Mästaren i Kristallriket via Carina, 1 maj, 2021

 

Mästaren i Kristallriket genom Carina, 2021-05-01

 

Kära Ljusvarelser, kära människor på jorden,

Den unika tidens era är här och vi uppmuntrar er att lyssna till er själva.

Den individuella tidens era, när ni inte var ett med alla, har släppt sitt grepp om er och ni lämnar en tid av mycket lidande bakom er. För ni har levt i en tid där ni har vilseletts att tro att det som ni gör för andra är viktigare för kollektivet än det ni gör för er själva och nu säger vi er att inget kunde vara mera fel.

För i den nya tiden, när ni alla är en och samma energi, finns det bara ett sätt för er att bidra till den gemensamma energin på bästa sätt, självkärlek! Ni har vilseletts att tro att om ni sätter era egna känslor åt sidan och prioriterar andra så har ni bidragit till att göra det bästa för jorden och dess energi. Ni har vilseletts att tro att om ni får andra människor att må bra så har ni varit duktiga medmänniskor som så småningom förtjänar egen lycka när ni uppnått en viss hjälparstatus till andra. I sanning kan ni inte veta vad som är att hjälpa andra. I sanning har ni inte en aning om vad den människa behöver som ni just har hjälp samtidigt som ni satt era egna känslor åt sidan.

Ni är en vacker blomma sprungen ur er själ. Ni bär de kristallina färgerna naturligt i er energi och när ni älskar er själva så gnistrar er energi med dessa kristallina färger. Ni är här för att förkroppsliga denna vackra blomma och få de kristallina färgerna i er energi att visa upp sig för världen. För när ni gör det, då bidrar ni till den mest vackra och fantastiska upplevelsen av er själv. När ni manifesterar denna blomma på jorden och tillåter er självkärlek kommer ni att få era energier att gnistra. Då bidrar ni till den gemensamma energin, till Alltet på jorden och i Universum, på ert högsta och bästa sätt.

Blomman inom er själv, er själ, är den mest fantastiska ni skådat. Den är unik och kan bara skådas genom er. Se inom er den största och mest vackra hibiskusblomma i den mest gnistrande och magiska färg ni skådat. Känn en ljuvlig doft av denna blomma och se hur den strålar kristallint ljus i de färger som representeras av din själ. Blomman är unik. Blommar är DU.

För att skapa er egen lycka och därmed bidra till kollektivets lycka, är er uppgift nu att få er egen blomma att blomma. Att få denna blomma att gnistra med sin bästa energi på jorden. För att blomman ska gnistra och blomma behöver den dagligen pysslas om i fysiska val och handlingar som gynnar er själva. Nej, blomman behöver inte flytande näring och vatten ur din kanna, blomman behöver daglig självkärlek i tanke, ord och handling för att den ska blomstra och gnistra. Varje dag, varje stund ska ni välja självkärlek. Varje dag, varje stund ska ni göra val för att manifestera er kärlek till er själva. När ni väljer era morgonrutiner, när ni väljer era tankar om er själv, när ni väljer era kläder för dagen, när ni väljer er mat i affären, när ni väljer ert umgänge och när ni väljer hur ni ser på er själva och världen. Listan på hur ni manifesterar självkärlek är oändlig och när ni lär er att tänka, känna och agera kärlek till er själva på ert unika vis, i små och stora tankar, ord och handlingar, DÅ får ni denna blomma att gnistra och blomma.

Ni har saknat meningen med livet, ni har saknat lycka och glädje och vi säger er nu att ni har dem båda inom er. Men för att livet på jorden ska bli roligt, för att ni ska känna lycka och glädje i ert liv på jorden måste ni släppa taget om att ni är här för att tillfredsställa andra. Ni måste släppa taget om er uppfattning att ni landat in här på jorden för att hjälpa andra att stiga upp, hjälpa andra att göra rätt val och att veta bäst vad som är andras högsta val.

Ni har bara en uppgift på jorden i den nya tiden och det är att manifestera er själ genom er fysiska kropp och när ni gör det blir ni lyckliga och bidrar samtidigt till de gemensamma energierna på ert högsta och bästa sätt. För självkärlek får er själva att blomstra. Självkärlek i tanke, ord OCH handling får er att göra bra val för er själva oavsett hur det påverkar andra. Självkärlek är näringen som er själ behöver för att blomma ut i ert fysiska liv på jorden och manifestera er vackra, unika blomma på jorden, er själv. När ni väljer självkärlek framför kärlek till andra innebär det aldrig någonsin att ni kan skada någon annan eftersom självkärlek kommer ifrån ert hjärta, är sprungen ur källan av ljus och aldrig skadar andra.

Ni har väntat på den stora frälsaren, ni har väntat på att Universum ska göra er lyckliga, säga till er att ni är fantastiska och värda att älskas. Nu säger vi er, gör er själva lyckliga genom att göra val på jorden som gör att ni blommar ut som den fantastiska själ och människa ni är. Gör de val som ni gör på jorden därför att ni ÄLSKAR ER SJÄLVA.

För handen på hjärtat, ni drömmer alla om att känna er vackra och älskade. Ni drömmer alla om att vara älskade som den ni är och ni har fram till nu trott att andra ska älska er själva som den ni är trots att ni själva inte gör det. Alla människor på jorden vill känna sig älskade och för att ni ska kunna känna det på riktigt ska ni vara den första att älska er själva. NI ska göra valen som befäster er kärlek till er själva. Göra de val som gör er lyckliga och ni har tagit första steget för att väcka upp den vackra blomma som är ni och som just ni kommit till jorden för att manifestera.

Låt er unika blomma slå ut, låt de kristallina färgerna gnistra genom er och ni bidrar till den gemensamma energin på jorden med en hög och viktig energi. När ni minns kärleken till er själva, när ni tänker, känner och lever den, då älskar och accepterar ni naturligt andra oavsett vilka val de gör i sina liv.

Vi älskar er och vi hjälper er med er process när ni ber oss.

 

You may also like...