Sananda och OWS, via James McConnell och Shoshanna, 9 januari 2022

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Sananda och “En Som Tjänar”, OWS, via James McConnell och Shoshanna, 9 januari 2022

 

SANANDA (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är Sananda. Jag kommer nu för att kunna vara med er och fortsätta att dela med er. För att berätta om de fortsatta förändringarna som sker över hela planeten, de förändringar som ni kanske inte är medvetna om.

Många på planeten är inte medvetna om dem, eftersom så många saker fortfarande händer bakom kulisserna, så att säga. Men allt detta kommer att förverkligas, kommer mer och mer till ett crescendo. Och ni kommer att se ett stort avslöjande av sanningen, en sanning som inte kan hållas tillbaka. Ljuset kan inte hållas tillbaka.

För mörkret kommer att upplösas. Det måste upplösas. Det måste vända sig till ljuset annars så förtärs det. Och det finns inget och ingen som kan stoppa denna process längre. Även om de fortsätter att försöka, även om de fortsätter att göra de saker som de gjort så länge och som har fungerat så bra för dem, så inser de att de inte kan stå emot dessa högre vibrationer, och de har gjort allt de kan för att hålla dem nere.

De har gjort allt de kan för att skapa rädsla, för att väcka ilska, för att väcka hat, för att skilja er från varandra. Men de kan inte göra det längre, för ni reser er upp, de av er som bär ljuset, förankrar ljuset och delar ljuset stiger nu upp som en, som en tillsammans, och ropar till himlen att ni inte kommer att följa deras planer längre. Ni kommer inte att tillåta dem kontrollera er, hålla er tillbaka.

För ni inser mer och mer att ni måste släppa allt som har hänt tidigare. Allt som håller er tillbaka, det som finns i era chakrans center. Den programmeringen, karman, allt sådant frigörs nu och ni måste släppa det. Ni måste förlåta allt som någonsin har hänt oavsett vad eller vem som är orsaken, såväl som er själva. Förlåt er själva. Och släpp sedan minnena som fortfarande håller er tillbaka, som håller er nere. Inte att ni slutar minnas, utan att ni släpper de saker som håller er tillbaka i dessa minnen. Ni minns många saker när dessa förändringar kommer fram, när sanningen kommer fram. Ni kommer att minnas även bortom denna livstid, tillbaka från era tidigare liv. Många av er kommer till och med att minnas från innan ni kom hit till denna evolution.

Men inget av detta kommer att hejda er. Det är dit ni flyttar. Ni går helt bortom det förflutna som hejdar er i era chakran, där programmeringen håller er tillbaka. För programmeringen kan inte längre hejda er om ni inte tillåter det. Och när ni väl har släppt programmeringen som finns i era chakran, när ni väl har släppt den, kommer ni att ta er bortom denna illusion en gång för alla, och ni kommer till slut att inse att det bara är en illusion, och att det inte finns något mer som kan hejda er.

Och när den insikten väl kommer, kommer ni att ha rört er helt in i den högre fjärde eller till och med femte dimensionen, där Jorden nu, där Gaia själv finns och nu håller plats åt er också, när ni rör er in i dessa högre vibrationsfrekvenser. Och när ni går in i högre och högre vibrationer, och alla dessa saker som har hållit er tillbaka eller stört ert liv på vilket sätt det än må vara, oavsett om det är ett virus eller något annat som skulle skapa rädsla eller något liknande som hållit er tillbaka, kommer inte längre att göra det.

Ni kommer inte behöva ta itu med dessa saker som viruset. Själva viruset kommer att röra sig igenom. Det är meningen att det ska röra sig igenom och elimineras på grund av vibrationerna. Lägre vibration kan inte finnas i en högre vibration, och ni måste förstå det helt och hållet.

För när ni lever i den högre vibrationen kan inget från de lägre vibrationerna skada er – inget.

Så var lugna, mina bröder, mina systrar, var lugna. För det är dit ni är på väg nu: in i en fridfull, kärleksfull värld där inget och ingen kan hålla er tillbaka från ert öde, från de ni är och de ni håller på att bli. Lita på allt som sker inom er, och lita på allt som sker där vi arbetar för att åstadkomma detta, för att hjälpa er med detta. De av oss, från Galaktikerna, hjälper alla till i denna process. Ni är verkligen inte ensamma, har aldrig varit det och kommer aldrig att bli det.

Jag är Sananda, och jag lämnar er nu i frid och kärlek och enhet. Fortsätt hålla fast vid de ni är och inse slutligen den fulla potentialen av de ni är. För ni som ett kollektiv kan inte hållas tillbaka längre.

 

EN SOM TJÄNAR (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till dig!

En Som Tjänar här, och Shoshanna är här. Vi är redo att gå vidare i denna process. Vi tar era frågor nu. Vi har inget meddelande i nuläget. Men vi får se med era frågor vad som kan komma av dem. Så har ni frågor nu till En Som Tjänar? Och Shoshanna? Och ja, om ni har några frågor så kan ni slå på ljudet på era telefoner.

Gäst: Hej En Som Tjänar. Kan ni höra mig?

OWS: Ja det kan vi, Kära Du, ja.

Gäst: Bra! Jag undrar angående de förändringar som sker i Europa och i människorna, varför de behöver ske i bakgrunden och inte ute i det allmänna, så att alla får veta vad som händer och får vetskap om processen för hur man kommer till den femte dimensionen?

OWS: För att de mörka krafterna har befunnit sig i skuggorna så länge. De har inte kommit fram och berättat vilka de är och vad deras plan varit. Men nu när deras plan är i full gång, kommer de fram. För de kan inte hålla sig tillbaka längre. De gör allt de kan för att hålla nere vibrationerna. Men de gör det i termer av att försöka hålla er tillbaka från att röra er upp till de högre vibrationerna, men de kan inte göra det längre. Så de saker de har försökt hålla hemliga förs nu fram mer och mer. Så även om dessa saker fortfarande sker, som du säger, bakom kulisserna, så kommer de fram mer och mer, eftersom ni helt klart i många avseenden ser fånigheterna i saker de har hållit tillbaka tidigare, men nu håller på att avslöjas mer och mer för allmänheten. Och det säger vi, eftersom allmänheten får veta mycket av detta nu, allmänheten. Ni, Ljusarbetarna och Ljuskrigarna, ni har varit medvetna om dessa saker. Men till och med allmänheten visas nu några av dessa saker som hållits tillbaka. Okej? Shoshanna?

SHOSHANNA: (JoAnna’s Högre Själv, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Vi vill dela. Får vi det, Kära Bror?

Gäst: Alltid.

Shoshanna: Käre Bror, planeten du bor på är en planet för övergång. Det är en övergång för de som lever i den tredimensionella sfären och vill gå framåt i medvetenhet. För närvarande vill inte alla göra det, och alla kommer inte att göra det.

När du säger ”varför är det inte öppet för alla att få veta hur man uppnår femdimensionell medvetenhet”, då var vi tvungna att fnittra lite. För det är ute i det fria. Det är känt, förstår du. Och de som vill följa vägen till femdimensionell medvetenhet kommer att göra det. De kommer att hitta ett sätt. De kommer att ta reda på det. De kommer att finnas i grupper som den du är i, förstår du. De kommer att söka vetskap. De kommer att gå framåt eftersom de vill veta. Och det är så det  händer, förstår du. Var och en måste vakna upp till den förståelsen. Var och en måste känna lågan i sina hjärtan och längtan efter att gå framåt. Och när detta händer kommer allt att uppenbaras för dem, förstår du. När var och en vaknar upp och finner sig själva vilja gå framåt i medvetande, med en djup önskan att släppa taget om den tredimensionella sfären, kommer allt att avslöjas, förstår du. Det kan inte ske genom en uppsättning instruktioner, eftersom det kommer att falla för döva öron. Det måste ske när individen som vill gå framåt förstår i sitt hjärta att den vill det. Namaste.

OWS: Ja. Och vi vill tillägga att det är för de som har ögon som kan se och öron som kan höra. Och ni har de där ögonen och öronen vid det här laget. Men det finns många på planeten som inte kommit dit ännu. Vissa kommer att röra sig i den riktningen och andra kommer inte att göra det, eftersom de inte kommer att vara öppna för uttryck av högre vibrationer vid denna tidpunkt. Finns det andra frågor här nu?

Gäst: Jag har en fråga om något som hände för ungefär femton år sedan. Det har poppat upp i mig sedan dess. Jag var utanför kroppen och jag vet inte vilken planet jag var på. Däremot såg jag ett litet skepp som stod i en park. Jag närmade mig och sedan befann jag mig inne i skeppet och satt bakom två personer som satt tillbakalutade på sina platser. Sätena var gjutna efter kroppens form. Det var verkligen intressant. Det var vackra människor. De hade inte helt svart, men väldigt mörkbrunt hår. De var väldigt lika människorna på den här planeten. De skulle kunna gå ibland oss ​​och ingen skulle se någon skillnad.

Nu åratal senare berättade jag om den upplevelsen för min dotter. Och hon sa att hon såg samma sak vid samma tillfälle, men att hon var rädd för att gå in i skeppet. Men hon såg människor som var blonda och tänkte att de förmodligen var Plejadier.

Nu har jag i flera år försökt ta reda på var dessa människor kom ifrån. Jag kommer inte att fråga om specifika saker. Jag vet att ni inte kan svara på enskilda frågor. Men har Plejadier mörkhåriga människor också?

OWS: Så handlar din fråga om Plejadierna? Är det din fråga?

Gäst: Tja, jag vet inte om de jag såg var Plejadier eller inte, men de såg precis lika ut som vi människor, och de skulle kunna gå på gatan i min stad, och ingen skulle se någon skillnad.

OWS: Det stämmer.

Gäst: Förutom att de hade mörkt hår.

OWS: Färgen på håret, eller färgen på huden, hur det än kan vara, är inte viktigt här. Vikten är att ni fick denna glimt – en öppning så att säga, in i högre vibrationsfrekvens, högre dimension, att ni fick en glimt in i detta. Och det är viktigt, för du och din dotter har en koppling där också. Ni är båda sammankopplade när det gäller själar här, gruppsjälar tillsammans här.

Det spelar ingen roll vilken färg håret hade eller så. De som kommer från många av de olika civilisationerna har den här mänskliga framtoningen och deras färger finns i många olika nyanser, men är annorlunda mot de som finns här på denna planet. Men förstå också att de kan ändra sitt utseende till det de vill. Många kan göra det.

Gäst: Det var så jag tänkte.

OWS: Ja. De kan verka lika mänskliga som du, och ingen skulle kunna se skillnad. Och så är det. Många finns ibland er. Shoshanna, har du något att tillägga här?

Shoshanna: Vi vill dela, Käre Bror. Får vi det?

Gäst: Åh, absolut.

Shoshanna: Kära Bror, vill du veta mer om den här upplevelsen så att du kan känna att din dotter är kopplad till dig? Vad är ditt verkliga behov av att förstå det här?

Gäst: Tja, jag vet att min dotter är kopplad till mig, för vi har telepatiska upplevelser hela tiden. Men nej, jag var bara nyfiken på vilka mina syskon var som jag såg på det där skeppet. Jag försökte bara ta reda på vilka de är.

Shoshanna: De är din familj, Kära Bror.

Gäst: Åh, jag vet. Jag vet.

Shoshanna: Så de är din familj, Kära Bror, och vilken tur du haft som fick den upplevelsen. För i det ögonblicket träffade du några av dina galaktiska familjemedlemmar, förstår du.

Och om den som du kallar din dotter inte har hela upplevelsen, så kan hon få den igen om hon vill. Och du kanske letar efter bevis.

Gäst: Nej, jag behöver inga bevis.

Shoshanna: Så det spelar ingen roll, hur de ser ut som En Som Tjänar sagt. Det viktiga är att de skapade kopplingen. Namaste.

Gäst: Precis. Jag vill bara tillägga att vi inte utbytte några riktiga ord med varandra, men det meddelande jag fick från dem var ”vi är din bror och syster; vi anser oss inte som bättre än du; vi bara älskar dig och att du förstår att vi alla är tillsammans.” Något i den stilen.

OWS: De påminde dig bara om att de fanns där. Att de finns här för dig. Bara för att påminna dig om det.

Shoshanna: Vilken tur.

OWS: Ja, stor sådan. Finns det andra frågor här?

Gäst: Jag tror att jag är nästa på tur med min fråga. Jag vet att allas kroppar är olika. Men jag vill veta vad ni tror om att placera metall eller titan i delar av kroppen. Till exempel ett titanimplantat i käken, i munnen, då man har en tand som saknas. Jag har gjort en del efterforskning och den säger att vissa metaller kan orsaka Alzheimers, eller drar till sig mer av 5G-frekvens och EMF. Jag ville bara ha er feedback om titanimplantat i käken, eller om det är bättre att göra en brygga.

OWS: Det vi kan säga är att det är typiskt för den tredje dimensionen, när det gäller de saker som skulle fungera i den tredje dimensionen. Men du rör dig bortom den. Så de av er som kan ha dessa implantat, som du säger, kommer vid någon tidpunkt att gå bortom det där det skulle bli någon defekt av det. Om ni stannade kvar i den tredje dimensionen med alla dessa olika teknologier som kommer fram när det gäller 5G, och den typen av saker, så ja då kan det orsaka problem och få effekter. Men vet att när ni rör er in i den högre vibrationen, då blir ni immuna mot de saker som har låg vibration och kan inte påverka de som har hög vibration. Okej? Shoshanna, har du något att tillägga här?

Shoshanna: Det har vi inte. Vi vill bara fråga om den här systern fick svaret hon sökte.

Gäst: Ja, jag tror det. Jag undrar också om det kanske inom en snar framtid kan finnas sådana saker som faktiskt kan göra att man kan få tillbaka tänderna, som kanske en med-bed eller något annat, och om det är okej att bara ha en glugg ett tag eftersom bra saker är på gång.

OWS: Lämna det tomt istället för ett implantat?

Shoshanna: Hon har tappat en tand.

OWS: Ja. Vad vi skulle säga till dig nu är att göra det du behöver göra. Oroa dig inte för vad som kommer, utan var i nuet. Om det är mer fördelaktigt för dig att ersätta gluggen med något, gör då det. Vet att när du framöver rör dig in i de högre vibrationerna, så kommer du att placeras i dessa med-beds, och senare i kristallkamrarna. Och detta kommer att ersätta alla dessa saker som har låg vibration, med den verkliga DNA-processen och medvetandet inom dig.

Gäst: Bra. Tack.

OWS: Ja. Finns det några andra frågor här?

Gäst: Ja. Hur mår Dr Wanda nu, på andra sidan i den femte dimensionen?

OWS: Helt underbart beträffande ”Hur”. Hon är väldigt glad och njuter av sin vistelse, och vet att hon är borta från upplevelsen här. Hon är upprymd, ska vi säga här. Så det finns ingen anledning att vara orolig. Och vi vet att den hon lämnat kvar som talade tidigare, har hon väldigt mycket kontakt med och låter honom veta att det är en underbar upplevelse, när man väl går över till andra sidan. Nu vill vi naturligtvis inte uppmuntra er alla att göra det snabbare. Det säger vi inte alls. Men vet att det inte finns någon anledning att frukta förflyttningen från en del av er resa till nästa. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi vill dela här. Får vi det, Kära Bror?

Gäst: Åh absolut, visst.

Shoshanna: Kära bror, den här som var känd under denna livstid som Dr. Wanda var en skapare. Hon hämmades av tiden, av materialet, av den tredimensionella sfären som är långsam. Hon har nu den femte dimensionens verktyg att skapa med. Kan du föreställa dig alla utmaningar i den tredje dimensionen? Till exempel så krävs det år av planering och arbete, för de utmaningar som ingenjörerna som bygger en bro ska utföra. De i den femte dimensionen har Ljuset till sitt förfogande och kan skapa på ett ögonblick. Hon är i sitt esse! Hon njuter av detta. Namaste.

Gäst: Bra. Tack. Jag är glad att hon mår bra.

OWS: Vi har sagt det här förut, men vi tar det igen. Ni har den där Robin Williams-filmen, ”What Dreams May Come.” Det är en mycket stark indikation på vad som händer när man går över. Det ni kan arbeta med och, som Shoshanna sagt, är Ljuset och de högre vibrationsfrekvenserna. Okej? Finns det några andra frågor innan vi släpper kanalen?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag åkte bil med min granne. Vi råkade titta upp mot himlen och det var lite molnigt. Men solen trängde igenom och vi såg ett starkt ljus komma ner från solen in i ett annat moln närmare Jorden. Jag undrade om det var den Stora Händelsen, eller en del av den. Ni kanske kan ge mig ett svar på vad det var.

OWS: En glimt. Som vi har sagt, en glimt av de högre vibrationsfrekvenserna i de högre dimensionerna. En skymt. Shoshanna, har du någon annan förklaring?

Shoshanna: Det har vi inte. Vi har inget att tillägga

OWS: Mycket bra. En glimt helt enkelt.

Gäst: Okej. Tack.

OWS: Ja. Vi tar en fråga till om det finns någon, annars släpper vi kanalen.

Gäst: Jag har en.

OWS: Ja?

Gäst: Det jag undrar är allt det här pratet om Zim och Dinar, pengar till humanitära projekt och sådana saker. Kommer det att hända i den tredje dimensionen? Är detta något vi inte behöver bry oss om, som vi inte kommer att finnas här för? Är det så?

OWS: Det är en del av övergångsprocessen från det tredimensionella paradigmet till de högre vibrationerna, i den fjärde och till och med den femte dimensionen, i den processen. Så det kommer att bli det som kommer, men det kommer inte att vara något bestående, eftersom du kommer att gå bortom behovet av det. Men i övergången kommer det att välkomnas mycket, säger vi här. Shoshanna, har du något att tillägga här?

Shoshanna: Vi vill dela. Får vi det?

Gäst: Ja, varsågod.

Shoshanna: Kära syster, i vårt perspektiv här på denna planet så finns det mycket obalans. Det finns de som går hungriga varje dag. Det finns de som inte har någonstans att bo. Det finns de som har barn som dör i famnen, för att de är hungriga. Det finns mycket obalans på denna planet. Så det som måste hända i denna övergång, är att det som ni kallar humanitära projekt också måste komma in i  spelplanen, för att skapa det grundläggande för många. För när grunderna väl är lagda, då kan de som inte haft fysiska medel gå vidare i medvetenhet, kan höja sig själva, kan börja sin resa och sin andlighet. Det är väldigt svårt för de som är sjuka, som är hungriga, att gå framåt i medvetenhet, förstår du. Så denna Stora Förändring kommer att inträffa, det kommer att ske en övergång som En Som Tjänar sagt, för att lyfta upp dem och spelplanen på denna planet, så att alla får sina behov tillgodosedda. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Mycket bra. Då är vi redo att släppa kanalen. Shoshanna, har du något avskedsmeddelande nu?

Shoshanna: Vi kommer att ge ett kort meddelande här, och det är att alla måste tänka på att vara till tjänst för andra. Det var allt. Namaste.

OWS: Mycket bra. Och vi säger bara. Häng kvar. Fortsätt att göra de saker ni behöver göra i stunden. Öva på att vara i nuet. Och var inte oroliga eller bekymrade över det som kommer. Bara var i nuet och allt kommer att ordna sig på bästa sätt.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

 

Kanaliserad av James McConnell

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...