Mästaren i Kristallriket via Carina, 31 oktober, 2021

Kära Ljusarbetare, kära människor på jorden,
Det är kraftiga ljusvågor som drar in över jorden och er uppstigning är på god väg att fullbordas. I de gamla tiderna hade ni svårt att manifestera det ni önskade er men i de nya energierna går det lättare och lättare för er att skapa fritt IFRÅN HJÄRTAT.
För det är i sanning era hjärtan som är era själars kanaler till skapande på jorden och för att de ska komma i samklang med era hjärtan behöver energierna kring dem helas.
I den gamla tiden var reningsprocessen en mycket lång och omständlig sådan men i den nya tiden är känslornas elimineringsfas betydligt snabbare och därmed mera uthärdliga för er.
Ni har öppnat upp er för en tid i mera sanning till er själva. För själva uppstigningen handlar om just det, att NI ska skapa en avbild av ert högsta medvetna jag i ert mänskliga JAG.
I förlängningen innebär det att era själar kommer att vandra omkring i era mänskliga kroppar och vara, agera och leva utifrån sig själva i deras mest rena och känslomässigt naturliga jag. Era själar kommer att spegla ner sig själva genom er och ni, våra kära ljusvarelser på jorden, kommer äntligen känna lycka och glädje över att vara den ni är i er mänskliga kropp.
Er resa har varit mycket lång och många gånger outhärdligt jobbig men ni går nu en mycket snabb utveckling till mötes där era naturliga talanger och kärleksfulla känslor kommer att manifesteras naturligt i ert liv.
För varje själ har sin egen plan och varje själ har sin egen vägbana att gå på. Med det vill vi säga att när ni ägnar er åt att känna era känslor i hjärtat och agerar utifrån dem i den takt som känns rätt så kommer ni att skapa det som ni avser utan några som helst hinder och problem. Det finns ingen konkurrens eller trängsel på den väg som just ni avser att gå eftersom varje själ redan har skapat sina möjliga energivägar i förväg.
Den Nya Värld som just nu skapas kring er bygger på att de som skapar utifrån hjärtat har det lätt och enkelt att nå framgång. Era ekonomiska medel kommer inte längre kunna erövras genom girighet och egoistiska planer utan kommer att glida från dem till dem som skapar ifrån hjärtat. Era mänskliga världar är ännu inte energimässigt stabila varför det här är en pågående process som hela tiden förbättras men i ert inre vet ni att det är så här det ska fungera och att tiden snart är där.
Genom att öppna upp er hjärtan och skala bort det som inte är i harmoni med era själar kommer ni att vara sanna mot er själva. När ni lever i sanning till er själv så har ni ett naturligt beskydd av ljuset och den Nya Världens energi. Gör så gott ni kan utifrån era egna förmågor. Att rensa era gamla energier är en process som leder er till framgång och lycka så ge inte upp ens när det känns som mest jobbigt.
Era önskningar i framtiden kommer inte längre vara i harmoni med de gamla ni haft. Av den anledningen kan vissa bilder och visioner som ni haft om er önskade framtid vara tvungna att elimineras av er. Ni kommer att märka att vissa saker ni önskat er plötsligt kommer att ersättas av nya bilder och visioner. I vissa fall kan era gamla önskningar liksom falla ihop som ett korthus framför er. Minns då att det som inte står kvar stabilt i era liv inte är skapat av den Nya Tidens Energi utan ska ersättas av något som är bättre och mer i harmoni med ert hjärta.
Vi önskar också att ni öppnar upp er för nya energimässiga konstellationer av mänskliga grupperingar i era liv. Med det menar vi att ni kommer att förenas med era själsliga ”släktingar” som ni har för avsikt att dela era nya liv tillsammans med. Vi ser i er framtid att ni kommer att genomgå förändringar i er själva som gör att ni har lättare att ta del av andras energimässiga själsliga kraft och därmed börjar samskapa själsliga projekt på jorden.
I den Nya Tiden är ingen själ ensam om sina stora projekt utan hela jorden kommer att byggas upp och skapas om genom att ni som själar samskapar enligt ett mycket vackert och energimässigt högfrekvent nätverk av ljus på jorden. Ni har alla er plats i detta nätverk och ni har alla en själslig grupp där ni kommer att passa in perfekt. Ni behöver alltså aldrig känna er rädda eller stressade att ni inte ska få plats eller klara av den Nya Tiden då er själ redan har skapat exakt den plats som passar er bäst.
Som ni förstår har den Nya Tidens Värld inte längre plats för känslor som skuld, ilska, rädsla, offerkänslor etc. Om ni är medvetna om att ni ofta känner dessa känslor ska ni ägna er åt att lösa upp dem en gång för alla. Metoderna för detta är oändliga och vi föreslår att ni funderar och känner efter om ni föredrar att gå i terapi, gå på healing, meditera själva eller finna andra metoder. Ni kommer att känna er mycket lättade och ha lätt att känna er själs sanning när ni tagit er igenom denna reningsprocess.
Öppna upp era hjärtan för den Nya Tidens ljus. En del av er har en gång för alla passerat de smärtsamma reningsfaserna och till er önskar vi säga GRATTIS till ett mycket skickligt genomförande. För er återstår upploppet och ni kommer lätt och enkelt att ta er i mål och ha gott om kraft kvar när ni vänder er om för att hjälpa dem av er som har haft det kämpigt på den sista sträckan. Ni är alla exakt på den plats ni ska vara i denna tid av slutförande och vi önskar er all kraft och lycka.
I nästa fas av TID handlar livet om UPPBYGGNAD i den NYA VÄRLDENS TID. Den ser både vi och ni mycket fram emot.
Vi älskar er villkorslöst och finns här ALLTID för dem av er som önskar.

Du gillar kanske också...