Projekt – Tiggarna, 6 november, 2016

th-1

PROJEKTFÖRSLAG – TIGGARNA OCH DEN ROMSKA BEFOLKNINGENS UPPRÄTTELSE

Jag önskar upprätta en stiftelse för Romer och för de Romska tiggarnas upprättelse. En stiftelse med fondmedel som skall se till att denna befolkning får tillbaka sitt anseende och sin värdighet i sina länder. Fondmedlen skall också tillgodose deras boenden, arbeten, pensioner mm.

Detta projekt skall vara till för alla de romska tiggare och romer som p g a status och svåra situationer i sina hemländer inte kunnat försörja sig och sina familjer utan varit tvugna att ge sig iväg utomlands för att genom tiggeri kunna klara sitt uppehälle och få hjälp med pengar till mat och till försörjning av barn, familjer och anhöriga.

Dessa personer har med det endast minimala ekonomiska bidraget från sina egna länder helt enkelt tvingats att söka sig utomlands för att genom tiggeri klara sin och sina familjers försörjning.

Utan någon som helst hjälp, stöd eller ekonomiskt bidag från de länder dit de sökt sig har de helt och hållet fått klara sig på egen hand. För att genom att bo i bilar och bland papplådor och genom tiggeri försöka få ihop tillräckligt med pengar till mat och förnödenheter till försörjning av familjer och anhöriga.

Den enda hjälp och bidrag som givits dem har skett genom människors medkänsla och av de som sett deras nöd och behov.

Tyvärr inte tillräckligt och tyvärr har de heller inte alltid mötts av förståelse utan alltför ofta blivit visade förakt och oförståelse.

Förutom att de i fysiskt som psykiskt påfrestande situationer behövt sitta stilla från morgon till kväll i såväl kyla som blåst så har de dessutom fått utstå spott och spe, hån och inte minst ifrågasättanden.

Så det är tänkt att dessa personer som utan någon som helst allmän hjälp, ekonomiskt stöd eller bidrag från de länder dit dom sökt sig skall genom denna tänkta stiftelses fondmedel ges möjlighet till bl a ekonomisk hjälp.

Ett projektförslag med fondmedel som är tänkt att fördela pengar till den romska befolkningens upprättelse och värde och inte minst ge dem medel för materiell omvårdnad i form av bra boenden, bra arbeten, bra pensioner, läkarvård, skolor etc.

Allt det som för närvarande förnekas dem.

Detta projekt är tänkt att finansieras efter inlösen av Zimdollar.

Om det även är en hjärtefråga för dig eller om du är intresserad av att hjälpa till så hör då av dig till:

Lis Kjelgaard

Tel: 0702-309053, mail: liangez11@hotmail.com

You may also like...