Mästaren i Kristallriket via Carina, January 6th, 2022

Älskade Ljusvarelser, älskade människor på jorden,
Ert hjärta expanderar och ni går en ny framtid till mötes.
Ert hjärta är fyllt av er själs alla frekvenser och dessa frekvenser fyller nu ert Universum med mera ljus och kärlek.
För ni är alla en kraftfull skapare i ert eget liv. Ni är er egen Gud och ni är er egen bästa vän. Öppna upp er för denna sanning och agera utifrån den sanning att NI är den som ÄLSKAR er själv och vägleder er i kärlek, precis som ni skulle vägleda ett älskat barn, en kärleksfull vän, mamma eller närstående som ni håller av. NI är den som visar vägen och ska ge Guds kärlek till er själva i varje stund av ert liv. När ni gör det strömmar mängder av ljus och kärlek till er från andra mästare av ljus, änglar och ljus i Universum.
Den kärleksfulla kraften har nu expanderat kraftigt i er energi. Ert hjärta har blivit större och i och med det har allt gammalt som gjort sitt på den frekvensnivå det existerat, blivit mörk och tungt.
Vi hör att ni kämpar för att göra upp med det mörker inom er som plötsligt blivit synligt, kännbart och i vissa fall mycket fysiskt. Vi säger er, NI ÄR MERA LJUS NU ÄN TIDIGARE SÅ HA FÖRTRÖSTAN!
Fortsätt acceptera ert mörker som den naturliga del det är av ert gamla jag. Ni expanderar in i nya frekvenser, i nya delar av er själva och därför måste ni förändras. Ni har varit styrda av ert intellekt mer än ni styrts av ert hjärta och nu kan ert stackars intellekt inte alls förstå vad som händer i er när hjärtat expanderar och kommer mera till tals. Ni känner en naturlig rädsla inför denna förändring. Älska er själva!
Ni har drömt om en framtid baserat på en stor del av ert intellekts drömmar. Dessa drömmar kommer att förändras i takt med att hjärtat får en större plats i er energi och liv. Vi ber er att släppa taget om all kontroll om det som komma skall och minnas att det är ert hjärta som skapar den framtid som ni går till mötes. Släpp taget om all prestige kring att det ni sagt, tänkt och öppet kommunicerat plötsligt förändras och går i en ny riktning än ni siat och trott. Denna framtid är inte nödvändigtvis i harmoni med ert intellektuella jag men vi lovar er att kärlek, lycka och glädje är en naturlig del av det som hjärtat skapar så känn er lugna och tillitsfulla kära ni.
Öppna dina sinnen för ditt hjärtas frekvenser och tillåt dig själv att förändras. När du känner rädsla, olust och jobbiga känslor så föreslår vi att du ser dem som små rädda barn som behöver din kärlek. Era rädslor är en fullkomligt naturlig del av er process. Ni har burit på dem länge i ert undermedvetna jag och nu har lampan tänts så att ni ser dem och möter dem.
Modiga själar! Älska er själva genom denna process av förändring. Ni expanderar mängder av ljus och kärlek och därav lyser ni upp mörkret och rädslorna inom er.
Vi finns här i varje stund av er existens! Ni går en ljus tid tillmötes.

Du gillar kanske också...