Joshua från Vega via Galaxygirl, 23 maj 2021

 

Joshua från Vega via Galaxygirl | 23 maj 2021

 

Joshua from Vega 23/5/2021

Hälsningar vänner, stjärnfrön. Jag är Joshua från Vega. Den här har inte kopplat telepatiskt till mig tidigare, även om jag inte är ny på Team Ascension Gaia (han skrattar). Jag är gammal som ni kan se på mitt silverhår. Vi har varit inblandade med Gaia sedan starten. Jag säger ”vi” för jag är omgiven av min egen familj av ljus från Vega som vill säga ”hej” och ”hälsningar” till våra förkroppsligade vänner. Ni är inte ensamma. Även om jag är en röst representerar jag min familj av ljus som står med mig. Du har också en enorm familj av ljus som väntar i flyglarna och alla omger dig, för vi är alla en. Stjärnfrön har känt en sådan förkrossande ensamhet den här gången, och i verkligheten under de flesta inkarnationer, för det är processen, som finns i det undantag som du undertecknar innan du kommer till Gaia. Du kommer att känna dig ensam men du kommer att känna detta så att du kan expandera till mer av din egen storhet, ditt eget ljus, ditt eget högre/högsta jag. Det är hur vi utvecklar våra förmågor för det tvingar oss att nå djupare inåt mot vår egen gudsgnista. Jag försäkrar dig att du inte är ensam. Många av oss har haft många inkarnationer på Gaia men om inte det, säkert på många andra planeter.

Vi är en röst från Vega, hemvärlden ursprungligen för många av er och så kanske mina ord kommer att resonera som OM-stämgaffeln för er. Den här njuter av hennes Solfeggio-stämgafflar som hon har köpt och vi rekommenderar sådana vibrationsinriktade healinghjälpmedel för massorna, för Gaia. Vi gillar denna analogi för vi ser er, ljusarbetare, som dessa vibrationsinriktningsanordningar för Gaia. Ni är de högre ljusinställningsgafflarna för att få tillbaka hennes fält i balans. Kärlek är hennes naturliga vibrationsfrekvens och är den frekvens som skapas av universum. Kärlek. (Jag badas i kärlek som låter som ljus. Jag känner detta som det ursprungliga ljuset av kärlek som strålar ut från Mor/Far. Jag ser det som vibrerande ljus i växterna, träden, haven, folket. Vissa människor är dimmiga, som tunn rök och vibrationsljuset passerar genom dem och skapar en tunn rök där de stod. Andra kan hålla fast vid detta ljusutbrott och hålla det inom sitt fält. Andra får dessa ljusa kärlekskoder att fastna i ett ben eller en kroppsdel ​​som har skadats eller där de har en fästpunkt och denna plats behöver läka. Detta är människor som inte har arbetat med sig själva eller fortfarande har mer arbete att göra för att få ljuskoderna att flyta fritt genom sina energifält. Jag känner att detta utbrott av kärleksljus är en våg av kärlek men det låter som en vibration, en frekvens, en avstämning. Jag är tårögd, det är kraftfullt. Jag ser djuren glädjefullt springa omkring och absorbera ljuset fyllda med dessa ljuskoder. Jag ser koder för ljusspråk som är gyllene och glödande inom detta kärleksljus som låser upp vårt DNA och blockeringarna. Vissa människor lyser fyllda med ljus och strålar ut ljus och de hjälper de andra som inte kan assimilera. De dimmiga varelserna är borta.)

Jag är Joshua från Vega med min ljusfamilj. Vi visade den här den vibrationspåverkan som är här nu och som kommer in mer och mer dagligen med solströmmarna och -stormarna och i slutändan den stora centralsolen. Gaia assimilerar dessa frekvenser bra men hon är utmattad och har sårats av mänskligheten, varför ljusarbetarnas assimilering av dessa ljusa språkkodströmmar, informationskoder, är så kritiska. Men jag har sagt detta. Jag vet att detta inte är ny information för er. Jag är säker på att ni är angelägna om att höra om Vega. Tja, Vega är angelägen om att höra om er! Vi är alla väldigt intresserade, ivriga och erbjuder vårt stöd, våra talanger, våra gåvor och vår helande förmåga till Gaia och till dem som finns på henne just nu. Vega är en gammal värld, äldre än Gaia. Vi har haft vår serie stormar men har höjt oss bortom dem och har vuxit i processen och ytterligare finjusterat våra skapargudsförmågor. Vi har många friheter som ni också kommer att njuta av. Personlig suveränitet måste krävas inom, djupt. Du är din egen mästare när du har bemästrat egot och de som skulle stympa eller kontrollera det, och inser att det är en omöjlighet såvida det inte är tillåtet. För du är skaparen av din egen verklighet. Du befinner dig i ett hologram som sprängs isär. Ni är mästare i ljuset från skapelsens frekvens och skapelse. Allt är vibrationer. Allt är kodat. Mor/Far använder koden av kärlek, av ljus. Kontrollanter från den mörka agendan använder motsatta medel för att förvirra, lura, vända er mot er själva och er egen storslagenhet. Men ni vaknar upp till detta och det är bara ett ögonblick nu. De mörka har ingen skapande förmåga. De skapar bara genom att förstöra en perfekt mall. Skicka dem ljus och ändra deras mall, för ni är starkare, särskilt när ni är i linje med er inre guds sanning.

Jag är Joshua från Vega. Jag tjänar i många höga råd som är en del av att hantera, rikta, och främja ljus till Gaia. Vi har hanterat de olika svårigheterna i flerdimensionell matematik och formler, men i slutändan leder vi med ljus, med våra hjärtan, för vi är i full service och vibrationsanpassning till Modern/Fadern och balanserar bara för att tjäna mänskligheten efter bästa förmåga. Vi ser att när ljuset fortsätter att få fäste, som detta visades, kommer allt att ändras. Nova Gaia skapas och är redan etablerat. Ni är alla viktiga och kritiska komponenter för detta uppdrag att hjälpa Gaia med sin uppstigning och att befria henne från sin börda i de lägre dimensionella sätten. Hon kommer att vara ett exempel för alla andra planetariska system och hennes berättelse är legendarisk och har varit så under en tid. Många trodde att hon var vilse och gav upp, eftersom ingen planet har kunnat överleva sådana förhållanden så länge med allt hon har tvingats uthärda. Det är därför ni inkarnerade, mina vänner. Kommer ni ihåg? Det här uppdraget handlar inte lika mycket om er och er tillväxt som det gör om Gaia och hennes läkning. Ni har redan vuxit. Ni har redan fullbordat uppstigning i många planetstjärnsystem. Ni är kungarna och drottningarna, mästarna och trollkarlarna och därför har detta varit oerhört frustrerande för er eftersom ni vet hur saker ska vara men ni är fortfarande inkarnerade i ett område som har förvridits. Ni kommer ihåg det högre dimensionella ljuset. Ni kommer ihåg era hemvärldar där allt var i balans och glädje. Och så det här känns som ett fängelse för er. Det har det varit länge, ett fängelse, det är sant. Men ni ändrar detta. Ni krossar järnstängerna genom att bestråla dem med ert ljus för ni kommer ihåg er kraft. Er tid för läkning och glädje kommer. Vi uppmuntrar er att försöka hitta den nu. För ni vet nu vad ni gör. Ni är medvetna om er egen kraft. Försök att ha kul med det här. Skapa lite mer glädje i era liv när ni ytterligare bryter ned matrisen med kärlek, med ljus, med den stora glädjen att veta att ni redan har åstadkommit det ni har behövt åstadkomma personligen under många andra livstider. Ni är här för att hjälpa Gaia att uppnå sin frihet, och det gör ni också. Vi ser att allt detta redan görs.

Jag är Joshua. Vi vill lämna med en Vega-välsignelse. Vi skickar en nedladdning till er nu. (Jag ser en kristallin och gyllene DNA-spiral falla ned fylld med blommor och skratt. Jag ser den införa ljus i allt den berör och jag hör frekvensen av balans i det. Mitt huvud pirrar.) Andas in den. Det är vår gåva till er.

 

~ galaxygirl

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...