Mästaren i Kristallriket kanaliserad av Carina, May 26th, 2021

 

Mästaren i Kristallriket kanaliserad av Carina, 2021-05-26

 

Älskade Ljusarbetare, älskade människor på jorden,

I dag skulle vi vilja förmedla vårt perspektiv på något som varit mycket svårt för er att känna på riktigt, TILLIT. Vi skulle också vilja förklara vår syn på varför det varit nästan omöjligt för er att känna tillit och varför ni nu kan börja känna tillit igen när vi går längre in i den Nya Tiden.

Tillit är något mycket viktigt för människans nya jag. Tillit är kornet av ljus som får er att se den väg som är sann för er och att se den aspekt av er själva som gör er stark, lycklig och i harmoni med er själva när ni ser den. Ni är alla Ljusvarelser utlokaliserade på ett äventyr i de lägre dimensionerna och när ni valde att träda in i denna sfär valde ni samtidigt att glömma bort ert eget ljus och träda in i mörkret, ett liv utan tillit.

Jordens energi har, under en lång tid av Universums förutbestämda spelregler, varit en plats nedstänkt i en dimension där mörkret har tillåtits att lägga sig i, integrera sig med ljuset genom att manipulera och kontrollera människan. Själar som valt att inkarnera på jorden har frivilligt valt att separera sig själva från sin egen gudomlighet, sitt ljus, sin trygghet och sin tillit. En upplevelse som varit mycket otäck och skrämmande för människan men som utvecklat era själar och era Högre Jag till en ny nivå av upplevelse och ljus. Tillit har varit mycket svårt, nästan omöjligt, att känna då ni, under er tid i jordens låga frekvenser, faktiskt inte varit garanterade att mörkret inte skulle sabotera de planer och önskningar ni haft då ni skapat dessa planer och önskningar i ert separerade jag där mörkret varit en del av er.

Jordens uppstigning är förutbestämd och garanterad. Den är en ”spelregel” i Universum som inte går att rucka på. För att göra det möjligt för människan att minnas sitt gudomliga jag, att få tillbaka sin tillit och därmed kunna återansluta sig till sitt Högre Jag, har spelreglerna sedan en tid tillbaka justerats så att mörkret inte längre får integrera sig med ljuset. Mörkret får inte längre lägga sig i, manipulera och förstöra för ljuset utan tvingas nu att dra sig tillbaka från ljuset, lämna det och kliva tillbaka till en egen dimension där de människor som önskar kan fortsätta att leva sina liv på jorden i mörkret tills de tröttnat. När de tröttnat kan de vakna upp till ljuset i sig själva och stiga upp i sin befintliga kropp eller väljer att lämna sin fysiska kropp och gå hem.

Mörker och ljus kommer alltså inte längre vara integrerade i en gemensam dimension utan delas nu upp i varsin dimension där ett liv i ljuset blir mycket lugnt, harmoniskt och trivsamt medan ett liv i mörkret blir mycket styrt och kontrollerat av regler, maktspel och girighet. Båda världarna kommer att finnas på jorden samtidigt, den ljusa verkligheten kommer att vara medveten om att båda verkligheterna existerar medan den mörka verkligheten inte kommer att förstå eftersom deras frekvenser inte är tillräckligt höga för att se.

Era minnen av mörkrets agerande är mycket starka och det tar tid för er att förstå och upptäcka att spelreglerna har förändrat. Mörker och ljus har varit fullkomligt integrerade med varandra i era kroppar, i era sinnen, i era tankar, ja i hela er mänskliga varelse. När mörkret nu ska separeras ut från ljuset, lämna er, är processen mycket smärtsam för många av er. Det gör ont i era kroppar när mörkret ”slits ut” och det förvirrar era tankar och sinnen när mörkrets rädslor, kontroll, girighet och maktenergi ska lämna er och ersättas med nya ljusa tankar, uppfattningar och föreställningar.

Ni har under lång tid uppmanats av oss att känna in era hjärtans sanna önskningar och att leva utifrån dem. Men i sanning har det inte varit helt lätt för er att finna dessa önskningar då mörkret gjort sitt bästa att dölja dem för er. Det har ingått i ert val av upplevelse och det har gjort det mycket svårt för er att finna er ljusa väg på jorden och känna tillit. Men nu säger vi er att mörkret inte längre får punktmarkera era hjärtan utan har tvingats dra sig tillbaka. Mörka slöjor dras av från era gudomliga gåvor, era enorma krafter och era sanna önskningar, baserade på ert gudomliga jag och er naturliga kärlek och tillit, får möjlighet att växa och göra er trygga igen.

Minns att i denna tid av utrensning/uppstigning finns i varje situation av mörker alltid ett ljus. Mörkret kan inte leva utan ljus så var helt säker på att där det finns mörker så finns det ljus. I varje liten och stor situation med olustiga känslor, rädsla, oro så har mörkret gjort sitt bästa för att täcka över ljuset så att ni inte ska se det. Har ni i ert hjärta en återkommande dröm om att föreläsa, sjunga eller skådespela på en scen men lider av en fruktansvärd scenskräck som gör att ni inte vågar följa er dröm så kan ni vara helt säker på att detta är er ljusa väg att gå. Om vägen inte vore ljus skulle mörkret inte ligga där och skapa alla dessa känslor. Mörker dras till ljus, mörkret kan inte leva utan ljus så ju starkare ljus, ju starkare mörker krävs för att täcka över det.

När ni förstår att era rädslor visar er vägen till ert starkaste ljus och att mörkret inte längre får hindra er i handling att gå er väg av ljus, då kommer er tillit växa och livet blir enkelt att leva igen. Så istället för att ta avstånd från era mörka känslor, ta dem till er, fråga dem vad de är rädda för och låt dem vägleda er till ljuset som döljs bakom dem. Gör mörkret till er vän och ni kommer att få vägledning av det. Sänd mörkret er kärlek och det kommer att öppna upp och prata med er. Mörker är avsaknad av kärlek. Allt det önskar är att få kärlek och ljus, det är därför det dras till ljuset. Älska det och det transformeras till ljus och kärlek på er väg. Det mörker som inte vill transformeras kommer att lämna er och dra sig tillbaka till en annan dimension. Älska det för vilket val det än gör. Tacka det för den upplevelse det gett er och vinka det sedan adjö.

Ni höjer nu era frekvenser rejält och vi önskar er en god uppstigningstur till de högre dimensionerna av er själva. Vi älskar hela er, era mörka mänskliga sidor och era ljusa mänskliga sidor, mer än ni kan förstå. Att älska villkorslöst är att älska hela Universum, mörker och ljus. Tillåt allt att existera och gör sedan era fria val av upplevelse. Ni är alla Ljusvarelser på en mycket spännande resa så njut av era upplevelser, njut så gott ni förmår och håll ut!

All kärlek!

 

Du gillar kanske också...