Mästare Maria via Jahn Kassl, 29 december 2017

Mästare Maria via Jahn Kassl

29 december 2017

Att förstå omvandlingens natur innebär att fullständigt underkasta sig den.

Underkastelse är förutsättningen för all omvandling. Vad betyder då fullständig underkastelse?

Underkastelse innebär att man överlämnar allt som sker till ljuset eller till den ”mästare” man anförtror sig åt. Vari ligger faran med detta? I att välja fel mästare. Hur kan detta undvikas? Genom en livlig relation till det gudomliga och genom förlösta karmiska band.

En mänsklig varelse som befinner sig vid denna punkt i sin utveckling är kapabel att påbörja äkta omvandling där varken Sinne eller Ego lägger sig i.

Och från denna stund framåt är allt möjligt, och insikter som personen varit helt omedveten om kan dyka upp.

”JAG ÄR MEDVETEN OM MINA PROBLEM”. ÄR DU VERKLIGEN DET?

En del människor har felaktiga uppfattningar om omvandling. Det är ett misstag att tro att det avsiktligt kan beslutas vad som behöver omvandlas.

En del människor säger ”jag är medveten om mina problem” och ger sig i kast med att lösa dem. Men då sker någonting mirakulöst: Nya problem och deras lösningar dyker upp. Oväntade hinder byggs upp och samtidigt öppnas plötsligt nya dörrar. Från en viss punkt framåt får omvandlingsprocessen en egen dynamik som inte längre kan kontrolleras – och sedan startar en resa som sinnet aldrig skulle ha hoppat på.

Det är uppvaknandet till en ny verklighet och inträdet till ett nytt expertområde av gudomlig natur, inspirerat av ljusets dimensioner.

Att ge efter för denna process innebär underkastelse, för varken resan eller resultatet är förutsägbara. Och bara mycket få är förberedda eller kapabla att följa denna kurs.

Också själv-omvandling är föremål för själv-kontroll hos de flesta människor! Så länge detta tillstånd är förhärskande kan bara små steg tas och bara små mirakel kan åstadkommas.

Att rätt förstå omvandlingens natur är lätt för dem som känner till sinnets begränsningar och som kan tämja Egots makt. Inte utan orsak säger man att på 1 miljon människor finns det bara en som kan kallas för en sann lärjunge, och inte utan orsak säger man att guds kungarike är reserverat bara för de få.

  • Var redo att från er själva avlägsna alla koncept av omvandling.
  • Var redo att överlåta till himlen att besluta ämnesområdena för omvandling.
  • Var redo att acceptera allt som kommer fram.
  • Var redo för ovillkorlig underkastelse.

ATT HELHJÄRTAT VARA REDO

Alla som är redo för det, ställs nu inför frågorna: Hus ska min omvandling åstadkommas? Vem kan vara min spegel? Eller kan jag göra detta själv i Guds ljus?

Jag säger er, älskade människa: Om ni med hela ert hjärta och hela er själ är redo kommer vägen att uppenbara sig själv och alla era frågor blir inom kort besvarade.

JJK: Här vill jag lägga till min egen erfarenhet. Jag kände, då jag från djupet av min själ var redo att verkligen underkasta allt för min egen omvandling och göra allt för den, att det kom människor och händelser in i mitt liv som stöttade och främjade denna process. Ur ingenting inträffade de rätta mötena…

MÄSTARE MARIA: Guds arbete sätts alltid omedelbart i verket så snart en person är helt redo för det.

Då öppnas alla dörrar direkt, och vägar uppenbaras som till dess varit dolda för den personen.

Själens mognad och längtan efter klarhet, renhet och ljus – lika med längtan efter Guds kärlek – får vågskålen att tippa över och gör det omöjliga möjligt.

För att göra Guds försyn för individen till sanning krävs en längtan efter inre healing. Varken begäran eller bön, bara längtan efter Gud, sätter allt i rörelse.

Om ni, trots era jordliga bestyr, är fyllda av denna önskan, denna längtan, då är ni redo för detta avgörande steg mot er fullkomliga omvandling.

Förstå nu vilken nivå av medvetenhet ni befinner er på.

Sörj inte förlorade möjligheter utan ta tag i nya sådana.

Omvandling på ytan, eller omvandling av hela er varelse? Vad är det ni önskar, kära människa, och vart leder er längtan er?

Jag älskar er oändligt

MÄSTARE MARIA

https://lichtweltverlag.at

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...