Mästaren i Kristallriket kanaliserad av Carina, April 15th, 2021

 

Mästaren i Kristallriket kanaliserad av Carina 2021-04-15

 

Älskade Ljusarbetare, älskade människor på jorden,

Älskade ni, vi hör att många av er ropar på hjälp i dessa dagar när energierna är så intensiva på jorden. Era gamla vanor och tankar ställs på sin spets och ni mår illa när ni känner att energierna inom er skiftar frekvens på ett sätt som ni tidigare inte varit med om. Ni tappar bort er själva och känslan av att vilja ge upp kramar er i sitt grepp.

Älskade ni, det är HELT I SIN ORDNING att känna alla dessa känslor! HA TLLIT! Ha tillit till att processen i världen och inom er just nu ställer upp hela det gamla artilleriet av tredimensionell medvetandeenergi för att ni ska ge upp det gamla som gjort sitt inom er och utom er. Ha TILLIT till ert eget sunda förnuft och er egen förmåga att fatta beslut för er själva. TILLÅT känslorna inom er att protestera på det vis som de önskar samtidigt som ni lugnande pratar med er själva att allt är som det ska. Många av er känner igen det som flyter upp inom er då ni varit igenom dessa trauman många gånger och nu kvider ni av smärta när det sista ska ut. HA TILLIT!! Ha tillit till att det som du nu går igenom inte beror på att du gjort något fel eller att du ens kan påverka det som nu händer. Det som händer nu finns bara ett sätt att hantera – med KÄRLEK, TILLÅTANDE och TILLIT!

För när ni nu lämnar en gammal, mycket invand, energivärld bakom er måste ni göra avslut på det som varit för att starta om i en högre frekvens. Ni måste till slut kapitulera det som ni upplevt genom att låta det sjunka ända in i er famn så att ni sen kan krama om det och släppa taget om det. Vet att i den Nya Tiden är ni alla redo att förkroppsliga de ljusa delarna av er själ och i dessa är TILLIT en mycket naturlig och självklar ingrediens. Minns ni? I ljuset av er själva VET NI att allt är under kontroll i ert liv och att det alltid varit under kontroll även när ni inte trott det varit under kontroll. Minns ni? Minns ni att ni alltid haft ert ljus med er även om ni i ert medvetande upplevt en lägre vibration där energierna inte alls varit så balanserade som de är när ni är i ljuset. Minns ni?

I förkroppsligande av ert ljus ingår det att ha TILLIT TILL PROCESSEN. Denna tillit har många av er förstått intellektuellt men ni har inte kunnat ta den till er känslomässigt. Att verkligen KÄNNA TILLIT är något förlösande för er utveckling på jorden. För i ert medvetande i den Nya Tidens frekvenser vet ni, att när ni fattar beslut om att ni vill skapa ett visst utfall, så kommer detta att ske PÅ DET VIS SOM ÄR BÄST FÖR ER. Minns ni? Det kommer inte alltid att ske på det vis som ni i er känslor och intellekt vill att det ska ske utan det kommer ske på det vis som era HÖGRE LJUSA ASPEKTER vill att det ska ske eftersom DET är bäst för er även om ni inte minns det där ni är.

Om ni minns detta så minns ni också att i de låga frekvenser som ni levt så har ni förkroppsligat smärta, sorg och oro. Ni minns också att detta har varit en naturlig del i de låga frekvenserna och att ni visste att ni skulle förkroppsliga dessa polariteter av ert ljusa högvibrerande jag när ni lämnade de höga frekvenserna med ert medvetande och lät det sjunka ner i de lägre frekvenserna på jorden. Minns ni? Mängder av gamla liv, med mängder av både fysisk och psykisk smärta, drar nu upp i ert och jordens inre för att helas och läkas. När ni upplever alla dessa känslor kopplar ni ihop dem med det liv ni lever just nu och då blir ni väldigt oroliga och väldigt ängsliga. Men vet att det som nu drar upp inom er till allra största delen inte alls har med detta liv att göra. Det är känslor från andra liv som situationer i det här livet triggar så att ni ska uppleva dem och släppa dem.

Oavsett om ni klarar av att ha tillit eller ej så helas nu alla dessa känslor samtidigt som ni gör plats för ett helt nytt NI. Ett NI som kommer att förkroppsliga ljuset inom er själva där tillit till Universums flöde är en naturlig del av er.

HA TILLIT kära ni! HA TILLIT TILL PROCESSEN som nu visar sig från sin mest effektiva flytt- och städsida. Tag alla känslor i er famn och UPPLEV allt det som ni upplever samtidigt som ni medvetandegör TILLITEN i ert inre. Den är en mycket naturlig ingrediens i er nya tillvaro på jorden. TILLIT!

Vi är med er DÅ, NU, ALLTID!

 

Du gillar kanske också...