MÄSTARE YESHUA & LORD SANANDA & OWS via James McConnell den 4 april 2021

 

MÄSTARE YESHUA & LORD SANANDA & OWS via James McConnell

den 4 april 2021

Jag är Yeshua, och även Sananda. Tillsammans kommer vi nu i denna storslagna tid för uttryck. Detta uttryck för enhet. Detta uttryck för att röra sig bortom den tredje-dimensionella illusionen, till den högre fjärde, femte och till och med högre dimensionsfrekvenser.

När ni, var och en av er, rör er genom er uppståndelse, er uppstigning som en uppstigningsprocess, precis så som jag också tog mig igenom denna process, för så länge sedan, för 2000 och fler år sedan, där jag försökte nå ut till mina bröder och mina systrar för att tala om för dem vad jag visste, på de sätt som de kunde förstå. Det som ni har fått höra om såsom liknelser och berättelser, för att hjälpa dem att förstå och till och med i vissa fall, att minnas vilka de var.

Men olyckligtvis förblev många av dem sovande. Flera av dem fortsatte med programmeringen som de hade fått ta emot. Men naturligtvis fanns där sådana som steg ut ur programmeringen. De som var redo att vakna upp och kunde förmå höra mina ord, mina insikter, så att jag kunde nå ut till dem och berätta allt som jag visste, allt som jag förstod, allt som jag kunde minnas, i hopp om att även de skulle minnas vilka de var.

Förstår ni nu sambandet med vad som skedde då och vad som nu sker med er alla? För ni är uppståndelsen och livet! Varenda en av er som hör och genljuder med dessa ord! Ni är vägen, sanningen och livet, precis så som jag framförde det. Men ni är kollektivet i detta. Inte en människa, utan en samling av många som ska bli ett. Precis som jag var den som skulle samla ihop de många.

Ni ser nu ut på det uttryck som förekommer överallt runtomkring er i er tredje-dimensionella illusion. Och om ni tänker på det, så var det inte så längesedan som ni inte ens förstod att det här var en illusion. Den enda verklighet som detta är, är vad ni gör den till, vad ni ger den. Men bortom det, så är den en illusion. Många av er har förflyttat er bortom denna illusion, inte hela tiden, men en stor del av tiden, mycket mer än under tidigare år, samt i livstider förut, där ni var förskansade inom programmeringen. Men nu märker ni tidvis att ni själva vistas inom programmeringen, men att ni andra gånger har vaknat upp bortom den.

Den sovande har vaknat inom varenda en av er. Och det är vad som ligger framöver för era bröder och systrar, för alla som är redo att själva vakna upp. De som är redo att höra den där väckarklockan inom sig själva när deras högre Själv viskar till dem: ”Vakna mina bröder, mina systrar, vakna mitt barn.”

Dessa är nu tiderna för er alla, inte bara för att väcka upp er själva, utan ni är här för att väcka upp andra, precis som jag var där för att väcka upp andra, så många som lyssnade. Ni väcker också upp så många som vill lyssna på er när ni sprider ert ljus och delar ert ljus vidare.

Och tillhandahåll ibland miraklerna, som alla finns inom er att utföras, när ni helt och hållet blir medvetna om vilka ni är, att ni förmår tillhandahålla allt som behövs för dem som finns omkring er, de som är era nära och kära.

Kan ni nå fram till dem alla? Nej. Precis som jag inte nådde fram till alla, endast en del. Men dessa en del, en eller två eller tre här och där, sträckte ut sitt ljus och väckte upp en till och en till och en till. Inom kort, då för 2000 år sedan, skapades en rörelse. En helt ny filosofi, en ny förståelse skapades från mina enkla ord. Precis som ni nu kan nå ut med ert ljus varhelst ni märker att ni är, sträck ut ert ljus och berör någon med det. Och de kommer i sin tur att sträcka ut sitt ljus och beröra någon och de berör någon och så vidare. Det här är hur en hel revolution, eller evolution, börjar, så som den redan har börjat här. Det är processen av att komma till en kulmen. Inte ett avslut, utan en ny begynnelse. Ett slags avslut, ett avslut av den gamla programmeringen och begynnelsen på en ny kreativ process som finns inom varenda varelse på planeten. Men inte bara på denna planet, utan i hela solsystemet och till och med galaxen rör sig igenom den här uppstigningsprocessen. Det är varför så många finns här för att bevittna den här revolutionen och evolutionen för människan, för mänskligheten, för livet här i denna del av Universum.

Ni alla, varenda en av er, har det inom er att bli vägen, sanningen och livet. Inte ens att bli det utan att veta att ni redan är det.

I och med att ni nu hör: ”Jag är vägen, sanningen och livet” så blir det ”Jag är kärleken, jag är ljuset, jag är sanningen, JAG ÄR.” JAG ÄR uppståndelsen och livet i allting här på den här planeten för att få uppleva den kärlek som finns här för var och en, till att dela med sig och att vara medveten om.

Det är dags. Nu är det dags att vara en del av detta nya högre uttryck här på Jorden. När Jorden, när Gaia själv uppstiger och tar med sig er alla som är redo att stiga upp med henne, att uppstå tillsammans med henne. Inte uppstå någonstans där ni måste dö i er fysiska kropp, utan att återuppväcka ljuset inom er. Att höja det högre upp till ett nytt högre uttryck här på den här planeten, på denna Jord, på Gaia.

Och när ni helt och hållet har gjort det, så kommer det firande som äger rum inte att vara någonting jämfört med vad ni i det förflutna har haft. Långt bortom de festligheter ni någonsin har upplevt. För detta kommer inte bara att vara ett firande för en, utan det kommer att vara ett firande för många. Ni är många inom den enda och den enda inom många.

Var medvetna om att när ni färdas framåt denna dag, så sker detta firande av Påsksöndagen inte för min uppståndelse, utan er uppståndelse, ert liv, ert fortsatta uttryck för kärleken bortom illusionen.

Jag är Yeshua och Sananda. Vi uppskattar denna tid som vi kan vara tillsammans med er och dela med oss och öppna upp till de många nivåerna för uttryck inom var och en av er.

Frid och kärlek vare med er alla.

 

EN SOM TJÄNAR / ONE WHO SERVES (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum.

Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Shosanna här.

Och vi är redo att ha lite rock and roll denna Påsksöndag, denna förunderliga dag under ert år. Firandet av uttrycket för vilka ni är.

Inte uttrycket för Yeshua, eftersom han genomgick uppståndelsen. Detta är vad man vill att ni ska tro, att han var den som återuppstod, att han var den som uppsteg, och att ingen annan kan göra det. Men som ni alla vet, så stämmer detta med all säkerhet inte.

Ni alla rör er genom detta uttryck för uppstigningen. Inte bara idag, utan under hela ert liv och kommande livstid, en efter en, genom oändligheten kommer ni att fortsätta genom den här uppstigningsprocessen. Den tar inte slut, gott folk! Det kommer såklart att finnas en del där ni fullständigt rör er från den här 3D-illusionen till den högre fjärde och femte, och bortom, men det finns inget slut på det som ligger bortom. Detta är vad ni måste förstå. Det är en fortgående process, för alltid och för evigt och i evighet.

Vi är nu redo för era frågor ifall ni har några. Shoshanna och vi står klara. Har ni några frågor här? Inga frågor?

Gäst: Ja, jag ska ställa en fråga ifall ingen annan har någon.

OWS: Ja?

Gäst: Har vi fått höra det senaste från fraktfartyget Evergreen som fastnade i Suezkanalen eller Panamakanalen? Eller kommer det möjligen att komma något avslöjande, eller mer prat om fartyget?

OWS: Nej och ja. Men vi kan inte säga mycket mer om det just nu, för det är en fortgående process, den fortsätter att vecklas ut här eftersom det vibrationsmässiga uttrycket fortsätter att öka. Du kommer att märka att svaret på din fråga kommer rätt snart, kan vi säga, här vid denna tidpunkt. Kanske Shoshanna kan säga något mer.

Shoshanna: (JoAnnas Högre Jag, kanaliserat av JoAnna McConnell)

Vi kan inte det, vi har inget att säga.

OWS: Nej, hon har inget då. Det är nu hur vi kan besvara det. Du kan förvänta dig mer när de olika händelserna vecklar ut sig här. Okej?

Gäst: Mycket bra. Det är vad jag trodde. Tack så mycket.

OWS: Ja.

Gäst: Hälsningar, En Som Tjänar. Jag ville fråga ifall ni har några tips om hur man kan nå ut till våra nära och kära och våra grannar. De förefaller vara överväldigade och allt annat än vad TV föreslår och det som där förslås verkar stressa dem och verkar stänga av kanalen för kommunikation, bara för att nämna det konceptet. Har ni några tips? För de gör ett bra jobb med att sprida sin agenda. Men jag vet att vi kan klara det och vi gör det, men har ni några tips till oss? Tack.

OWS: Allt vi kan säga här är ’en i taget’. Bara fortsätt dela ditt ljus varhelst du tycker att du kan det, varhelst det finns någon som är öppen för detta ljus. Om de inte är öppna för ljuset, så kan du inte dela det med dem. Du kan lägga ut olika sanningar och om de fattar tag i det, så som er fabel om Johnny Appleseed, att sprida ut fröna här och där och varhelst de börjar gro så får ni ett nytt äppelträd, förstår du? Detta är vad som sker här, när du sprider dina frön, när du sprider ditt ljus, din kärlek, ditt högre medvetande, högre vibrationsfrekvenser varthelst du går och varhelst det slår rot, så ska det göra det. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi skulle vilja ställa en fråga, Käre Broder. Får vi ställa en fråga till dig?

Gäst: Javisst, Syster.

Shoshanna: Käre Broder, kan du ge oss ett exempel på vad du upplever. Ett specifikt exempel.

Gäst: Absolut. Ja, det händer nästan alla, tänker jag mig. Jag gissar att jag försöker nå ut och ge en kommentar för att försöka starta upp en konversation. Till exempel, när någon nämnde att deras farfar fick göra ett test och myndigheterna följande dag kom tillbaka för att försätta hela familjen i karantän, så började jag föreslå saker, berättade saker och ting här och där. Men de är så inne i rädslan, den här reaktionen med rädsla. Till och med från någon som är neutral. Det är nästan som om de inte hade någon referens att jämföra med och de reagerar bara med rädsla.

Shoshanna: Vad erbjuder du i den stunden?

Gäst: Jag försöker säga dem ett par meningar för att skapa en grund och sedan skickar jag ett par länkar och sedan lämnar jag det upp till dem att fundera på. Men till exempel folk här i Amerika, de reagerar med antagonism nästan direkt, som om det vore förinställt. Människor från utlandet inte lika mycket; de verkar vara rädda och förvirrade. Men i Amerika skulle de kunna bli rätt defensiva.

Shoshanna: Vi, Käre Broder, skulle vilja uppmuntra dig till att erbjuda vad du kan och att erbjuda mod. Erbjud information och mod om man önskar det. Ifall dessa sträcker ut sig till dig och ber om din hjälp, så måste du erbjuda dem mod och du måste erbjuda dem vad du skulle göra i den situationen. Hur skulle du hantera den? Och om de vill höra det från dig. Du skulle kunna säga: ”Nåväl, om jag var i den här situationen, så är det här vad jag kanske skulle överväga att göra.” Och sedan lämnar du över det till Gudomligheten. Du lämnar det upp till dem att vakna upp till det. Men du måste erbjuda dem mod, så mycket du förmår. Namaste.

OWS: Och vi skulle här vilja tillägga att ta Yeshuas exempel när han brukade försöka ge healing till olika individer, genom sin verksamhet. Och vad gjorde han? Han kunde bara arbeta med dem som var redo att arbetas med, som hade tron. De som var öppna med honom och delade healing-energin, ljuset inom honom. Han kunde inte göra det för alla. Precis som att du inte kan göra det för alla. Du kan bara hjälpa dem som redan är redo att hjälpa sig själva.

Shoshanna: Och vi ska erbjuda dig med att säga att det som du gör är tillräckligt.

OWS: Ja.

Shoshanna: Du gör det med ditt hjärta och din själ och din kärlek och din medkänsla och ditt sinne och det räcker. Det är allt som krävs av dig. Namaste.

OWS: Mycket bra. Finns det övriga frågor här? Något ytterligare? Då är vi redo för er e-mejlfråga, var så goda.

Gäst: Tack, En Som Tjänar. Frågan är: Uppstigna Mästare visar sig ofta på Vesak Festivalen. Och uppträder de på andra platser, hur ofta och vilka är de?

OWS: Först av allt, ja. Er Vesak Festival, som äger rum en gång om året, normalt under tiden för er maj månad och där Buddha och Kristus visar sig för dem som har samlats på denna hemliga plats. De visar sig i fysisk form.

Inte fysisk i termerna av er fysiska kropp så som ni nu känner till den, utan i ett högre uttryck för den fysiska kroppen, kan man säga. Samma typ av kropp som ni kommer att skapa för er själva när ni går igenom uppstigningen. Den kommer att vara samma typ av kropp. Och ni kommer också att kunna göra det, visa er för dem som fortfarande är i ett 3D-uttryck, när ni har behovet av att göra det. Precis som för en del av oss: när behovet finns där, så kan även vi göra detta framträdande. Återigen, inte i en fullt fysisk tre-dimensionell kropp, för vi kommer inte in i den tre-dimensionella rummet i sig. Vi kommer in i ett högre-dimensionellt rum som liknar, kan man säga, det tredje-dimensionella rummet som man vistas i.

Så med denna förståelse, så är framträdandet fysiskt bland dem av oss, de som har Uppstigit: er Saint Germain, er Yeshua, Sananda, Ärkeängel Mikael, vi själva, allt detta. Vi gör inte detta framträdande väldigt ofta. Men det finns gånger när vi förmår göra det och behöver göra det, och i själva verket gör detta uttryck. Ibland dock mycket kort. Vi vill bara visa oss själva och sedan inte för en längre tid. Och sedan, genom att använda oss av telepati, kan vi sedan kommunicera med denna. Och det uttryck som de såg, fastän det bara var för ett kort ögonblick, är tillräckligt för dem för att veta att vi faktiskt är där. Förstår du?

Förresten, så har vi gjort detta flera gånger på era Avancerade-Kurser som ni har haft. Ni kanske bara inte var helt och hållet medvetna om det. Ni känner emellertid till den som vi talar om, där Yeshua kom igenom den här, James, och visade sig för alla som var där den gången. Kommer ni ihåg vad vi talar om här? Mycket bra. Var detta tillräckligt? Eller snarare, eftersom det här är en e-mejlfråga som inte kan besvaras direkt, Shoshanna, har du något att tillägga till detta?

Shoshanna: Det har vi inte. Vi tror att du har gett ett fullständigt svar här.

OWS: Mycket bra. Då är vi klara med den här delen. Har du ett avskedsmeddelande här, Shoshanna?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Mycket bra. De säger vi helt enkelt: Fortsätt skina med ditt ljus varhelst du kan. Varhelst du märker att det finns en nivå av mörker, skin med ditt ljus. Var dig själv. Ge inte upp. Fall inte tillbaka från den du är på vilketsomhelst uttryck det kan tänkas vara, så länge som du inte sårar någon annan i processen. Var den du är, men bara i det fall där du inte inkräktar på någon annans rättigheter. Okej? Precis som du inte vill att dina rättigheter ska inkräktas på.

Då är vi klara. Shanti. Frid vare med er. Var den Enda.

Kanaliserat av James McConnell

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

 

 

 

”Believing is seeing!” Att tro är att se!

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...