Mästare Kuthumi via Natalie Glasson, 19 januari 2018

Mästare Kuthumi via Natalie Glasson,

19 januari 2018

 

Hur man får Access till Universums Stöd, av Mästare Kuthumi, 19 januari 2018

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 19 januari 2018 – Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Vi går in i en tid med enorm förändring, och under år 2018 har ni förmågan att manifestera era drömmar och önskningar. Sannerligen, allt ni förväntat er att uppleva och velat ha, vare sig det är av andlig eller materiell natur, så finns möjligheten till manifestation. 2018 är ett övergångsår, er syn och uppfattning om er själva, kommer att förändras dramatiskt när ni skapar en vision för detta år, och de kommande åren för det ni vill vara. 2017 tillät att era uppfattningar och perspektiv renades och återanpassades med källan av kärlek inom er varelse. Detta har skapat underbara grunder för de frön ni planterar för det ni vill vara och uppleva. Allt är möjligt, på kärlekens vingar kan ni skapa allt ni vill med ert fokus och acceptansen av er själva.

Allt ni drömmer om, önskar få eller manifestera, vare sig det gäller något andligt eller materiellt, finns inom er. Föreställ er själva som en TV-apparater med hundratals kanaler. Ni har nu möjlighet att välja vilken kanal ni vill titta på. Ni har kanske tittat på kanaler med fattigdom eller motgångar; nu har ni möjlighet att titta på kanalerna med överflöd eller förverkligande. Det innebär att allt ni vill uppleva och uttrycka finns inom er. Därför behöver ni helt enkelt anpassa er till det och projicera det till er verklighet.

Sinnets Anpassning med Kärlek

Det kan kännas utmanande att växla från att se livet som upplevelser av fattigdom eller svårigheter; för det sätt ni nu tänker på genomsyrar er varelse. Det var därför ni trodde att era perspektiv och uppfattningar 2017 och innan det, var anpassade till själens kärlek och högre aspekter. Med ert sinnes anpassning till kärleken som nu är manifesterad, finns det ett behov för ert sinne, mentala kropp och i sanning hela er varelse, att låta den här nya övergången flöda. Era sinnen och tankar är nu naturligt kärleksfulla, och det har de alltid varit. Men de kärleksfulla vibrationerna i era tankar har ökat, och ni kan upptäcka dem bortom de vanliga mönstren, som redan pågår i ert sinne. Jag, Mästare Kuthumi och alla ljusvarelser, önskar att ni fokuserar på den naturligt kärleksfulla inriktningen av ert sinne, så att hela er varelse kan öppnas och uppslukas av de sötaste vibrationerna av kärlek.

Ta en stund och visualisera att ert sinne och mentala kropp ger kärlek till hela er varelse, låt det bli som om en kraftfull laddning föryngrar hela er.

Vi uppmanar er också att välja det ni vill vara, gestalta och uppleva i det nuvarande skedet av ert liv, och de närmaste åren. Den nya kärleksfulla anpassningen av ert sinne, kombinerat med ert fokus på det ni vill ge uttryck för, kommer att skapa ett nytt vackert uppvaknande inom er, som tar fram fokuset på verkligheten för att ni ska få uppleva den. Ju mer ni fokuserar ert sinne och era tankar på kärleken och kärlekens uttryck i er, liksom allt ni vill uppleva, kommer att låta det vanliga mönstret från det förflutna, som inte längre tjänar er, att permanent upplösas. Detta kräver tillit och tro på er själva, och ert medskapande med källan av Universums Skapare, som finns inom er.

Ni är Skaparens Universum

När ni känner det som om Skaparens Universum stöder er, ger er allt ni behöver och skapar en problemfri väg att gå, då kommer det att bli en kontinuerlig upplevelse. När ni känner att Skaparens Universum arbetar mot er och ingenting fungerar lätt för er, så blir det er konstanta upplevelse. Nyckeln är att förstå att Skaparens Universum finns inom er, som en källa eller brunn av energi, ljus och medvetenhet, som ni kan använda er av. När ni blir bekanta med Skaparens Universum inom er istället för ute i rymden, upplever ni det som en del av er. Tilliten och tron på Universum byggs upp, eftersom ni inte längre upplever er själva som avskilda från det, utan erkänner er själva som en värdefull gestaltning av det. Ni fungerar inte bara längre tillsammans med Skaparens Universum, ni blir Skaparens Universum. Ta en stund och fundera på hur detta skulle kunna kännas, och hur det skulle kunna påverka sättet ni känner för er själva och livet?

Resultatet skulle bli att allt ni fokuserar på skulle manifesteras i er verklighet, ni skulle känna en mycket stor säkerhet av att kunna bevittna hur ert fokus åstadkommer manifestationer, på underbara och magiska sätt. Ni skulle inse att energierna, känslorna, tankarna, uppfattningarna och perspektiven inom er, är oerhört viktiga, som förstärker eller begränsar flödet från källan inom er, av Skaparens Universum.

När ni helt inom er förstår, att ni är ett förkroppsligat uttryck av Skaparens Universum, så känner ni er totalt uppbackade, eftersom ni förstår er uppgift på Jorden. Inte bara kommer era önskningar, drömmar och allt ni fokuserar på, att ta fram det som innefattar eller uppfyller er, utan det gäller också andra. Ni kommer att upptäcka att ni själva bokstavligen skapar den gudomliga planen på Jorden. Allt ni fokuserar på som manifesteras, kommer att få en större mening för er, andra och i sanning, hela Skaparens Universum. Det är dags att bli er sanning, och samskapa i harmoni med rikedomen från Skaparens energi inom er. Det är er uppgift att ge allt som är Skaparens Universum, till Jorden och mänskligheten.

Access till Skaparens Universum

Jag vill dela med mig av en åkallan, som kan hjälpa er att minnas er enighet med Skaparens Universum:

“Jag är redo att erkänna min inre sanning. Jag är redo för min själ att avslöja för mig, den kraftfulla källan till Skaparens Universum, som finns inom mig. Jag är redo att erkänna mig som en gestaltning och ett uttryck för Skaparens Universum, så att den kärleksfulla energin av Skaparens Universum, kan strömma genom min varelse. Jag är Skaparens gudomliga plan, och uttrycker Skaparens gudomliga plan helt genom min varelse. Därmed upplever jag Skaparens fullständiga och absoluta stöd. Ju mer bekant jag blir med källan och uttrycket av Skaparens Universum, som flödar genom mig, ju mer känner jag mig stöttad, älskad och värdesatt av Skaparens Universum. Jag erkänner att upplevelsen inom mig, manifesteras i min verklighet, och därför fokuserar jag på mitt sinnes kärleksfulla vibrationer, och det jag vill manifestera och förkroppsliga. Jag är redo för Skaparens Universum att uppenbaras inom mig nu. Jag är i samstämmighet med manifestationen”.

Ta er tid att meditera och fokusera er uppmärksamhet inåt. Upprepa för er själva tyst och avslappnat “Jag är medveten om Skaparens Universum inom mig nu”. Öva på denna process tills ni känner en medvetenhet, anslutning eller känsla inom er, som symboliserar Skaparens Universum för er.

Låt energin ni upplever som Skaparens Universum inom er expandera, för att fylla hela er varelse.

Ta er tid att erkänna er själva, er sanning i energin eller upplevelsen av Skaparens Universum. Ju mer ni uppnår det, desto mer bekanta kommer ni att bli med Skaparens Universum.

Ni kanske också vill ta er tid att erkänna det ni vill manifestera och fokusera på. Visualisera då hur det skulle kännas, att uppleva det ni önskar. Komplettera sedan med energin och de kvaliteter och frekvenser ni behöver väcka och aktivera inom er, för att kunna förkroppsliga allt ni vill.

Jag finns alltid med er,

Mästare Kuthumi

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

You may also like...