Saint Germain och OWS via James McConnell 9 maj 2021

 

Saint Germain och OWS via James McConnell

9 maj 2021

 

SAINT GERMAIN

Jag är er Saint Germain. Jag är här, som alltid, för att fortsätta hjälpa och vägleda er som en av era vägledare, medan det finns många som arbetar med er.

Guider som arbetar vid er sida och inom er, liksom ert Högre själv förstås. Och allt detta kommer samman för att föra fram enheten inom er. Att föra er tillbaka till den ni är. Att föra er tillbaka till vetandet och förståelsen om att ni är ett med era multidimensionella själv. Och allt är på väg att komma samman då ni går genom denna uppstigningsprocess.

Och då ni går genom den har ni redan flyttat till de högre vibrationella frekvenserna och dimensionerna. Det är inte något ni flyttar till, den femte dimensionen. Ni är redan där.

Det enda som inte är där är det som fortsätter att hålla er kvar i illusionen. Det är ert egosinne, det lägre medvetande inom er som fortfarande håller er fängslad, som fortfarande tror att ni måste vara inom den illusionen och att det är där ni hör hemma.

Men ert högre vetande själv inom er, detta kollektiva medvetande inom er, drar er uppåt, drar er framåt, drar er ut ur illusionen, drar er längre och längre in i högre dimensionella frekvenser som, återigen, redan finns här på Jorden.

Gaia har redan rest sig upp. Hon har redan åkt hem till dessa högre vibrationella frekvenser. Och hon håller bara plats åt er nu, håller plats för ert sinne, ert sinne som måste befrias. Precis som i Matrix: befria sinnet.

Det är vad ni måste göra, ni måste befria sinnet. Sinnet. Sinnet som fortsätter att hålla er nere. Men ert hjärta, ert hjärta har redan gått vidare. Ert hjärta väntar bara på att resten av er ska komma ikapp.

Och kroppen, den fysiska kroppen, den fysiska kroppen som håller ljuset, håller mer och mer ljus, förankrar mer och mer ljus. Så att ni lätt kan lyfta er upp i uppstigningsprocessen, i den första vågen av uppstigning ni redan är i nu. Ni har redan sett er själva i den uppstigningsvågen.

Och allt kommer samman då friheten kommer tillbaka till denna planet. Även om det kanske inte ser ut som om ni är fria, men det är ni! Bara tänk på er dag som ni går genom och hur fria ni verkligen är, speciellt i detta land, Förenta Staterna.

Även om det finns de som försöker ta denna frihet från er, så kan de inte det. Ni kommer inte att tillåta det. Ni, det kollektiva ni, kommer inte att tillåta att er frihet tas från er. Det kan inte hända, kommer inte att hända, därför att medvetandet självt är fritt.

Och ni är medvetande. Och i det medvetandet vistas friheten. Så vet alltid att oavsett vad de mörka, de mörka styrkorna, försöker göra, så kan de inte besegra er fria vilja att vara fria.

Det är något de försökt och något de varit framgångsrika med att göra med vissa människor på denna planet, faktiskt många i denna tid. Men de många i denna tid, även om de verkar kapitulera och verkar vara styrda, många av dem kommer ändå att vakna upp.

För, då uppstigningsprocessen fortgår, då vibrationerna fortsätter öka, så hjälper det uppvaknandet. Då sanningen avslöjas hjälper det till att väcka många av dem som fortfarande verkar sova. Men de kommer inte att sova så mycket längre, för det finns saker som är på väg att hända, som kommer, som kommer med stora avslöjanden till planeten, och verkligen till detta land, vilka kommer att genljuda runt hela planeten.

Då Ljusstyrkorna, vilket ni kallar Alliansen, arbetar flitigt bakom kulisserna för att bringa detta land och hela planeten frihet, finns det de ni inte ens känner till som befinner sig i kontrollprocessen nu, som är i kontrollprocessen av att ta över kabalstyrkorna.

För kabalstyrkorna kan inte hålla emot längre. De kan inte hålla fast vid mörkret då ljuset strömmar fram. De kan inte befinna sig i skuggorna då de blir fullkomligt upplysta av ljuset, mer och mer, av sanningen, av förståelsen, av avslöjandena. Det är inte möjligt.

Så de har kommit fram ur skuggorna och avslöjar sig själva för vilka de är. och då de avslöjar sig själva för vad de är, börjar ni, mänsklighetens kollektiva medvetande, att se vad de har hållit tillbaka. Allt som de hållit tillbaka. Allt mörker inom dem kommer fram nu.

Och så måste det vara, det måste ske på det här sättet. Så att de Grundande Fäderna för detta land, vad de föresatte sig att göra är på väg att avslöjas mycket, mycket mer än vad det gjorts hittills. Och ingenting, inget överhuvudtaget, kan stoppa det i denna tid. För det är ödesbestämt.

Ert öde är att vara fria. Att vara fria att inte bara röra er vart ni vill i den här världen, på denna planet, utan att röra er ut till stjärnorna. Ni kom från stjärnorna. Och ni återvänder till stjärnorna. Och det är något som inte kan hållas tillbaka. Det är något som inte kan stoppas.

Hållits tillbaka, ja. De har hållit tillbaka en tid. Men det inte något som kan stoppas. För allt kommer att avslöjas. Sanningen kommer verkligen att göra er alla fria.

Jag är er Saint Germain, jag lämnar er nu i frid och kärlek och enhet. Den Violetta Flamman fortsätter att rensa ut allt det gamla, allt från den gamla programmerade illusionen som fortsätter att hålla i era sinnen – och befria era sinnen.

Må frid och kärlek vara med er alla.

ONE WHO SERVES

Om, mani, padme, hum: om, mani, padme, hum: hum, hum. Hälsningar till er! One Who Serves här. Shoshanna är här. Och vi är redo att besvara era frågor om ni har några. Vi har inget direkt meddelande, då det var ett underbart meddelande från Saint Germain.

Vi ska dock säga er att många, många fler underbara meddelanden är på väg. Inte bara genom denne, James, utan genom många andra källor då saker verkligen börjas trappas upp. Det är en liten vink. Vi kan inte säga mer just nu.

Vi är redo för era frågor. Har ni några frågor?

Gäst: Ja, One Who Serves. Jag hörde om ett kort meddelande från Michael Love, från Plejaderna, angående ljusstrålarna som kommit till Jorden (jag tror detta är dag 11, jag tror de startade 30 april) och aktiverar DNA processerna i varje människa. Jag undrar om ni kan förklara lite mer om dessa energier från den Centrala Solen och vilka effekter människor kan känna. Tack.

OWS: Ojdå. Dessa ljusstrålar, dessa vågor av energi, har kommit in en tid nu. Inte bara tio dagar, utan detta har skett under många årtionden. Och det fortsätter och de ökar sin intensitet, växer sig starkare och starkare. Tack vare att de på denna planet kan ta åt sig dem mer och mer, ta dessa energier inom sig. De kan hantera dem i sitt centrala nervsystem. Detta är vad ni har upplevt, många av er, de sista åren då dessa energier kommit in, ni har känt effekterna av dem i ert centrala nervsystem, de har skapat så kallade uppstigningssymptom som det talats om. Och detta fortsätter. Men de blir mindre och mindre, för ni blir mer och mer acklimatiserade till dessa starkare energier. Och de kommer att bli starkare och starkare, men det blir ni också. Så oroa er inte för dessa ljusstrålar, dessa gamma-ljusstrålar som kommit in, gamma som är mer förknippade med femte-dimensionella frekvenser. Allt detta kommer in.

Om ni går tillbaka kanske 30, 40, 50 år skulle ert centrala nervsystem inte ha kunnat klara av denna typ av ljusenergistrålar. Så det är därför som dessa energier varit nedminskade under en tidsperiod. Nedminskade så att de kunde tas emot här på planeten, men sedan ökande allteftersom människorna blivit redo att hantera dem.

Ni behöver inte oroa er för naturen, växter, djur och mineraler, de kan redan hantera dessa energier, för de befinner sig redan i den högre frekvensvibrationen. Ok? Shoshanna, vill du tillägga något här?

ShoShanna: (JoAnnas Högre Själ, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Vi ska dela. Får vi dela?

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Kära Syster, vi ska ställa en fråga: vilken har varit din upplevelse av dessa ljusstrålar?

Gäst: Min syn är bättre. Mitt humör är gladare. Min förmåga att kommunicera med andra går lättare. Jag kommunicerar mer med djur. Jag hittar vackra mineral och samlar dem. Det har varit mer glädjefyllt på varje nivå och varje upplevelse för alla mina sinnen.

Shoshanna: Kära Syster, detta är underbara nyheter, och vi ska säga att målet är att få det biologiska DNA:t hos varelserna att bli en exakt kopia av DNA:t i den eteriska kroppen. Och då dettas framskrider blir människan supermänniskan, vilken blir det gudomliga själv. Namaste.

OWS: Underbart. Har vi andra frågor här?

Gäst: Grattis på Mors Dag! Jag vill förstå mer om meningen med uppstigning. Många gånger hör jag att människor som lämnar livet också stiger upp. Så om uppstigning bara är att dö, vilken är den egentliga meningen med uppstigning? Tack.

OWS: Uppstigning är inte, som du säger, att dö eller lämna livet i dödsprocessen. När man lämnar livet i dödsprocessen, stiger man inte nödvändigtvis upp. Kunde man ha gjort det? Ja.

Men ofta är det inte fallet. För de är inte redo för det. De har inte släppt alla vidhäftningar eller band medan de var på planeten i sin livstid. Om de nu släppte vidhäftningarna, om de var redo för uppstigning och lämnade livet i dödsprocessen, ja, då har de uppstigit.

Men vi talar inte i termer av dödsprocessen här för er uppstigning. Vi talar om att ni tar era fysiska kroppar med er. Inte som de är nu. Det går inte. Men för att förandliga så att säga, att kristallisera era fysiska kroppar så att de är redo att kunna ta ljuset som är nödvändigt för att föra er genom uppstigningen.

Uppstigningen är förbindelsen med er fulla förbindelse och vetandet om denna förbindelse med ert högre Guds-själv och alla era multidimensionella själv. På ett sätt, att komma hem. Att komma tillbaka dit där ni startade till att börja med, och för att vara den ni till fullo är. Det är uppstigning.

När ni hör om dem som stigit upp, sådana som Yeshua, när han gick genom sin uppstigningsprocess. När han steg upp fullt ut, dog han inte fysiskt. Hans kropp bröts inte ned fysiskt, eller något sådant. Han tog sin kropp med sig. Han var den som visade vägen. ”Jag är vägen, sanningen och livet,” sa han. Och det är vad han visade som en Vägvisare, Precis som ni är Vägvisare nu i denna första våg av uppstigning. Och ni kommer att visa vägen. Och ni är vägen, sanningen och livet. Ok? Shoshanna?

Shoshanna: Vi lägger inte till något till detta.

OWS: Mycket bra. Var det ett tillräckligt svar för dig, Kära du?

Gäst: Verkligen. Så det verkar som den stoppar reinkarnationsprocessen. Är det vad som händer?

OWS: Den stoppar verkligen inkarnationsprocessen. Så snart man stigit upp fullt ut, finns det inget behov (lägg märke till att vi säger ”behov” här) av att inkarnera igen. Men ni kommer att inkarnera, men inte på ett karmiskt sätt längre. Ok?

Gäst: Tack så mycket.

OWS: Ja. Finns det fler frågor här?

Gäst: Ja, jag har en fråga. Jag hade nästan samma fråga som den föregående, men skulle vilja lägga till det. Jag har ofta undrat när det var som Jesus steg upp. Var det i gravkammaren? Nya Testamentet sade att han gick upp på berget (eller något) och steg upp i ett moln. Och det var uppstigning. Ungefär 500 var närvarande. Kan ni säga vilket det var, var det något av dessa när han steg upp? Han dog inte på korset.

OWS: Ja. Ja. När han uppsteg fullt ut var när han kom tillbaka och visade sig för sina kära. Men han var i något av en fysisk kropp, men det var en lätt kropp, en lätt fysisk kropp, så att säga. Så de kunde se honom, men det var inte en direkt fysisk kropp, förstår du?

Gäst: Ja.

OWS: Så det var den gången, kan man säga, som han steg upp till fullo. Och sedan steg han upp i molnen, som de säger här. Det var mer än bara det här, dock. Men det här var vad vi skulle säga var hans uppstigning.

Gäst: Ok. I min vision såg jag, eftersom jag kom på att Jesus inte dog på korset, att när han steg upp i ett moln så tänkte jag att molnet dolde ett stort skepp och att han strålades upp. Men människorna såg att han steg upp, och det var hans uppstigning. Hade jag någonting rätt där?

OWS: Mycket riktigt. Det finns mycket mer än ni fått veta i era historieböcker och så. Mycket i bibeln har använts som auktoritet över er, kan man säga. Inte dig specifikt, men er som det kollektiva ni, som auktoriteten. Den talar om saker som människorna inte förstod på den tiden. Men ja, du har rätt i det du anför här.

Det finns många tillfällen när detta skett. När Moses klättrade upp på berget och talade med vad han kallade Gud. Han talade med en varelse som var där inne i ett skepp. Och det finns många, många sådana händelser som skildras i er bibel och era stora verk, men som inte blivit direkt förstådda som detta. Därför att det skulle förändra allting, att börja tro och förstå att ni verkligen inte är ensamma i detta universum.

Gäst: Den andra gången var när han tog Peter, James och John, tror jag, upp på berget (jag vet inte vad de kallade det). Men någon talade till honom när lärjungarna somnade, och det talades också från ett skepp. Vem var det nu?

OWS: Det var transfigurationen som föregick uppstigningen.

Gäst: Åh.

OWS: Vi ska fråga här: Shoshanna, vill ni tillägga något här?

Shoshanna: Det vill vi inte.

OWS: Ingenting? Ok.

Gäst: Får jag fortsätta en minut? Förlåt att jag tar upp tid här.

OWS: Ja, vi tar en till.

Gäst: Ok. Så Jesus uppdrag för mig sker nu, mer än då. För de förstod inte varför han var här. Nu går vi genom det han lärde. Detta är nu tiden. Och jag tror att det är orsaken till att han kom hit då, för att förbereda oss för nu. Är det riktigt?

OWS: Det vi kan säga är att ni är det Andra Kommandet. Det är inte Yeshua som kommer tillbaka. Det gör han, men inte på det viset. Ni är det Andra Kommandet. Ni är de som nu visar vägen. Precis som han visade vägen. Ni är dessa vägvisare. Allt som han kom för att göra, det gör ni nu. Förstår ni detta?

Gäst: Jag är bara glad att få detta bekräftat. Tack så mycket. Välsigne er.

OWS: Ja. Några andra frågor nu?

Gäst: Ja. Hej Kära Ni. En snabb sak, sedan vill jag fråga lite mer på djupet. Min katt har inte ätit mycket. Jag börjar tro att han kanske lever på adamantinpartiklar och att jag inte borde bekymra mig, därför att han, som jag, känner uppstigningsenergierna. Kan det vara riktigt?

OWS: Shoshanna, vill ni dela?

Shoshanna: Vi vill dela här. Får vi dela, Kära Syster?

Gäst: Ja tack

Shoshanna: Han har tröttnat på den mat du ger honom. Han vill ha variation. Så vi råder dig att ge denna varelse mer näringsrik mat. Och du måste forska lite kring detta, då han vill bli matad annorlunda. Namaste.

Gäst: Ok, men jag ger honom redan den dyraste ekologiska mat som finns. (Skrattar) Så nu blir jag förvirrad.

Shoshanna: Och vi vill tillägga här. Får vi det?

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Vi ska ställa en fråga. Kommer denna mat ur en burk?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Det är inte den mat han vill ha. Det finns mycket mat ni kan ge era varelser som är mer näringsrik för deras kroppar, och den finns inte i en burk, förstår du. Det är bekvämlighet. Det är tillverkaren som ger dig bekvämlighet, men det är inte hel mat. Du måste forska lite i detta.

Gäst: Ok, men jag har blivit rådd att inte ge honom torrfoder eftersom han är hane och benägen till att få urinvägsinfektion.

Shoshanna: Vi föreslår inte torrfoder. Vi föreslår hel mat. Vi föreslår rått kött. De varelser som kommit hit för att vara med er är inte vana vid den mat de får och är tillverkad, de är vana vid att jaga. De är vana vid att äta möss. De är vana vid att äta saker som är villebråd. Så vi säger dig, och du måste läsa på om detta, att ett djur som detta måste ges mat enligt det vilda, i enlighet med vad det skulle ha ätit. Och det är inte burkmat, förstår du. Det spelar ingen roll om det är kallt eller uppvärmt.

Gäst: Inte tillagat?

Shoshanna: Ja, inte tillagat. Inte tillagat. Har du sett dessa varelser i det vilda laga sin mat?

Gäst: (Skrattar) Ok, tack.

Shoshanna: Gör din forskning om detta, Kära Syster. De varelser som kommit för att vara med er vill fortfarande ha det vildas diet. Namaste.

Gäst: Ok.

OWS: Och vill tillägga här att det gäller för alla era olika kära som är beroende av er för sitt uppehälle, precis som Shoshanna sade. Om de var vilda, som hundar som kommer från vargarna. Lagar vargar sin mat? Nej. Vargar jagar allt de kan komma åt och de äter det. Så det är rått kött eller något sådant de äter. Så det gäller hundar, katter, alla sådana, samma sak.

Shoshanna: Ge denna katt en fisk. De är vad de äter.

Gäst: Ok, bra. Kan jag ställa en annan fråga?

OWS: Ja.

Gäst: Ok. Tack, det var verkligen god hjälp. Så, angående våra kära som gått vidare, jag har haft några verkligt speciella som jag trodde kanske, eftersom de var så speciella, kom hit för att ge ett bidrag. De behövde inte gå genom uppstigningsprocessen med oss här på Jorden, så de lämnade och gick tillbaka till någon högre vibrationell dimension när de dog. Jag talar specifikt om min vän Karen, min far, min förre make. Är det riktigt angående vissa människor, att de kommer hit, ger ett bidrag och går sedan tillbaka till de högre dimensionerna, de behöver inte gå genom uppstigningen?

OWS: Ja, definitivt. De har sina tidigare liv. De har sina kontrakt som de skrev under innan de kom. Och de gör vad de kom för att göra och sedan lämnar de. Detta är en process. Gång på gång på gång, och har gjort det i en evighet här. Så det är inget att oroa sig för. För, som vi sagt många gånger, ni kommer att träffa dem igen. Ni kommer att vara med dem igen. Det är alltid så.

Shoshanna: Vi vill dela. Får vi dela?

Gäst: Ok, gärna.

Shoshanna: Får vi tillägga här?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Kära Syster, den process ni kallar ”uppstigning” har många nivåer. Varelserna på denna planet, inkluderande dig själv, arbetar på uppstigning till den femte dimensionen, förstår du. De arbetar på den nivån. Det finns många varelser som kommer till planeten, som du beskrev, som är hjälpsamma, som har ett uppdrag, som är uppstigna när de kom. De har redan upplevt sin uppstigningsprocess i ett annat liv, till och med på en annan planet, och de har kommit hit. Så när du säger att de inte behöver gå genom uppstigningsprocessen så är det inte helt korrekt. De har redan gjort det. Och de använder helt enkelt sitt gudomliga själv för att fullborda ett uppdrag å mänsklighetens vägnar. Namaste.

OWS: Och kom alltid ihåg, ni kommer alla från ett uppstiget tillstånd till att börja med. Det här är inte er första runda, ska vi säga. Ni har varit uppstigna varelser förut och har tillåtit er själva att frivilligt komma hit och avsiktligt sänka er vibration. Och ni återvänder dit ni kom ifrån. Ok?

Gäst: Så, är det då riktigt att säga att det finns två sorters människor här, två sorters varelser: varelser som stigit upp tidigare, som går genom denna process för första gången, och de som kommit tillbaka för att hjälpa dem. Och några av dem kanske går genom den, och några kanske bara lämnar. Är det riktigt?

OWS: Det är riktigt, ja.

Shoshanna: Det är mycket riktigt.

OWS: Ja.

Gäst: Ok, bra. Fantastiskt. Tack.

OWS: Ja.

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Tvingar skurkarna, kabalen, läkemedelsindustrin, vissa berömdheter att stå till deras tjänst? Det genomfördes en stor, jättestor välgörenhetstillställning förra helgen, en stor konsert, och där deltog några personer som överraskade mig, för jag trodde de var på den goda sidan, som Prins Harry som talade om vaccin och varför man måste ta vaccinet. Och jag undrar om de tvingar dem? Eftersom Harry flyttade till Kalifornien efter att ha lämnat monarkin. Jag trodde han var mer vaken. Jag undrar om de tvingar dessa människor att göra detta? Kan ni belysa detta lite, tack?

OWS: Ja. Vi kommer inte att tala direkt om de du talar om här. Men i generella termer. Det finns många som blivit utpressade och tvingade, på olika sätt, att göra saker de visste var fel, men hade fallit i fällan på många sätt. Det gäller inte alla, men många har på detta sätt fastnat på den mörka sidan. Och sedan finns det förstås de som har en direkt relation till de olika blodslinjer som funnits inom denna kabal, inom detta Illuminati, under mycket, mycket lång tid. Och det är annorlunda än de som lurats in i detta. Med det inte sagt att de som lurats in är rättfärdigade: de kommer att få sina rättvisa belöningar, ska vi säga, precis som alla andra. Ni måste förstå att hela detta system omfattar väldigt många, både Ljuset och mörkret, som inte har något att säga till om direkt. Inte så mycket Ljuset, men mörkret, som inte har något att säga till om i detta. Och de kommer att arbetas med individuellt när behovet kommer upp. Förstår du detta? Och Shoshanna kanske kan sprida lite ljus över detta?

Shoshanna: Vi ska dela. Får vi dela, Kära Syster+

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Kära Syster, det är tydligt och klart att de som deltar i den här typen av aktiviteter har sålt ut sig. Det spelar igen roll om de blev tvingade. För det finns alltid ett val.

OWS: Ja.

Shoshanna: Det såelar ingen roll om de blev utpressade. Det finns alltid ett val. Dessa individer har valt den mörka sidan eftersom de varit totalt förankrade i den tredje dimensionens elixir. De har valt den mörka sidan. Varje gång du ser någon varelse främja en ondskefull aktivitet, såsom en främmande substans att injiceras för att kontrollera immunsystemet, måste du förstå att de vet precis hur den fungerar, men de har sålt ut sig själva. Namaste.

OWS: Ja. Underbart.

Gäst: Ja. Jag undrade bara om det möjligtvis, i vissa situationer, inte är dem egentligen, att det är någon sorts fusk, CGI, eller till och med en skådespelare, ungefär som president Biden. Så jag undrar om det pågår något sådant också.

Shoshanna: Ja. Kära Syster, i vissa fall är det så. Vi kan inte säga mer om det, det får vi inte. Men vi ska säga att många av dessa varelser är sig själva, förstår ni. Namaste.

Gäst: Ok. Ja. Namaste.

OWS: Vi tar två frågor till, sedan e-mail frågan, som vi hörde från två av er därute. Ja?

Gäst: När vi tagit tillbaka vårt land och vår frihet, vilket jag hoppas sker detta år, handlar min fråga om med-beds och tillgängligheten, förstås efter att barnen och Militären blivit helade. När blir det vår tur att få tillgång till med-beds för healing?

OWS: Det du frågar efter är en tidsram. Och som du vet, ger vi inga tidsramar här. Men det hela baseras på vibrationell frekvens. Så, då frekvensen fortsätter att stiga kommer ni att kunna få tillgång till de olika teknologier som hållits tillbaka, såsom med-beds och sådant. De med-beds som kommer att leda till de himmelska kamrarna. Så det är en begynnelseprocess. Och ni är i den nu. Det hela börjar eftersom ni börjar höra mer och mer om det. Det avslöjas mer och mer, på olika sätt, om med-beds och sådant. De finns redan tillgängliga. De behöver bara föras ut till allmänhetens kännedom.

Gäst: Produceras de också för det här landets skull.

OWS: Inte så mycket just nu. Mycket lite just nu. Men det kommer att trappas upp när frekvenserna stiger tillräckligt högt för det. För att det ska kunna hända måste alla mörka styrkor tas bort först. Alla i kabalen måste tas bort från situationen. Annars kommer de att försöka blockera allt detta, precis som de gjort hittills. Ja. Shoshanna, vill ni tilläga något?

Shoshanna: Vi vill inte tillägga något.

OWS: Mycket bra. Då tar vi en fråga till, sedan är vi redo för er e-mail fråga.

Gäst: Tack, One Who Serves. Det sätts ut satelliter som kretsar kring Jorden. Min fråga är, det har gjorts många observationer, och många är inte medvetna om det. Jag blev lite upphetsad en stund och tänkte att det var ett moderskepp som visade upp sig för Jorden. Så jag undrar, är alla dessa observationer bara satelliten, eller är det som en portal, som en öppen dörr, där vår galaktiska familj börjar visa sig för oss och för dem som inte tror?

OWS: Det vi ska säga är att det alltid är på detta sättet: för dem som har ögon att se med och öron att höra med. Så det finns de som tittar upp i himlen och ser många olika skildringar av skepp och sådant, till och med ser genom molnen och ser vad ni kallar ”molnskeppen” och sådana saker. Allt det finns där. Det är bara det att alla ser det inte. Men fler och fler ser det nu därför att den dimensionella barriären sjunker mer och mer. Så många ser genomblödningseffekten då de ser skepp som finns i den högre fjärde, till och med den femte dimensionen, de kan se dem mer eftersom barriären sjunker mellan dimensionerna, förstår du? Och det vi kallar genomblödningseffekten sker oftare och oftare.

Och ja, det finns också portaler som öppnas som ett resultat av detta. Och dessa skepp rör sig fritt genom dessa portaler. Och åter, de rör sig inter-dimensionellt. Så ni, det kollektiva ni här på planeten, kan mer och mer se och bevittna dessa typer av händelser. Shoshanna?

Shoshanna: Vui ska dela här. Får vi dela?

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Den viktigaste delen av detta är att alla fortsätter att höja sina vibrationer och sitt medvetande. Vi ska säga att de varelser som de som tittat upp i himlen har sett, inte landar på er planet på grund av att vibrationen inte är tillräckligt hög. Så om ni vill möta er familj eller åka på ett skepp, som så många av er vill, måste fokus ligga på att höja er vibration steg för steg. Och när ni når en matchande vibration, då kommer ni att möta dem. Namaste.

Gäst: Tack så mycket. Namaste.

OWS: Mycket bra. Och vi tar er e-mail fråga nu, sedan släpper vi kanalen.

Gäst: Ja, tack. Frågan är: Vad kommer val-undersökningen av valet i Arizona att avslöja för allmänheten, och kommer detta att trigga ett militärt svar?

OWS: Först av allt, vi kan inte säga er vad som kommer att avslöjas direkt, men vi kan säga att det kommer att avslöjas. Så förstör inte överraskningen som kommer som ett resultat av denna speciella aktivitet, liksom det som följer på den. Det är vad som är ännu viktigare då dessa saker kommer i ljuset, för att visa och avslöja sanningen här. Detta är vad det hela handlar om just nu då ni går genom er uppstigningsprocess mer och mer. För att detta ska kunna ske måste sanningen avslöjas. Ok? Shoshanna?

Shoshanna: Vi ska tillägga här. Det är inte så mycket vad detta kommer att avslöja. Det handlar mer om medvetandet hos ledarskapet som ska få staten att skapa denna nästa nivå av sanning att avslöjas, förstår ni. Det som måste hända, och det som alla varelser som vill ha en förändring av mänsklighetens medvetande, är att var och en måste be för att hålla ledarskapets medvetande högt, att det ska kvarstå bundet till sanningen, då det finns många inflytelser som sker just nu. Och alla som har den avsikten och den bönen att omge dessa ledare med ljus och kärlek och medkänsla och uppskattning för deras mod, får detta att gå framåt. Det hela är upp till kollektivet just nu. Namaste.

OWS: Mycket bra. Har ni då något avslutande budskap, Shoshanna?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Mycket bra. Då säger vi bara att fortsätt hitta ljuset i allt detta. Hitta sanningen i allt detta. Tillåt er urskillning att fortsätta arbeta genom er. Och bli inte engagerade i den tredje-dimensionella teater som pågår, och vi säger avsiktligt ”teater”. Engagera er inte i den. Titta bara på, var medveten om den och låt den bara passera. Och var så mycket som möjligt och mer och mer i de högre vibrationella frekvenserna, som redan är här i denna stund.

Shanti. Frid vare med er. Var den Enda.

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

”Believing is seeing!”

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...