Mästare Kuthumi via Natalie Glasson, 5 april 2019

Mästare Kuthumi via Natalie Glasson, 5 april 2019

Skapande av Fred på Jorden av Mästare Kuthumi

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Audiolänk: sananda.website

 

Mästare Kuthumi

Jag, Mästare Kuthumi, Världsläraren tillsammans med Mästare Sananda, vill föra fram medvetenheten om er förmåga att skapa fred inom er varelse och verklighet. Vi tror att fred behövs nu på Jorden, för det kommer att hjälpa transformationsskiftet som alla går igenom, för en djupare förening och enighet med Skaparen. Att driva fram fred kommer att främja ytterligare utforskning av ert nära förhållande till Skaparen. Jag, Mästare Kuthumi vill ge er en uppmaning om att främja och driva fram fred på Jorden, så att alla får uppleva den. Sedan vill jag dela med mig av min visdom i detta ärende.

Åkallan om fred på Jorden.

“Jag har för avsikt att förena min energi med mänsklighetens som ett medvetande, och Moder Jords renaste och högsta frekvens, så att vi kan existera i den kraft, kärlek och sanning vi alla har, och stödja och förstärka varandras energivibrationer. Med min själs högsta och renaste vibrationer, mänsklighetens, Moder Jord och Skaparens själar, kan vi skapa ett system och nätverk av ljus. Må vårt strålande och magnifika ljus flöda genom våra varelser, och vårt förenade medvetande, vilket formar och penetrerar Jorden med ett kraftfullt system, och ett nätverk av ljus.

Jag erkänner att Jag är kärlek, Jag är fred och Jag är harmoni. Jag erkänner att Jag skapar dessa harmoniska vibrationer ständigt inom min varelse och verklighet, och som ett kollektiv med mänsklighetens själar, Moder Jord och Skaparen.

Jag öppnar upp mig själv, mänsklighetens själar, alla jordiska varelser och Moder Jord till Skaparens överflödande, kärleksfulla, lyckliga och fredliga vibrationer. Jag ber att vi alla ska bli välsignade, stödda och älskade för evigt, och att vi nu får uppleva detta till fullo.

Min själs avsikt är att skapa vibrationer av fred på Jorden, som svallar genom hela verkligheten på Jorden, vilket skapar upplevelser av fred för alla, en fred som vaknar inifrån och kommer fram i den fysiska nivån.

Det är min avsikt som ett kollektivt medvetande, tillsammans med mänsklighetens själar, alla jordiska varelser och Moder Jord, att skapa vibrationer av fred på Jorden som svallar genom hela Jordens verklighet, och skapar en upplevelse av fred hos alla, en fred som väcks upp i det inre, och kommer fram på den fysiska nivån.

När jag erbjuder mitt ljus, min kärlek och mina avsikter för att tjäna Jorden, mänskligheten och Skaparen, uppmanar jag alla aspekter, egenskaper och uttryck för Skaparen att komma nära mig idag, för att stödja och styra mina handlingar, verksamheter, healande arbeten och avsikter.

Jag kallar först på Moder Jords vackra kreativa energi, att öppnas upp som en blomma och vagga mig och allt i gudinnans kraftfulla energivibrationer och närvaro. Moder Jord, jag hälsar dig med stor ära, respekt och uppskattning. Jag älskar dig ovillkorligt och önskar förena mina energier med din varelse. Jag är här för att uppleva din eviga kärlek till mänskligheten och varje själ på Jorden. Jag kallar på dina energier för att förstärka och hjälpa till i mitt arbete idag.

Jag kallar på naturens energi, en allsmäktig vibration av kreativ energi, för att bilda en spiral runt min varelse och alla närvarande människor på Jorden. Jag ber naturens vibrationer och trädens kärleksfulla andar, blommor, växter och alla aspekter av naturen, att ge oss sitt ljus för att idag stödja våra avsikter. Jag ber energin i naturen att förstärka alla kärleksfulla vibrationer inom mig och allt, vilket gör att vi kan hålla en djupare kontakt med Jordens natur. Hjälp oss att kasta bort våra slöjor från illusionen, och se Skaparens sanning som finns inom naturens vibrationer. Vänligen naturen, ge oss ditt stöd och kärlek idag.

Jag kallar på det kristallina medvetandet som sträcks ut från Skaparen, och finns inbäddat i Jorden och i kristallernas uttryck på Jorden. Jag ber att kristalljuset och medvetenheten hjälper till att rensa min varelse, Jorden och alla andra, samtidigt som vi får vårt individuella och kollektiva ljus. Hjälp mig och alla andra att behålla och förstå Skaparens visdom, så att vi kan existera som kristaller på Jorden, och få kristallklar energi i sinnen och uttryck idag. Vi ber att kristallmedvetandet lånar oss sin kärleksfulla energi idag.

Jag kallar på de elementala varelserna, själarna som vårdar Jorden och naturens riken. Jag hedrar alla aspekter hos elementalerna, och välkomnar in i vår energi alla kärleksfulla elementaler, som vill finnas till tjänst för våra heliga hjärtan och Skaparen. Jag inser att det under en väldigt lång tid har funnits en separation mellan elementalerna och mänskligheten. Jag vill ta bort denna separation, eftersom den inte längre behövs. Jag älskar alla elementaler ovillkorligt, och ber elementalerna att addera sina lyckliga energier till vår samling och avsikt, när vi skapar och manifesterar vibrationer av fred på Jorden.

Jag kallar på energier och ljus från Änglarna och Ärkeänglarnas Riken, för att lägga till deras osjälviska kärlek, och för att ladda mig och alla andra med ovillkorlig kärlek och medkänsla, som intensifierar vår healande förmåga.

Jag kallar på hjälp från de Uppstigna Mästarna, för att låta oss komma in i de Uppstigna Mästarnas medvetenhet och själv, och att filtrera och lägga till visdomen och er heliga medvetenhet till den kollektiva medvetenheten. Vänligen skydda, hedra och led oss idag.

Jag kallar på Gudinnans vibration från Skaparen, för att vara närvarande idag, vakna och blomstra inom mig och i alla andra, låt Gudinnans kraft inspirera oss, och låta oss fira våra andliga gåvor och förmågor. När Jag och alla andra finns till tjänst idag, låt oss då acceptera och erkänna vår kraft och sanning, som gudinnans varelser på Jorden.

Jag kallar på alla aspekter av Skaparens ljus och kärlek; Jag kallar på vibrationer, ljud, energi, ljus och gudomliga tankar för att Skaparen ska vara med oss dag. Älskade Skapare, jag ber dig att helt omsluta mig och alla varelser på Jorden, med den heliga Skaparens vibrationer, låt oss existera som en med alla Skaparens aspekter i våra varelser.

Med en gyllene cirkel av ljus vävd runt mig och alla andra, låter jag mig vara ett uttryck för min sanning i detta heliga utrymme av fred och renhet, som vi nu kollektivt har skapat på Jorden. Jag vet att jag har kraft att åstadkomma en positiv skillnad i Jordens vibrationer, och den fred som alla kommer att uppleva.

Jag är Fred, Jorden är Fred. ”

Med ett stort antal energier förankrade i er varelse, kan hela mänskligheten, alla varelser på Jorden och Moder Jord, ta sig tid att uppleva och låta energierna syntetiseras. Bekräfta och vet om att ni genom förankring av de många aspekterna och egenskaperna hos Skaparen, skapar en öppning för alla själar, och då kunna väcka fredens vibrationer som uppstår i det inre, vilket uttrycks totalt i skapelser och manifestationer på Jorden. Freden växer inom och upplevs på alla nivåer i er varelse och verklighet, genom er avsikt och dedikation. Freden föds ur er anslutning och enighet med Skaparen. Många själar på Jorden saknar denna värdefulla förståelse, och försöker åstadkomma eller skapa fred, genom yttre eller fysiska handlingar. Fred bildas genom er acceptans av Skaparen inom er varelse och verklighet. Därför kan ni tillföra fred i varje situation, upplevelse eller utmaning, genom att vara närvarande och acceptera stödet från Skaparen, som alltid finns där och inom er.

Observera att där freden inte längre existerar, kanske anslutningen till Skaparen har missats. Återställ förbindelsen med Skaparen och låt freden utvecklas, växa och rikta freden dit den behövs.

Vad Kan Fred Skapa För Er?

En kraftfull fråga, som kan provocera fram såväl omvandling som förverkligande inom er varelse och medvetenhet är, “Vad kan fred skapa för mig nu i min verklighet och andliga utveckling?” Om ni uppmärksammar tillståndet om att fred redan existerar inom er, och genom ert fokus kan blomma ut och fylla allt ni är, och med den här energin och vetskapen kan ni kontemplera över frågan. Var medveten om hur fredens närvaro förvandlar och aktiveras inom er, och vad den inspirerar till. Fred kan skapa allt ni vill uppleva på Jorden, och när ni skapar från fredens utrymme, flödar allt med lätthet och perfektion, så att den renaste vibrationen kan existera inom manifestationen. Tänk om varje själ skapade sina verkligheter från ett utrymme av fred, och från den renaste vibrationen av det de vill manifestera och uppleva på Jorden, hur förändrad och inspirerande världen då skulle bli. Gör en lista över allt som fred skulle kunna skapa för er, i er verklighet och andliga utveckling. Varje gång ni fokuserar på närvaron av fred inom er, så kommer den att stråla ut och blomma, och då kommer ni också att stärka allt som freden kan skapa för er.

Med fredliga välsignelser,

Mästare Kuthumi

 

 

Översättning: Maggan

You may also like...