Sananda via John Smallman, 27 oktober, 2017

Sananda, 27 oktober 2017

Via John Smallman

Illusionen är en oändligt liten avledning från Verkligheten  

Mänsklighetens pågående utveckling mot ett kollektivt uppvaknande är otroligt! Ni gör alla ett fantastiskt arbete med att hjälpa den gudomliga planen, precis som ni lovade, avtalade och hade för avsikt att göra, innan ni inkarnerade. Många av er har följt mycket svåra och krävande vägar, fyllda med smärta, ångest, fattigdom och naturligtvis lidande. Ni anmälde er frivilligt från djupet av ert kärleksfulla hjärta, så att alla som valde att vakna upp när den gudomliga planen skulle förverkligas, skulle kunna göra det med er kärleksfulla hjälp. Ni får alla en enorm hjälp från dem i de andliga världarna, men eftersom Jordens täthet är så tung kommer ett stort antal också att vara beroende av hjälp från alla er, Ljusbärare och Ljusarbetare, för att kunna uppfylla sitt gudomliga livsöde.

Alla är Ett, och därmed påverkas alla av vad en enskild individ gör. Alla som för närvarande är inkarnerade – mer än sju miljarder människor av varierande ras, hudfärg och trosbekännelse är på Jorden just nu – anmälde sig frivilligt för att hjälpa till med att rensa ut allt det som inte är i linje med Kärlek. Vissa av er kallar det för att rensa ut kärnproblem, och det är faktiskt vad det är, en kärnfråga om rädsla, bitterhet, förtrytelse och hat som har dragit in er i konflikter och krig i eoner. De av er som medvetet gör det här, gör det inte bara för er själva, utan också för dem som totalt har glömt bort det kontrakt som de ingick innan de inkarnerade. På en djup nivå i deras mänskliga medvetande, har de som har glömt, ändå rensat ut ett överflöd av dessa problem, och er närvaro bland dem ökar väsentligt deras förmåga att göra detta.

Det finns ingen på Jorden som inte har problem med rensa ut, eftersom det separationsspel som ni har spelat har varit mycket intensivt och våldsamt tävlingsinriktat, och ni har alla spelat med. Den här utrensningen är också extremt helande för er, därför att, som många av er säkert har märkt, det tredimensionella livet har blivit lättare att leva och gett er mer energi och motivation, eftersom problem kommer upp till ytan, erkänns och släpps.

Det finns bara Kärlek, och Dess konstanta närvaro ger en enormt helande energi för alla som väljer att vända sig till Den genom att släppa sitt grepp om rättmätiga övertygelser och beteenden, och därigenom avlägsna blockeringar och andra hinder som har stängt av Dess tillgång till deras hjärtan. Alla hjärtan kommer att öppnas upp för det gudomliga Kärleksfältet som omger dem, och tillåta Det att hela dem och ge dem tröst och glädje på en skala som de, som människor, aldrig tidigare har upplevt. Och det här är bara början!

Guds Önskan för er, för alla medvetna varelser, är evig glädje. Ni skapades i Kärlek och glädje eftersom Gud skapar i glädje för den rena lyckan att göra så, och Hans Önskan är att ni gör detsamma, därför att Han vet vilken enorm glädje det kommer att ge er. Hans Kärlek för er är gränslös, och Han vill att ni ska veta det i varje ögonblick av er eviga existens. Det är allt Han vill för er.

Ni är fria, precis som ni skapades, och Gud begär inget av er. Ni behöver inte göra goda gärningar, vörda Honom eller söka Hans godkännande. Han erbjuder er Sin ovillkorliga Kärlek i varje ögonblick i vetskap om att ni, som människor i illusionen, ständigt och jämt söker Kärlek utanför er själva, där Den inte finns. Den finns inom er där Han placerade Den i samma ögonblick som ni skapades, och det är där ni kommer att hitta Den. Sök inte illusionens distraktioner hur frestande de än verkar vara. Gå till ert inre där ni kommer att hitta er själva och Gud i ett glädjefyllt och harmoniskt förhållande, där ingenting saknas.

Det finns INGEN SEPARATION! Ni är som ni skapades, Ett med Gud. Inget annat tillstånd finns eller kan finnas, därför att Gud är Allt och därför är ni det också. Illusionen är en oändligt liten avledning från Verkligheten som ni skapade, vilken ni har fokuserat nästan hela er uppmärksamhet på, i eoner.

Nu är det dags att kraftigt vidga er uppmärksamhet och er medvetenhet så att ni kan känna igen och erkänna vilka ni är, Guds evigt älskade barn förutom vilka Gud skulle vara ofullständig. Det är förstås omöjligt. Det som är oföränderligt och evigt är Gud och ni själva som Ett i varandras närvaro för alltid. Ett tidlöst tillstånd – eftersom det inte finns någon tid, det finns bara nu, det eviga nuet – det är där ni är i varje ögonblick av ert liv som ni kommer att minnas när vaknar.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...