Mästaren i Kristallriket via Carina, 14 oktober, 2022

Älskade Ljusvarelser, älskade människor på jorden,
Ni är alla anslutna till Gud i era hjärtan. Den hösta källan av ljus inom er är exakt samma ljus som många av er tror att ni måste söka utanför er själva högt upp i en andlig sfär av energi som är utom er egen kontroll och visdom. Ni är källan av ljus!! Ni är allt!!
Älskade ljusbarn, ni är alla det gudomliga ljuset! Ni är alla den gudomliga kärleken och ni är alla den gudomliga visdomen i dess renaste och vackraste form.
Ni är alla den högsta intelligensen och vi önskar att ni alla medvetandegör detta för er själva då livet i en högre dimension på jorden alltid kommer att innebära att ni använder er egen kraft, er egen intelligens, ert eget ljus och visdom när ni fattar beslut.
Den gamla tidens system på älskade Gaia har, som ni alla vet, gjort allt för att ni ska lämna ifrån er er egen kraft och tro på er själva. Det gamla systemet är byggt på lågvibrerande energi där ljusets krafter och visdom idogt manövrerats bort genom hjärnkontrollerande information från dem som litat och trott på att mörkret varit deras bästa väg.
Vi har sagt det förut många gånger och vi säger det igen, sluta rädas mörkret då mörker är en naturlig del i den del av Universum som ni nu befinner er i. Ni är här för att avslöja mörkret som är fullkomligt kraftlöst utan ljus.
Älskade, utan ljus kan mörker inte existera. Utan er tro på dess kraft kan det inte existera. En motor kan inte fungera utan energi i form av diesel, bensin eller el. Mörkret är likt en motor lågvibrerande energi och måste ha ljus som bränsle, dvs er tro, ert görande, tankar eller känslor. Det ni inte vet om kan inte påverka er och få ert ljus så välj det ni låter er uppmärksamhet konsumera.
Ni är de som nu ställer er upp och slutar tillåta att mörkret påverkar era liv. Era medvetanden är en fantastisk plats för er att vistas i. Här kan vi färdas mellan olika dimensioner och finna svar på era mest utmanande frågor.
Ni är alla en del av det kristallina medvetandet och ni är alla en del av alla andra medvetandeformer i Universum. I takt med att ni höjer era energier så får ni tillgång till mer och mer av ert medvetande.
När ni har en dag på jorden då ni upplever mycket av ert mörker ber vi er minnas att ni i denna stund är på besök i en liten, liten del av ert medvetande och att ni i sanning upplever mängder av ljus i era övriga delar i ert medvetande samtidigt, även om det inte är i ert fokus för stunden.
Mörkret är bara en liten del av ert medvetande och när ni går dit kan ni fråga er själva ”vad är det jag ska se och förstå om mig själv för att byta ut detta mörker mot ljus i mitt liv på jorden?”. Ni förstår att hela ert medvetande är alltid med er var än ni väljer att inkarnera i Universum. När ni väljer att inkarnera på en plats med låg energi (jorden) hamnar ni i den del av ert medvetande som har låga energier och därifrån är meningen att ni ska ta er tillbaka till de högre energierna i ert medvetande. När ni gjort det har ni stigit upp och kan leva ett ljust och kärleksfull liv oavsett var i Universum ni befinner er.
Ert liv på jorden kan te sig mycket hopplöst och svårt för er men vi säger er att hela denna upplevelse är en resa i ert medvetande som ni när som helst kan förändra. Verkligheten ni upplever är inte så verklig som ni tror och tiden för er att förstå detta närmar sig med stormsteg.
Vi älskar er alla mer än ni kan förstå och finns här närhelst ni önskar.

Du gillar kanske också...