Master Kuthumi via Natalie Glasson, 19 februari 2021

 

Master Kuthumi via Natalie Glasson

den 19 februari 2021

”Kraften i Sanning”

Hälsningar älskade kärleksfyllda hjärtan, jag är Master Kuthumi. Det är en ära att idag få vistas i er närvaro och jag kallar fram ett hjärta, en själ, en själsgrupp fylld med kärlek. I själva verket, så framkallar jag Skaparens vibrationer för att omfamna, stötta och lyfta upp er till ert sanna själv. Jag önskar uppmuntra er till att blicka inombords och uppmärksamma den sanning som finns där.

Medan världen runtomkring er förändras och skiftar på grund av så många transformationer som sker inom er, inom andra runtomkring er och över hela världen, så kan det vara förvirrande och svårt att förstå Skaparens sanning, det kan vara utmanande att uppmärksamma vad som är sant och vad som är falskt.

För närvarande tar Skaparen fram Uppstigningsgåva 7, detta är en energivåg direkt från Skaparen. Inom denna energivåg finns vibrationen och frekvensen av kraft, ren kraft som uppstått från Skaparens essens. Denna kraft har två syften. De är att frigöra rädslan för kraft/makt som kan finnas inom många, samt att främja Skaparens sanning.

När vi talar om Skaparens sanning, så talar vi inte om information eller ens visioner, omständigheter, scenarier eller upplevelser. Vi talar om sanningens vibration, frekvens, ni kan likna den vid en musikalisk ton, eller ett ljud som representerar sanningen. Det är viktigt att vara medveten om att sanningens ljud eller vibration kan tolkas på många sätt. Detta uttrycks och kan uttryckas via er varelse. Det är ert syfte att uttrycka sanningens vibration och frekvens genom er varelse, era tankar, emotioner, gärningar, reaktioner och skapelser.

Vi uppmärksammar att varje person uttrycker Skaparens sanning och kraft på olika och varierande sätt. För människor finns personligheten med, detta skapar en förening med sanningens vibration. Jag önskar uppmuntra er till att uppmärksamma er personlighet och ert ego. Det kan finnas saker som ni behöver släppa taget om eller transformera; men ni har fötts på Jorden för att ge uttryck för sanningens vibration med närvaron av ert ego, er personlighet och den fysiska kroppen. Det finns ett behov av att skapa en förening som är harmonisk och utgör ett sant uttryck för Skaparen genom er varelse. Ju mer ni kan uppmärksamma sanningen som en vibration som pulserar genom er, desto mer kommer ni att märka att ert sinne, era emotioner, era gärningar och reaktioner inspireras av Skaparens sanning, samt uppmärksammar detsamma hos andra.

Jag Master Kuthumi, inbjuder er till att i er egen takt lägga er uppmärksamhet djupt inombords, att be om, att upptäcka samt ta kontakt med sanningens vibration, Skaparens sanning som strömmar genom er varelse.

Jag Master Kuthumi, inbjuder er till att ge uttryck för denna sanning från Skaparen, genom er röst, genom ljud, genom att sjunga eller humma. I och med att ni känner att vibrationen blir uttryckt genom er kropp och genom ert ljud, så möjliggör ni att den aktiveras genom er varelse, på alla nivåer av er varelse, både fysiska och energimässiga. Ju mer ni praktiserar detta, desto mer vänjer ni er vid sanningens vibration som strömmar genom er varelse från Skaparen. Därmed förmår ni uppmärksamma den på ett nytt sätt och på olika sätt. Att uttrycka sanningen via ert ljud är begynnelsen av att ni håller på att bekanta er med närvaron av er sanning.

Skaparen uttrycker en kraftvåg, vibrationen för kraft. Kraften är ofta något som många fruktar. De fruktar kraft/makt, andras kontroll, de är själva rädda i en roll av kraft/makt eller kanske lägger de alltför stor vikt vid kraft/makt. Vibrationen av kraft/makt på Jorden är något obalanserad. Med kraftvågen från Skaparen som nu börjar förankras, så kommer en ny balans att gry, vilket möjliggör att samtliga på nytt upptäcker vad Skaparens kraft i sanning är. Ni kan redan i ert sinne förstå vad kraft är och vad kraft/makt inte är. Ni kanske förstår hur ni accepterar kraft och hur ni avfärdar makt. Ni kanske också förstår hur andra har makt över er och hur ni ger er makt till andra. Dessa är alla insikter gällande maktens/kraftens vibration. Men i denna stund bjuder jag, Master Kuthumi, in er till att ta kontakt med den enkla vibrationen och frekvensen av kraft som Skaparen utstrålar. Det är vår önskan att ni får en ny förståelse gällande kraft, ett nytt uttryck, en ny upplevelse av kraft när kraftens vibration förankras inte bara in i er varelse, utan in till Jorden och hela mänskligheten. Ni kanske upptäcker att ni själv blir en magnet för att observera kraft/makt. Ni kanske observerar maktkamper eller maktstrider. Ni kanske observerar områden där det förekommer brist på kraft och områden där det finns alltför mycket makt. När ni börjar observera närvaron av kraft/makt inom er varelse, er verklighet, samt världen runtomkring er, så börjar ni nysta upp era övertygelser gällande kraft/makt. Ni låter er själv komma fram till en ny förståelse om frekvensen i Skaparens kraft, förstå vad den är, hur den rör sig igenom er och hur ni kan ge uttryck för den.

Denna kontemplation och förståelse gällande kraft/makt är synnerligen viktig just nu, den möjliggör att gamla övertygelser kan avfärdas. I och med att fruktan och smärta löses upp, så kan det skapa kaos i er varelse eller i er yttre verklighet. Inse att detta bara är kraften som försöker hitta en balans, så väl som en djupgående rening och utrensning av makten inombords och i er verklighet. Kraftens vibration som uppkommer från Skaparen är en förstärkare, den ger energi, den betonar allt som är, allt som befinner sig i existens/manifestation, därför manifesterar kraften inte alltid sanning. Den är utformad för att manifestera sanning; men den är en förstärkare av alla saker som existerar, som finns manifesterade. Det är viktigt att uppmärksamma att det förekommer en kraftvågsvibration som börjar strömma in till Jorden, in till samtliga varelser och mänskligheten kommer den att skapa uppror av något slag, kanhända ett litet, kanske ett stort, när allting förstärks och förstoras upp. Det finns ett syfte för detta, det är att införa balans till kraftens vibration, för att göra det möjligt för er att agera kraftfullt utifrån er sanning i er verklighet.

Det finns ett annat syfte, det är att låta er och samtliga varelser verkligen se, förnimma och uppmärksamma vad ni skapar. Allt som håller på att skapas kommer att manifesteras, allt som finns manifesterat och som står i färd med att skapas kommer att betonas, förstoras, ges energi. Det blir som om ert liv syns på en TV-skärm framför er. Ni kommer att kunna se saker och ting som ni har skapat. Ni kommer att kunna känna igen saker som ni inte önskar uppleva. Ni kommer att kunna känna igen upplevelser som låter er växa och leder er till en plats av frid och glädje och sanning och kontakt med Skaparen. Ni kommer att kunna känna igen vad ni skapar och ifall detta är utifrån en plats av kraft och sanning. Det är också viktigt att komma ihåg att kraft är en vibration av handling, så allt som finns i era tankeformer, i skapelse, kommer att verkställas. Ni kanske känner att ni jonglerar med en miljon bollar samtidigt, när allt som ni är medvetna om att ni ville manifestera och allt som ni är omedvetna om att ni har manifesterat blir förverkligat. Det gäller för er att balansera och jonglera med dessa. För att uppnå detta finns ett behov av att examinera varenda jongleringsboll samt att slänga bort de som distraherar er och inte stödjer er. Håll i de bollar som stöttar er heligt, med ömhet, kärlek och harmoni. Dessa är de upplevelser och skapelser som verkligen stöttar och ställer sig i linje med er sanning, uttrycket för Skaparens sanning som strömmar igenom er och harmoniserar med ert uttryck för kraft. Allting kommer att ställa sig i linje med kraft och sanning när dessa blir uttryckta genom er varelse, samt stöttar er att ytterligare få en större förbindelse och hågkomst; ett förkroppsligande med allt som utgör Skaparen.

Jag Master Kuthumi, uppmuntrar er till att kontemplera över detta och att vara medvetna om dess närvaro i er verklighet.

Min kärlek, min healing, min sanning finns ständigt med er.

Jag tackar er.

Master Kuthumi

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...