Mästare Kuthumi via Natalie Glasson, 30 mars 2018

Mästare Kuthumi via Natalie Glasson,

30 mars 2018

 

 

Böner för det inre Barnet av Mästare Kuthumi

30:e mars 2018

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 30:e mars 2018 – Originalkälla: Sacred School of OmNa. https://www.omna.org/

 

Den djupaste kärleken sträcker sig ut från min själ, Mästare Kuthumi, till alla som befinner sig på Jorden, och medvetet eller omedvetet upplever uppstigningen. För de som är medvetna om sin uppstigning, är ansvaret för att förankra, förkroppsliga och leverera skaparens vibrationer av hög frekvens, det viktigaste. Ni är inte bara ansvariga för er personliga uppstigning, ni har också en nyckelroll för planetens uppstigning. Er medvetenhet om Skaparens närvaro inom och omkring er, såväl som inom alla, hjälper till att främja minnet av Skaparen hos de omedvetna själarna. Ju mer ljus ni kan förankra genom er varelse, förkroppsligar och stråla ut i världen, förbättrar inte bara ert liv, det kommer att skapa den perfekta miljön för övergång och skifte hos andra. Uppstigningen är inte ert ansvar, men att uttrycka sanningen är det.

Syftet är att jag ska hjälpa till att lyfta den kraft ni har inom er, och det positiva inflytandet ni har på världen, särskilt när ni fokuserar på er egen andliga utveckling. Att lösa energin inombords, heala er själva och erkänna er sanning, kan liknas vid att duscha världen med välsignelser. Det är bra om ni kan påminna er själva om det, för om ni vill vara till hjälp för Jorden och hennes mänsklighet, så behöver ni först hjälpa er själva, då kommer de välsignelser ni sprider på Jorden och hennes mänsklighet, att bli betydligt större. När ni ser sambandet mellan er andliga utveckling och den positiva inverkan detta har på världen runt er, utan att ni ens kommunicerar med den, känner ni igen den nyckel som alltid är främjar er att gå djupare inom er.

Det lidande ni kanske upplever hos andra, hos mänskligheten och i världen, förekommer också hos er själva något sätt, eller i medvetandet; det gäller framförallt om ni upplever en reaktion av något slag, på grund av andras lidande. Ju mer ni healar lidandet inom er själva, desto sannolikare är det att ni inte ens ser eller känner av lidandet i er omvärld, fast detta förstår jag verkar som helt otroligt. När en fullständig healing från lidandet sker inom er själva, kommer lidandet bara att förekomma, genom er koppling till mänsklighetens kollektiva medvetenhet, och att då kunna få tillgång till den energin. Att uppmärksamma lidandet inom mänsklighetens kollektiva medvetenhet, är en signal för att era healande färdigheter behövs för att framkalla en omvandling i mänsklighetens medvetenhet, men också till alla andra själar som funnits på Jorden.

Det är det inre barnet som ofta tar till sig energierna av lidande. Ert inre barn är en reflektion av barndomen, av sår som orsakats under tidigare liv, och det representerar essensen/oskulden i själen. Det är inom det inre barnet som Skaparens sanning kan ses tydligt, men begränsningar och lidande av alla slag, uppenbaras också. Det inre barnet känner och upplever energier djupt och ingående, vilket innebär att andlig erfarenhet kan kännas intensivt, medan lidandet kan kännas förkrossande. Om negativa eller begränsande upplevelser hände under er barndom, så händer det ofta att det inre barnet reagerar utifrån den åldern, och är uppmärksam och medveten om de punkterna, även om kroppen är vuxen. Händelser från barndomen eller tidigare liv, fortsätter att påverka er verklighet, och hämmar tillväxten av ert inre barn. Detta kan orsaka mycket smärtsamma upplevelser, oförmågan att tänka klart och att inte kunna kontrollera reaktionerna. Det inre barnets syfte är att bli fullvuxet, och utstråla Skaparens frid, balans och oskuld. När det inre barnet är healat och balanserat, kan vilken ålder som helt uppnås, och verka tillsammans med den nuvarande vuxna verkligheten, och skapa en positiv påverkan.

Det Inre Barnets Krig

 Tänk er en värld där vuxna samverkar med varandra och reagerar utifrån kärnan i sitt inre barn. Det inre barnet vill känna sig älskat, stöttat, uppmuntrat och fulländat, och om det inte är nöjt, känner det behov, kräver uppmärksamhet, skuldbelägger, sårar andra och tänker på sätt av separation och självhävdelse. Återigen ber jag er att tänka er en värld, där alla vuxna agerar och reagerar från aspekten av sitt inre barn, då blir den värld som skapas en värld från lidande. Inte bara vuxna lider och orsakar lidande för andra, de barn som föds på Jorden påverkas också i sina själars medvetenhet och energi. Lidandet projiceras till mänsklighetens kollektiva medvetenhet, så personer i vilken ålder som helst kan påverkas av energin. När en vuxen person eller ett barn, förkroppsligar sitt inre barns sår, kan de orsaka lidande för sig själva, vuxna, barn och djur, men de är kanske inte medvetna om sina handlingar. Barn som utstrålar Skaparens oskyldighet, kan bli offer från de sår som finns hos det inre barnet hos andra.

Det är viktigt att förstå att era inre barns och andra människors sår, påverkar hur ni agerar och reagerar mot andra, oavsett om det är vuxna, barn, djur eller till och med växter. Barnets sår förklarar varför så många vuxna, barn, djur och växter lider på Jorden. När jag, Mästare Kuthumi, talar om lidande, talar jag om övergrepp eller misshandel. Den person som utför övergrepp eller misshandel kan ha många sår i det inre barnet.

Rollerna Själarna Spelar

När vi talar om lidande, övergrepp och misshandel av något slag, behöver man inse att offren och förövarna ofta har skapat ett energetiskt kontrakt, för att lära sig tillsammans. Detta vet jag verkar osannolikt, för vem skulle samtycka till något sådant? Den gamla uppfattningen, och det energetiska mönstret av att lära sig växa andligt genom smärta och lidande, finns fortfarande kvar på Jorden; många släpper detta mönster och växer istället genom kärlek. Det finns dock fortfarande kvar i många människors liv. Det användes tidigare som ett sätt av att skaka om själen för att minnas Skaparen; det behövs nu inte längre, i processen för det inre uppvaknandet.

Bön för det Inre Barnet

När ni observerar lidandet hos er själva, hos det inre barnet eller hos andra, finns det alltid ett behov av att förankra ljus och kärlek till den renaste vibrationen; detta raderar alla kontrakt, visar upp såren för att bli healade, och väcker det inre minnet av Skaparen. Det är också därför vi ber er ljusarbetare att förankra ert ljus i Jorden, eftersom ni automatiskt och omedvetet hjälper till att heala andra när ni gör det.

Jag, Mästare Kuthumi, tror att det finns en koppling mellan det lidande som vissa barn upplever på Jorden, och det inre barnets lidande hos många vuxna, även om deras vägar inte korsas. När vuxna healar sitt inre barn, så kommer barnens lidande på Jorden att omvandlas, och försvinna Jag, Mästare Kuthumi, vill dela med mig av något som kommer att stödja healandet av ert eget inre barn, allas inre barn på på Jorden, den kollektiva medvetenheten hos mänsklighetens och hos Jordens fysiska barn.

”Jag ber Mästare Kuthumi och hans healingteam att komma till mig, för att dela med dig av din energi, kärlek, healing och sanning. Jag öppnar mig helt för att få de heliga vibrationerna som nu riktas till mig. Jag ber att hela min varelse ska förkroppsliga och utstråla ljuset och kärleken som delas till mig, så att det kan komma in på djupet i min varelse, och på Jorden.

Jag ber mitt inre barn att bli mottagligt och absorbera ljuset, kärleken och healingen som flödar genom mig. Nu är stunden för att heala och ta emot allt du behöver, för att uppfylla dig själv. Mitt älskade barn, var snäll och förstå att du har förtjänat det, absorbera det du behöver och visa mig allt du vill släppa. Tillsammans med Mästare Kuthumi, hans healingteam och Skaparen, är jag närvarande för att stödja dig nu.

(Ni vill kanske ta er lite tid för att uppleva detta tillsammans med ert inre barn, eller så kan ni använda det som en bön, och låta övergången ske efteråt.)

Jag är en ljusfyr, som utstrålar healande vibrationer över hela Jorden. Må det ljus som jag delar med mig av, tränga igenom var och en som berörs, och bringa ljus till det inre barnet. Må varje människas inre barn healas, och ta emot allt de behöver för att uppfylla sig själva. Vänligen vet att ni är värda det, absorbera det ni behöver och släpp det som inte längre behövs. Med Mästare Kuthumi, hans healingteam och Skaparen, finns jag närvarande för att stödja er nu.

Jag är en ljusfyr som utstrålar healande vibrationer över hela Jorden. Må det ljus jag delar med mig av, komma in i varje barn som upplever eller har upplevt lidande, övergrepp eller misshandel av något slag. Kära barn, öppna dig för att ta emot det ljus vi delar med dig nu, låt det omgärda dig och skydda dig. Må varje barns inre barn bli healat, och få allt det behöver för att bli uppfyllt. Vänligen vet att du är värdig, absorbera det du behöver och släpp det som inte längre behövs. Med Mästare Kuthumi, hans healingteam och Skaparen, finns jag närvarande för att stödja dig nu.

Mitt ljus finns alltid närvarande för att stödja världens inre barn; Jag ber Mästare Kuthumi och hans healingteam att konstant leverera helande energi till de inre barnen i världen, för att det ska fortsätta öka, röra alla på djupet och skapa underbara transformationer och befrielser.

(Se, känn eller erkänn varje barn på Jorden som omfamnas av det högsta ljuset, som uppmuntran för att kunna bli de ljus de är i världen.)

Med all kärlek,

Mästare Kuthumi

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...