många människor som pratar. Det behöver inte vara en negativ plats, bara en plats där man kanske känner att det inte finns någon frid, så utmana er själva att på den platsen upptäcka friden inom ert eget väsen.  

Det kanske blir utmanande till en början med, eller så tycker ni att det är lätt att glida in i detta fridens rum. Ni kanske finner att det är flyktigt, det kommer och går. Var medvetna om er frustration! Blir ni frustrerade över människorna som pratar eller den höga musiken eller vad som än händer i den miljön? Kanske finns det bullriga bilar? Acceptera er frustration och återvänd sedan till er frid. Fortsätt att ta er tillbaka till er egen inre frid tills ni känner att ni kan stanna kvar i det utrymmet. 

 Den här utmaningen är så kraftfull, för om ni kan uppnå det här då kan ni i sanning uppnå vad som helst. Ni kommer åt er kraft och ni tar kontroll över er kropp. Ni tillåter inte längre andra att påverka ert humör eller hur ni ska tänka. Ni väljer hur ni vill vara i er verklighet, och det innebär att vad som än händer i er omvärld, så har ni möjlighet att få tillgång till frid. Det innebär också att vad som än händer i er inre värld, kanske känslomässig oro eller förtvivlan, så har ni valet att få tillgång till frid. 

Den här energin kommer att bli som en fristad för er. Det är en väldigt kraftfull plats att existera inom, därför att det också betyder att ni kan skydda er egen energi och ert eget energifält, och ni kan höja er energivibration närhelst ni behöver det. Det har också ett syfte eftersom det inte bara ger er balans, det skapar en dominoeffekt också. När ni antar min utmaning att gå in i en miljö som verkar vara motsatsen till frid, kanske ni upptäcker att när ni är på en fridfull plats inom er, och då kommer er yttre verklighet att börja förvandlas, kanske någon skruvar ner musiken, kanske folk kommer att prata med tystare röster, kanske kommer atmosfären i rummet att förändras.  

Jag önskar absolut inte att ni ska utsätta er för någon fara, utan helt enkelt hitta en plats där ni kan uppnå frid. En plats där ni ursprungligen inte trodde att det skulle vara omöjligt att uppleva frid. Ni kan upptäcka det genom att ansluta er med er egen inre frid att det blir så tillfredsställande och närande att ni vill uppnå det oftare. Då kommer ni att inleda ert syfte med frid och ta er till ert centrum, er förbindelse med Skaparen, samtidigt som ni stödjer andra i att göra detsamma, och skapar transformerande krusningar över hela världen och över hela Skaparens Universum. 

Du kanske vill fråga dig själv vad det största och djupaste syftet med frid på Jorden är? Det är en personlig fråga och bara du kan svara på den. 

Min kärlek och visdom är alltid med er. 

Jag är Mästaren Kuthumi och jag tackar er. 

 

 

 

 

Översättning Ulla Krogh 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *