Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 6 april 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 6 april 2019

SJÄLV-UTTRYCK & UPPSTIGNING ∞ 9D ARKTURISKA RÅDET

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi har observerat de olika sätten på vilka ni har bidragit till framåtskridande och utvecklingen av det mänskliga kollektiva medvetandet och vi måste säga att vi från vårt perspektiv sett så bidrar ni mest när ni uttrycker er själva. När ni tillåter er att prata er sanning eller skapa ett konstverk eller till och med när ni bara uttrycker er genom att dansa eller spela, bidrar ni så mycket.

Så många människor är rädda för att uttrycka sig som de verkligen är, på grund av rädsla för motreaktion, antingen från föräldrar, vänner, medarbetare, lärare eller till och med statliga ämbetsmän. Det finns så många varelser i er värld som ni ger er makt till. Det finns så många andra människor som har auktoritets positioner och så många människor som är rädda för att vara vem de verkligen är på grund av vad som kan hända som ett resultat. Och dessa rädslor handlar verkligen om vad som hänt redan i andra livstider, men alla vet inte det.

Och så finns det många uppvaknade individer nu som är banbrytande när det gäller deras vilja att vara unika och annorlunda och vad gäller deras vilja att uttrycka sig själva trots det som kan hända dem om fel personer eller människor skulle få reda på det. Det är den typ av mod mänsklighet behöver just nu. Människan behöver inte mod i form av människor som är villiga att slåss med vapen. Människan behöver inte ens de massarresteringar som vissa människor talar om, inte för att utvecklas, inte för att stiga upp. Kanske behövs det för att alla ska känna sig säkrare.

Men det är genom att uttrycka vad ni känner i ögonblicket som gör er mänskliga, att ni ger er tillåtelse att vara mänskliga varelser. Och det är genom självuttryck och mod som ni ger andra tillåtelse att vara dem de är. Det finns så många aspekter av det mänskliga tillståndet som har normaliserats genom åren på grund av de modiga själarna som har ställt sig upp och sagt: ”Jag ska vara den jag är och jag ska uttrycka hur jag känner mig genom konst eller sång, genom poesi, eller genom dans. Det finns fler och fler av er nu som känner sig säkra att uttrycka vem ni är.

Även detta är en form av uttryck, denna handling att kanalisera och lägga ut dessa överföringar. Det är ett sätt att bryta igenom konvention och norm och vi är glada över att vara en del av denna kanals självuttryck. Och vi skulle vilja se och höra mer från honom som en individ, eftersom vi är säkra på att resten av er också skulle vilja. Och det här är inte bara sant för den här kanalen.

Vi skulle vilja se mer och höra mer från er alla och så skulle de andra människorna på jorden vara med er just nu. Ni har så mycket att ge, så mycket att uttrycka. Håll er inte tillbaka alls, inte för någon annans fördel. Var sanna mot er och låt pommes frites falla där de kan.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi glädjer oss åt föreningen mer er.”

 

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

Watch the Video Here – I’m in It!

 

 

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...