Mästare Lanto via Natalie Glasson, 12 juni 2020

Mästare Lanto via Natalie Glasson

12 juni 2020

Var en Pionjär i den Nya Jordens Uppstigning

Kära och vänliga själar av ljuset, jag hälsar er med ära och sanning. Jag är Mästare Lanto, en uppstigen mästare och Chohan av den sjätte strålen av ljus, som ersätter Mästare Jesus i övervakningen av detta heliga uttryck av Skaparen. Jag kommer till er i syfte att uppmuntra er att förstärka och upptäcka er varelses ljus medan ni också intensifierar er inre hängivenhet.

På Jorden rör ni er från rädsla till kärlek, från mörker till ljus, från dualitet till enhet, detta är en sådan fantastisk transformationsprocess som sker inom er varelse och projiceras ut i er verklighet. Sådana transformationer kräver att ni är vänliga, kärleksfulla och tålmodiga med er själva. Ni kommer att se aspekter av er själva dyka upp från inom er varelse och från inom andra, ni kanske inte tycker om det ni ser dyka upp, men ni behöver inte ta den enorma frisläppandeprocessen som sker så personligt. Låt inte er själva fästa er vid det som dyker upp från inom er, oavsett om det är av negativ eller positiv vibration. Det främsta verktyget som kan användas i detta skede av uppstigning är observation. När energier eller ert perspektiv ändras från mörker till ljus, eller negativt till positivt i er varelse så tyder det på en stor rensning och ett djupt uppvaknande av Skaparen.

Det som kommer upp kan vara vanor från ert förflutna eller smärta från tidigare livstider. Det är viktigt att värdera varje insikt om er själva, handlingar och uppfattningar som kraftfulla och värderade skiftar till den Nya Jordens Uppstigning. Vi existerar alla i den Nya Jordens Uppstigning nu. Det symboliserar att det nu finns möjlighet att uppleva total och absolut kärlek i er verklighet och som er verklighet. Det har aldrig varit så åtkomligt att existera i evig kärlek på Jorden, det är en högsta och stor gåva att få och acceptera från Skaparen och Moder Jord.

Ni har beviljats en sådan upplevelse eftersom ni skrev på för att vara en pionjär av kärlek, sanning och uppfyllnad på Jorden. Det finns alltid själar som måste bana väg i nya faser av uppstigning, att visa andra hur de kan använda verktygen, gåvorna och möjligheterna i den nya fasen. Pionjärerna behövs för att rensa bort all oönskad energi från det förflutna så att falska övertygelser och vibrationer från tidigare eror inte förorenar den nya fasen. Ni är nu pionjärer för den Nya Jordens Uppstigning, ni gick med på att vara här vid den här tiden med er medvetenhet och gudomliga andliga förmåga att förflytta mänsklighetens medvetande och Jorden till en central vibration i den Nya Jordens Uppstigning. Vi inser att den Nya Jordens Uppstigning kan vara en ny upplevelse, en tid att existera i Skaparens Kärlek utan rädsla, dömande, lidande eller smärta, och eftersom det är en ny upplevelse förefaller den vara okänd. Osäkerhet och obekanta energier kan orsaka lidande och förvirring; därför har ni valts till pionjärer i Nya Jordens Uppstigning. Att flytta er själva, verkligheten, perspektivet och allt som ni känner er själva som, till den centrala kärnan av kärlek för att uppleva överflödet av Skaparens kärlek och därför visa andra syftet med denna fas i uppstigningen och den glädje som kan upplevas. Det är viktigt att komma ihåg att kärlek är den mest bekanta energin för er själ. Rädsla kan kännas bekant och trygg, det är en falsk skapelse som saknar grund från vilken ni kan accelerera in i Skaparens själ. Observation låter er uppfatta vilka energier som verkligen är bekanta för er och vilka som är falska och icke-närande.

Om ni tillåter er själva att observera alla upplevelser och inte tillåter er att bli fästa till ljuset eller till rädslan, då kommer ni att kunna göra era val och vidta era handlingar från en plats av balans och neutral mark. Detta kommer att fylla er varelse med belåtenhet och en aspekt av fullbordan. Då vi går från rädsla till kärlek krävs alltid balans, den balansen kommer att fortsätta vara viktig så snart ni fått tillgång till den Nya Jordens Uppstigning och den Nya Jordens Uppstignings Blåkopia. Det finns en sådan potential i den Nya Jordens Uppstigning, den är som en skattkista som väntar på att öppnas. Ni har redan utforskat en era brett och vitt, samlat på alla de värdefulla skatterna och lektionerna av tillväxt, och nu finns det behov att upptäcka skatten och de värdefulla lektionerna i den Nya Jordens Uppstigning. För närvarande är ni alla i övergången och anpassar er till den energetiska frekvensen och vibrationella förändringen medan ni också övervakar övergångarna i er kropp och varelse. Det kommer en tid när ni är redo att uppleva överflödet i den Nya Jordens Uppstigning. Ni kommer att känna igen den tiden, ni kan känna er klara och starka i era energier, fridfulla i sinnet, hela tiden med kärlek i hjärtat och med Skaparens sanning utstrålande från er varelse in i er aura. Vid den tiden kommer kärlek verkligen att explodera in i ert liv. Skaparens kärlek kommer att bada er totalt, tack vare er förberedelse kommer ni att kunna känna igen denna sanna integration med kärnan i den Nya Jordens Uppstigning, det kan kännas som om ni är välsignade med överväldigande kärlek i överflöd, i alla områden av er verklighet och ert varande.

Den Nya Jordens Uppstigning är bara början, som en Skaparens grund som omfattande kommer att öppna upp er för upplevelse av Skaparen. Det finns en kraftfull markör i faktumet att det kräver tid att uppleva Skaparens sanning. Ni har alltid upplevt Skaparen, men nu kan ni uppleva Skaparens sanning. Det är viktigt att inse att allt, såväl positivt som negativt, håller Skaparens vibration, men det betyder inte nödvändigtvis att det är Skaparens sanning. Så snart ni anpassar er och går ihop med den nya fasen kommer ni att ha möjlighet att uppleva Skaparens sanning. Den Nya Jordens Uppstigning kommer att fungera som en kraftfull grund då ni utforskar nya faser. Ni kommer heller inte att behöva vänta så länge på att nya faser skall gry. Sådant som Fasen av Frid, Fasen av Gyllene Platina, Fasen av Själsstyrka, Fasen av Gudomlig Sanning, Fasen av Unik Kärlek, kommer att träda in i ert medvetande som nivåer av upplevelse och integration av Skaparens sanning.

Sök Skaparen

Låt er själva varje dag söka en vacker och kärleksfull upplevelse av Skaparen, sök att en stund vara omfamnad i Skaparens kärlek, observerande Skaparens skönhet, erkännande Skaparens sanning. Sök denna stund av upplevelse ensam, med kära, i naturen, med djur eller med främlingar. Låt först er själva observera och släppa alla förväntningar ni kan ha när ni funderar på en upplevelse av Skaparen i ert dagliga liv.

Genom att observera er själva och de skiften ni åstadkommer, tror ni inte längre att energierna av rädsla eller negativitet är ni, de är bara något som blivit över från en tidigare era. Med påhäng frisläppta kommer ni att upptäcka att det finns kraftfulla energier i er varelse, såsom ert ljus och er hängivenhet. Jag, Mästare Lanto, kan i sanning dela med er att er hängivenhet till Skaparen är stark därför att ni är på Jorden och upplever och söker allt som är Skaparen å Skaparens vägnar. Er hängivenhet behöver inte byggas i den här livstiden eftersom den kommer från stunden av frisläppande från Skaparens sköte in i er resa mot uppstigning. Er hängivenhet är er drivkraft att återvända till allt som är Skaparen, den behöver bara erkännas i den här livstiden och förstärkas. Er hängivenhet betyder inte att ni alltid kommer att gömma er för andra som funderar på Skaparen. Den betyder att ni kommer att väcka en konstant och trygg orientering och intoning med Skaparen som är orubblig och befäst.

Ert ljus är besläktat med auran hos all den gudomliga och heliga kvalitet och medvetenhet som existerar inom er varelse. Ert ljus föddes när ni kom fram ur Skaparens sköte, ert ljus är en representant för och en kombination av er styrka och den heliga sanningen inom er varelse. Ert ljus är er sköld, er näring, och fungerar som en representation av er och själen.

Om ert ljus representerar er styrka och sanning, medan er hängivenhet representerar er heliga förbindelse med Skaparen, ska ni vara medvetna om att ni har två kraftfulla verktyg för att stötta er i denna tid av uppvaknande. Nu är tiden inne att få tillgång till ert ljus och er hängivenhet för att styra er in i kärlekens kärna. Ert ljus kommer alltid att lysa upp er väg, medan er hängivenhet kommer att styra och vägleda er i rätt riktning. Ni är aldrig ensamma eller hjälplösa, ni är på denna resa utrustade med allt ni behöver för att vara en pionjär i den Nya Jordens Uppstignings Fas, uppmuntrande andra att göra samma sak.

Framträdandet av Hängivenhet och Ljus

Jag vill dela en övning för att stötta er att ansluta till och inse ert ljus och er hängivenhet. Låt er själva försjunka i ett meditativt tillstånd.

”Jag kallar på Mästare Lanto att vara närvarande med mig, stöttande mitt större uppvaknande till mitt ljus och min hängivenhet inom mig. Vänligen, Mästare Lanto, lägg era energetiska händer på min ryggrads bas och bakom mitt hjärtchakra, entusiasmerande hela min chakra-pelare med ditt medvetande och din energivibration. Jag vet att du har höga och rena frekvenser av ljus och hängivenhet; jag accepterar att du delar med mig och upplever en djup integration med din energi.

Jag är Hängivenhet och jag är Ljus. Jag rensar hela min varelse från allt som förhindrar och blockerar min upplevelse av min hängivenhet och mitt ljus, tillåtande födsel och uppvaknande av min hängivenhet och mitt ljus in i min nuvarande verklighet och mitt varande.

Jag tillåter nu mig själv att erkänna, observera och uppleva mitt gudomliga ljus och min gudomliga hängivenhet. Tack”.

Kom ihåg att alla aspekter av er varelse är heliga, så föreställ er att från basen av er ryggrad energin av ert ljus och er hängivenhet föds in i hela er varelse, fyllande varje cell och medvetenhet med högsta kraftfullt strålande ljus och en djup känsla av hängivenhet för Skaparen.

Detta är också en djup rensning, rening och ett bemyndigande av er varelse, bara fokusera på er andning så länge ni vill.

Med strålande ljus och mitt konstanta stöd.

Jag är Mästare Lanto

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...