Mästarna Kuthumi och Maitreya via Lynette Leckie-Clark 10 juni, 2017

Mästarna Kuthumi och Maitreya

via Lynette Leckie-Clark

10 juni, 2017

 

Jag hälsar er med Ljuset från Källan, med det Ljus för allt som bor inom er och runtomkring er. Jag står här med min broder Maitreya, som har önskat ansluta sig till oss i denna övergång.

Vi känner den förtvivlan som många av er bär i formen av en tung mantel.

Den tynger ner er i svårmod, med känslor av hopplöshet runt det våld och de aggressiva gärningar som ni får bevittna. Vänligen kom ihåg att Jorden och mänskligheten befinner sig vid ett vägskäl i sin existens.

Under era senaste nio år har ni kanske fått uppleva ett vägskäl i ert personliga liv – en tid då ni blev kallade till att ta genomgripande beslut gällande riktningen i ert liv, era tankar, era val och ja, er självaste avsikt för ert skapande.

Gamla ideal, planer och önskningar behövde bli omvärderade.

Detta var en del av er personliga övergång i en föränderlig värld.

Det förekommer ett stort dimensionellt skifte som stiger fram runtom Jorden och det påbörjades med Självet.

Maitreya nickar i samförstånd.

Nu när mänskligheten har gått framåt, gläder det oss att få säga att vi har fått bevittna och stå vid sidan om, när miljoner av er har kommit ihåg er sanna natur, er Själ.

Med vägledning från vår sida och Universum, har en hel del Ljus blivit frisläppt runtomkring Jorden och samtliga varelser som bor där. Ni kanske frågar vilket syftet är för denna Storslagna Hågkomst av Ljuset. Det var bestämt att bli så, mina vänner.

Maitreya talar

Det är varför vi i det Stora Vita Brödraskapet kom samman, för att hjälpa alla Själar som valde att få uppleva planeten Jordens övergång och upplevelsen av Själens Hågkomst.

’Slöjan’ var tung under er historia av tidigare reinkarnationer, för att skydda ert Högre Själv och också er Själ genom den tunga vibrationen och mänsklighetens tänkesätt och gärningar.

För oss är det beklagligt att vissa av er i en tidigare reinkarnation fick uthärda stor smärta, som fortfarande upprätthålls i Själsminnet och fortgår, för att kunna helas.

Dessa är de som vi känner igen som ’Smärtade Själar’, där den ohelade smärtan hindrar dem från att stiga upp till högre dimensioner i sitt varande, av Ljus, av kärlek. Och också, är det genom denna omedvetna smärta och detta val, som inte har kunnat bli hågkommet, som dessa håller sig själva kvar i en lägre, tyngre-dimensionell vibration av krig och tror att alla står emot dem. Den lägre mentala vibrationen av ”Jag tar dig innan du tar mig”. Fortfarande återstår en hel del arbete för dessa ’Smärtade Själar’.

Kuthumi talar

Ja verkligen. I ett tidigare budskap bad jag att ni ska omge planeten med Ljus-partiklar, genom att visualisera, samt med er egen avsikt, varje ny dag.

Vi kallade det ’Ljusbrigaden’ och den finns på min webbsida. Är ni förvånade?

Varför ställer jag frågan? Vi vägleder er till en högre existensvibration, hjälper er att berika er Själ, tror ni verkligen att vi inte känner till någonting alls gällande er teknologi?

Jag talar om för er att utan att min webbsida hade blivit skapad för mig, så skulle ni inte ha förmått få ta del av ett utvidgat medvetande genom mina ord och min vägledning.

Nu när teknologin går framåt, måste detta format ävenså förändras.

Så, åter till denna tvingande fråga som mänskligheten för närvarande står inför. Hur man ska hantera den spänning, det våld och det hat som ni utsätts för. Mina vänner, lyssna, jag ber er.

Jag har berättat för er om rädsla, hur förlamande det kan vara för var och en av er att hålla fast vid rädsla och hur ni genom förståelse ni ska kunna släppa taget om rädslans hårda grepp.

Maitreya har förklarat för er orsakerna till varför dessa få håller fast vid sin upplevda kontroll genom att skapa en energi av rädsla på olika plan.

Förstå detta. Jag ber er komma ihåg mina tidigare ord gällande ert största vapen för att driva tillbaka rädsla och negativitet – det som gäller att ni ska förena er i brödraskap, enhet och mest av allt omfamna Ljusets energi som ert ’lim’. Ja, er självaste kraft. För genom Ljuset förenar ni er automatiskt genom ert Högre Själv med Källan – till känslor av kärlek och medkänsla.

Ni övervinner mörkret mina vänner, ni övervinner all rädsla och ni står som vinnare. Ja, så är det.

Det finns en Ny Jord som är på väg in i er Linjära tid. Den är hågkomsten för dem som fick uppleva livet i Lemurien och Atlantis.

Hågkomsten av att kommunicera genom Överföring av Ljus. Den kan man minnas och skapa genom sitt val. Ja, jag upprepar – ert val. Undrar ni över det magnifika i den storslagna kraft som fritt lämnas över till er?

Skapelsen – vad väljer ni att skapa för er planet, för ert liv och livet hos dem som fortfarande kommer att inkarnera? Jag har flera gånger sagt till er att denna andlighet inte är komplicerad. Händelser kan ske i ett ögonblick av Linjär tid. Här har vi ingen tid. Ändå väljer vissa att göra andligheten svår, med långa ritualer. Det behövs inte med så mycket Ljus redan på Jorden – som matas ut och förstoras upp genom uppvaknade själar.

Detta medger en storslagen healing till era undermedvetna och era medvetna sinnen.

Existensens Högre Sinne håller nu på att födas. Detta kommer att framkalla en ny Jord.

På Jorden får ni nu uthärda en övergång. Maktkamper förekommer i överflöd. Vissa försöker kontrollera massorna genom att skapa rädsla genom våldsamma gärningar.

Med detta avslutar vi.

Vi ber er komma ihåg att er övergång från Själen till er fysiska kropp och detta liv var förutbestämd. Ni valde att skapas och födas till Jorden vid den här tiden, för att utvidga er Själs kunskap och upplevelse.

Innan ni inkarnerade valde ni ävenså att hjälpa Jorden och mänskligheten att höja den vibrationsmässiga energin åter till Ljuset/Källan. Så vi hoppas att ni nu börjar förstå vikten av att vara en del av ’Ljusbrigaden’. En enkel uppgift, kommer ni att hålla med om, ändå ytterst viktig för planeten och mänskligheten.

Vi inom Det Stora Vita Brödraskapet står bredvid var och en av er, tillsammans med denna (Lynette) för att undervisa och vägleda. Detta är en tid för att bada i Ljuset genom inre frid, ert Högre Hjärta och er egen avsikt. Denna energi vägleder ert liv, era val, era tankar och släpper taget om all rädsla. Förena er tillsammans i Ljuset.

Vi omfamnar er med frid.

Mästarna Kuthumi och Maitreya

 

 

 

If you share this channeled transmission, please acknowledge the channel – Lynette and Kuthumi School of Wisdom and our web address. www.kuthumischool.com

 

Masters Kuthumi and Maitreya via Lynette Leckie-Clark, June 10th, 2017

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...