Ishlana via Galaxygirl, 22 oktober 2020

 

Ishlana via Galaxygirl

den 22 oktober 2020

Jag Ishlana talar. Under eoner av tid har vi Katternas Krigare betraktat, hjälpt, observerat, räddat. Vi är krigare från de högre rikena. Vi arbetar nära dem som hör till vår allians och vi är allierade med Ljuset. Vi tjänar Ljuset. Det har funnits mycket mörker i denna sektor. En liten del kvarstår och håller på att avlägsnas. De som återstår skapar ett intryck av maximalt kaos, men deras undergång är nära förestående. För alla som inte har underkastat sig Ljuset kommer att konsumeras av det, transformerade och transmuterade till de högre sätten av existens. (Jag ser den stora Centralsolen och en lång rad av människor som blir eskorterade till den.)

Jag Ishlana är en skarp krigarprinsessa som hör till Kattrasen. Jag respekterar Alltet med min service, precis så som du Ljuskrigare gör. Vi är inte olika. (Jag ser stora katt-tassar med långa svarta klor som kärleksfullt sträcks upp till min mänskliga hand.) Otaliga strider har i smyg ägt rum i nattens mörker. Det är då vi kämpar som bäst, för Ljuset lyser upp mörkret och samtliga planer blir avslöjade. Vi räds inte allt det som de mörka skulle kunna försöka sända åt vårt håll. Vi rör oss smygande. Vi lurpassar med precision. Vårt angrepp är direkt och snabbt. De mörka kallar oss katt-lönnmördarna. Vi tjänar Alltet i vår service för att avlägsna de mörka varelserna som gömmer sig.

Jag Ishalana härstammar från Lyras samhälle, en urtida och helig plats för mig och för mitt folk. Vissa av er har kungligt blod från stjärnorna. Vi navigerar enligt stjärnkartorna och Gaias andetag och hjärtslag. Vi kan avläsa hennes skiften i elektriska fält och känna vår fiendes närvaro. Vi tjänar med vårt uppoffrande, vår lojalitet till Ljuset och till Moder Gaia. Våra planeter är heliga för oss i vårt system. (Jag ser flera planeter av jungfrulig skönhet där varelser lever i harmoni med naturen. Vår planet är klart blå, med många blå växter, liknande de Arkturiska himmelsblå pumpor som jag tidigare har sett). Gaia måste skyddas. Detta är varför vi alla kom hit. (Jag ser purpurfärgade druvor som är tätt packade på friska gröna stänglar. Jag blir visad att vi alla är som små vindruvor från olika delar av vingården och som tjänar det hela, alla är sammankopplade fastän från olika utgångspunkter av erfarenheter. Jag ser att stjärnsystemen är likt dessa druvor och vi kom från alla håll och kanter för att tjäna.) Kan ni förstå vikten av detta? Det är som om ett stort ljusnät var invävt mellan var och en. Precis som stjärnornas rutnät hålls tätt samman av tillit, kärlek och Källans andetag, så tillhandahåller även ni detta ramverk för healing mellan stjärnorna och nåd mellan planeterna.

Jag Ishlana, krigare av min stam och den framtida kejsarinnan i mitt hemland, önskar för alla som är förkroppsligade vilka är vakna för det inre ljuset, att veta att ni är vida berömda i dessa sfärer. Ni var högst tappra som kom hit. Vi alla tjänar på vårt eget sätt. Ni kan be oss att ibland patrullera er hem-sfär. Vi kan se via era huskatter om ni har deras energisignatur i ert hem. Vi kan ta kontakt med deras genetik och använda deras syn för era behov av att övervaka ert hem. Vi har blivit kallade till de sårbara platserna och vi arbetar sida vid sida med drakarna och de övriga. De mörka baserna håller på att rensas upp eller brännas ut. Vi är stolta över våra krigarförmågor, precis som ni skulle vara stolta över era prestationer medan ni har befunnit er i denna kropp. Fysiskt är den en svagare kropp än vår. Vi ivrar för att ert DNA ska bli reparerat. Nu sänder vi aktiveringar av Ljus från Lyra till er. (Jag ser spiraler av silverblått Ljus i dubbla spirallinjer som sänker sig ner i min kropp. Det känns som hemma, expansivt och tryggt.) Energierna från Lyra borde vara högst bekanta för er. Det är andetagens takt i begynnelsen av den mänskliga formen från länge sedan. Ni uppfattar att Gaia kommer att känna sig mer hemma nu när ytterligare energier från stjärnportalerna alltmer fritt strömmar från era hemvister, genom er sols portal. Vi rör oss genom portalerna. Vi förmår med lätthet manövrera, precis så som ni kommer att göra. Det är mödolöst för en femte-dimensionell varelse att använda sig av det biofysiska som har gjorts tillgängligt för högre-dimensionellt resande med positiva avsikter.

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...