Mästaren i Kristallriket via Carina, 27 juni, 2021

 

Mästaren i Kristallriket, kanaliserat av Carina, 2021-07-27

 

Kära Ljusarbetare, kära människor på jorden,

För många av er har de sista dagarna handlat om utrensning av gamla energier. För dem av er som har det jobbigt ber vi att få uppdatera vad som händer under ytan nu och varför ni mår så dåligt.

När ni närmar er ljuset av er själva så gräver ni i det mörkaste djupet av er själva när ni rensar ut er energi. Ni har alla varit onda, förfärliga människor i någon tidigare inkarnation och många av er bär på skuld och misstro mot er egen förmåga att vara en snäll och goda människa på grund av de liv som skaver i ert undermedvetna. En del av er bär på ständiga känslor att ni måste rättfärdiga er själva inför andra eller jobba med att hjälpa andra för att gottgöra det ni tidigare gjort. För att rensa dessa, mycket känslomässigt jobbiga liv att se, behöver ni ha kommit upp på en energinivå som är tillräckligt hög för att kunna se, förlåta er själva och sen släppa taget.

För dem av er som kommit fram till dessa djupa rensningar vill vi säga, ja, dessa resningar är mycket jobbiga för er själva då ni tvingas se era egna handlingar i tidigare liv men hav förtröstan, ni är nu mycket nära ert eget hem av ljus och dessa onda handlingar har inget med detta liv att göra utan är en skärseld som ni ska igenom för att rensa, släppa taget och sen bli fria från påverkan av dem.

Genom att gå igenom dessa tunga rensningar kommer ni att sluta skuldbelägga er själva för saker ni inte har gjort och inte kan påverka. Ni kommer att släppa taget om rädslan för att ta ansvar för era egna handlingar och ni kommer att sluta känna behov av att rättfärdiga er själva genom att sätta er själva åt sidan och hjälpa andra göra det som är bra för dem men som inte har något med er egen väg att göra. I de liv ni utfört förfärliga handlingar har ni skapat en misstro mot er egen förmåga att skapa genom handling. Ni är helt enkelt rädda att skapa nya onda saker när ni vidtar handling och väljer att inte handla alls. I den Nya Tiden är skapande genom handling en mycket viktig ingrediens varför dessa rädslor nu måste upp till ytan och helas så att ni kan förkroppsliga era ljusa delar genom fysisk handling på jorden.

Frihet är en annan viktig ingrediens i den Nya Tiden. Många av er har känt er hindrade att skapa och göra det som ni vill i era liv. Ni har rensat tidigare liv när ni varit offer för någon annan som haft makten att bestämma över er och nu har ni kommit fram till de liv där ni själva tvingat andra att lyda er, liv där ni har hindrat andra att vara fria. Alla dessa liv måste rensas. Ni ÄR i den här inkarnationen helt fria. Väldigt få människor i den del av världen som ni lever i, är tvingade att leva under någon annan människas ständiga hot. Ni kan UPPLEVA att ni sitter fast och inte kan göra som ni vill men om ni rannsakar er själva och er situation beror er begränsade frihet nästan alltid på att ni själva är rädda för att ta fullt ansvar för era liv och gå er väg på det vis som ni själva önskar.

De energier som rensas i er själva nu ligger i ert undermedvetna och när ni visuellt tittar på dem ser de ut som att det fortfarande existerar aktivitet i dem. Det ser ut som att energierna lever i underjordiska gångar i ert undermedvetna och att händelserna som skavt i er fortfarande pågår där. Ni måste förstå att dessa liv skapades av er i begynnelsen av er energiresa på jorden. Ni var nersänkta i en mycket låg frekvens av er själva och era djuriska instinkter var mycket starka. Be era skyddsänglar och guider att assistera er själva och ert Högre Jag när dessa energier rensas. De ÄR mycket obehagliga men i det här livet är de inte fysiskt verkliga utan ”bara” känslomässiga upplevelser. Be om assistans från oss i Kristallriket och be era assisterande följeslagare av ljuset att hjälpa er. Ni kommer att känna er MYCKET befriade när dessa energier lämnar er, MYCKET!!!

Älska er själva för allt ni gått igenom på jorden, både som offer och förövare. Älska er själva!

Du gillar kanske också...