Master Kuthumi via Natalie Glasson, 17 maj 2019

Master Kuthumi via Natalie Glasson, 17 maj 2019

Per Staffan 17 maj 2019

Kuthumi (channeled information)

Master Kuthumi

Att påbörja Skapandet av Din Kanal av Master Kuthumi

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Original Källa: Sacred School of OmNa

Det är min avsikt att berätta för dig om kanalisering channeling och att hjälpa dig att förverkliga din egen kanal och förmåga. Under min kommunikation när jag talar om “kanalen” hänvisar jag inte till personen utan tratten av ljus som är deras kanal.

Att kanalisera är inte en ny förmåga som mänskligheten har aktiverat, i många avseenden är kanalisering en naturlig och vanlig förmåga som alla har. Många människor kanaliserar utan att förstå det hela dagen. De kan känna sig inspirerade att säga vissa saker till människor som är vad de behövde höra vid den tidpunkten för att leda dem på rätt väg. Människor kan också kanalisera böcker, musik, konst, healing och kreativa uttryck utan att inse att det är en naturlig och normal förmåga som de har haft sedan länge, de inser inte ens sin förmåga, eftersom det känns bekant och lätt för dem.

Definitionen av en kanal

Varje person på Jorden kan kanalisera och de flesta kanaliserar utan att veta om det.

Detta kan vara ett mycket djupgående uttalande för vissa människor att acceptera. För att förstå detta måste vi först förstå definitionen av en kanal. Att kanalisera är att koppla in till energi eller att skapa en anslutning som gör att du kan nå energier som för närvarande inte kan realiseras inom din varelse. Att kanalisera är att ansluta till en medvetandebrunn som kan vara bortom er nuvarande verklighet på Jorden. Vi måste komma ihåg att alla personer på Jorden är knutna till varandra, vi är alla aspekter av Skaparen. Varje person är sedan länkad till själsgrupper som är sammankopplade och kopplade till Skaparens ljus. Därför kan vi, när vi kanaliserar, säga att vi etablerar en förbindelse med en annan aspekt av vårt väsen eller vår energi. När du ansluter dig till någon fysiskt kan du inte känna eller förstå vad de upplever i deras egen verklighet. När du ansluter till ett medvetande eller en ljusvarelse, kan du verkligen känna deras känslor, tankar och energier existera inom dig, tolkade genom dina känslor.

Förankring av en kanal

En kanal beskrivs ofta som en tunnel eller tratt skapad av ljus som finns inom en persons fysiska kropp. Ljustunneln förankras ofta i ett av personens chakran; det beror på personens tillväxtnivå om tratten, som är smalare i botten och bredare på toppen, förankras i kronchakrat crown chakra, tredje ögachakrat, halschakrat, hjärtchakrat, solarplexuschakrat solar plexus chakra, sakralchakrat eller rotchakrat. Kronchakrat är din länk till de andliga planen, din själsgrupp och Skaparen; en kanal börjar alltid med förankring i kronchakrat. När kanalen bara förankras i kronchakrat kan det ibland betyda att kanalen är ny eller inte helt utvecklad. När ljustratten förankras i det tredje ögat betyder det vanligtvis att personen kommer att få många visioner genom sin kanal och kommer att använda sin kanal för att se in i andliga världar. Detta kan ibland innebära att informationen som strömmar genom kanalen inte alltid kan uttryckas fysiskt. Detta är ett mycket kraftfullt sätt att arbeta om du endast vill använda din kanal för din egen personliga vägledning och tillväxt. Ibland när kanalen förankras i det tredje ögat kan sinnet ha en tendens att påverka energin eller medvetandet som flyter in i personen om disciplin inte utövas. När ljustratten förankras i halschakrat är uttryck av information eller medvetande som strömmar genom dig väldigt lätt, visdom är i detta fall det enda syftet med att aktivera ljuskanalen eller tratten. En kanal som förankras i hjärtchakrat är ofta en som uttrycker enorm kärlek i varje energi eller medvetenhet som flyter igenom. Många helare förankrar sina kanaler i sina hjärtchakran för att hjälpa till i deras uttryck av energi. När kanalen förankras i hjärtchakrat symboliserar den att allt påverkas av kärlek och därför är renheten i energin och orden som strömmar mer framträdande. Förankring av kanalen i solar plexus och sakralchakrat är mindre vanligt men kan hjälpa till med att uttrycka känslor och kreativitet.

När kanalen förankras i rotchakrat kan detta innebära två saker, antingen tar personen fram energier och information som är inriktade på den fysiska verkligheten och Jorden eller att kanalen faktiskt förankrats i alla chakran och den fysiska kroppen verkligen förkroppsligar kanalen. Det här är det ultimata målet att förankra en kanal eller tratt av ljus till din varelse, när kanalen förankras i alla chakran finns det ett sömlöst band mellan fysisk kropp, personlighet, sinne och känslor och kanalen. En person som har förankrat sin kanal i hela sin chakrakolonn tillåter energi och visdom att strömma igenom med mycket liten störning eller förskjutning i människans energi eller utseende. Det betyder också att alla chakran arbetar för att uttrycka medvetandet och energin som flyter. Det finns ett behov av att kanalen förankras i alla chakran innan den förankras i rotchakrat och hela varelsen.

Att skapa en kanal

En kanal eller tratt av ljus kan ta lång tid att skapa, eftersom den bildas av energin hos personen, syntetiserad med ljuset från dess guider och Skaparen. För att skapa en stark kanal måste man ta tid för att säkerställa att den skapas med höga vibrationer av ljus och de rätta intentionerna. Det behövs tid för att personen ska kunna anpassa sig till kanalen eftersom det extra ljuset kan skapa många skiften i personens energi. Vid skapandet av kanalen kan den vara mycket liten och tunn, med tiden blir den tjock, stark och expansiv. En person kommer att utvecklas genom många stadier genom att använda och uppleva sin kanal och förstå hur den bäst kan uttrycka ljuset, kärleken och medvetandet den är kopplad till. Vi kan tänka oss en kanal som en antenn eller en öppen vortex av energi. Dina intentioner kommer att skapa den faktiska ljusbron som hjälper anslutningen; Det är dina avsikter som bestämmer vilken energi eller ljuskälla inom Skaparens universum Creator’s universe som du kopplar ihop dina energier med. Kanalen är inte nödvändigtvis förbindelsen eller länken mellan dig och en viss helande energi, medvetenhet, uppstigna mästare eller änglar, kanalen är sättet att ansluta, sättet att förkroppsliga och filtrera energier in i ditt varande och din verklighet. En kanal är ett verktyg för anslutning, uttryck och utföringsform.

Definitionen av kanalisering är att låta energi strömma genom din varelse; det här är också sättet att bygga en kanal. När vi inser att det är en enkel förbindelse ser vi att många människor kanaliserar eller uttrycker energi under hela sin dag, ofta från en aspekt av sin egen varelse. Vissa människor kan kanalisera eller uttrycka en negativ medvetenhet om energi från sig själva på grund av deras fokus eller humör; detta skadar inte nödvändigtvis dem, det betyder helt enkelt att de uttrycker negativ energi genom sina handlingar. En person kan också kanalisera eller uttrycka en vacker och positiv energi eller inställning från sin egen energi, essens eller medvetenhet vilket gör det möjligt för dem att lyckas med lätthet i sina handlingar och upplevelser. Du kopplar naturligt till en aspekt av din varelse beroende på ditt fokus; du kanaliserar eller uttrycker energi hela dagen, men även om kanalisering överför energi betyder det inte att den renaste delen av din själ är projicerad.

När du börjar bygga en kanal genom självförverkligandeprocessen, genom att förankra ljus och hålla en avsikt att ansluta till högre, finare eller snabbare ljusvibrationer, uppnår du detta för att förkroppsliga eller förverkliga en större aspekt av Skaparen inom dig. Det är en ljusbrygga som på många sätt låter dig övervinna existensen av separation och sammansmälta med andra aspekter av Skaparens själ. Separation orsakar mycket lidande på Jorden och ändå genom att forma en kanal kan du känna ett starkt band och en enighet med allt som är Skaparen.

Varje person kanaliserar eller överför energi på ett annorlunda sätt och uttrycker olika energier, det beror på vibrationer av medvetandet som de ansluter till och deras egen nivå av andliga framsteg. Att överföra energi eller att kanalisera betyder inte nödvändigtvis att du är en andligt baserad person, det är dina handlingar, tankar och intentioner medan du inte kanaliserar eller överför energi som hjälper din andliga tillväxt. Många gånger ser vi på Jorden att de som skapat broar av ljus och har manifesterat en kanal, glömmer att förändra och transformera sin livsstil för att arbeta tillsammans med och intensifiera kraften som strömmar genom kanalen. När en person förblir fokuserad på sin fysiska verklighet, upprepade vanor av dömande, rädsla och negativitet, kan kanalen bli besmittad och kan sänka sig i energivibrationer. Det betyder att högre vibrationer av ljus inte kan strömma genom kanalen. För att kunna acceptera höga vibrationer av ljus genom din kanal måste din ljustratt, din fysiska kropp och dina tankar också hålla likvärdiga eller högre vibrationer av ljus.

Med denna förståelse börjar vi se att kanalen eller ljustratten faktiskt är ett stöd för ljusförankring i den fysiska kroppen och stabiliserar ljuset så att kroppen kan klara av nya energivibrationer som går in i dess medvetenhet och rymd. Det är viktigt att inte se kanaliseringen som ett sätt att uppnå andlig utveckling, behärskning eller uppstigning eftersom det bara är ett verktyg för anslutning och förankring av ljus, vilket naturligtvis hjälper uppstigning, men bara till en viss nivå. Att lära sig att kanalisera eller överföra energi är som att lära sig meditera, det är en grund för ytterligare processer av tillväxt och framsteg, det är ett sätt att ansluta dina energier till Skaparen och dechiffrera Skaparens vilja.

Att bygga en kanal

Det är fyra saker som behövs för att bygga en kanal:

Det finns ett behov av att identifiera från din själs och dina guiders medvetenhet huruvida

1, det här är rätt tid för dig att börja bygga en kanal. Åkalla dina guider för att omge dig och skicka sin energi djupt in i din varelse, detta kommer att skapa en koppling mellan er. Be sedan din själ att komma fram och hjälpa dig att uppleva dess orubbliga kärleksfulla närvaro. När du är redo ber du helt enkelt: “Det är min önskan och längtan att börja bygga min kanal så att jag kan uppleva en djupare koppling och förbindelse med Skaparen utgörande en kanal och fyrbåk för Skaparens ljus på jorden. Jag frågar min själ, mina guider och Skaparen, är det lämpligt i detta skede av min andliga tillväxt att börja arbeta med att bygga en kanal?” Lyssna sedan fridfullt med avsikt av öppenhet och acceptans. Du kan få ditt svar på olika sätt, som ett ord eller en röst i ditt sinne, som en känsla eller känslor, som en vision eller som en enkel kunskap. Om du får ett ja så kan du fortsätta om du vill, om du får ett nej så är det nödvändigt att respektera detta svar. Att lita på ditt svar även om det inte är ett som du önskar är nyckeln. Om du får ett nej, snälla förstå att det bara beror på tidpunkten, du kan behöva uppleva en situation eller energi för att förbereda dig att manifestera din kanal. Du kan också öva att förankra ljus i din kropp som en förberedelse för att bygga din kanal.

2, Det finns ett behov av att skapa en avsikt att använda din kanal för ditt högsta goda och att veta att det kommer att göra det möjligt för dig att uppnå en högre grad av integration och anslutning till Skaparens själ. Många önskar att bli kanaler eller överförare av energi för berömmelse, för att öka deras ego eller för att de kan erkännas som ett utvecklat andligt väsen. Denna avsikt kommer inte att förankra en ren kanal och kan orsaka problem med integration eller acceptans av Skaparens rena energier. För att manifestera en ren kanal måste din avsikt också vara fokuserad och ren. Det här är något jag, Mästare Kuthumi, inte kan lära dig, din avsikt måste komma från hjärtat av din själ.

3, Jag, Mästare Kuthumi, önskar att du överväger att fokusera på att disciplinera och bemästra ditt sinne för att skapa bara positiva tankar som ger frid och balans till hela ditt varande och kopplas samman med din inre själ. Det är viktigt att vara lycklig, glad och energisk även när du står inför en negativ verklighet, så att varje aspekt av din verklighet kan vara en möjlighet för tillväxt, behärskning och självförverkligande

4, Jag, mästare Kuthumi, uppmuntrar dig att förankra ljus i avsikt att öka din energivibration, utveckla din anslutning till Skaparen och bygga din kanal. I många avseenden gör det verkligen inte någon skillnad vilken kvalitet eller vibration av ljus du förankrar, be bara om att förankra den mest lämpliga vibrationen av ljus för dig.

“Övervakad av mina guider, min själ och själsgrupp åkallar jag det mest lämpliga ljuset, kvaliteten, medvetandet och energin från Skaparens själ för den mest lämpliga vibrationen för mig att ingjuta i mitt kronchakra och smälta in i min chakrakolonn. Jag åkallar Skaparens ljus med avsikt att öka ljusets volym i min kropp, aura och hela min varelse, att utveckla och bygga min förbindelse med Skaparens kärleksfulla närvaro och bygga min kanal med lätthet från den renaste vibrationen av ljus som är lämplig för mig. Hjälp mig att uppleva och förstå Skaparens ljus när det sammanfaller med mina egna energier. Tack, och låt det så bli. ”

Du kan be om detta flera gånger om dagen eftersom det kommer att stimulera och rengöra dina energier samt stödja byggandet av din kanal. Dessa fyra steg är viktiga för att bygga din kanal, de kan verka enkla och i många fall uppenbara men de är absolut nödvändiga.

Med konstant stöd,

Mästare Kuthumi

More Master Kuthumi

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...