Interregnum Period #3 av Per Staffan, 1 maj, 2021

Kära ljusarbetare och ljuskrigare,

Jag tror att många av oss har blivit konverterade till Ljuskrigare under den senaste tiden. För att stå emot den mörka kabalens åtgärder och propaganda måste man vara något av en krigare.

Nu när medlemskapet är på plats skall jag försöka skriva uppdateringar lite mer ofta och inte känna mig förhindrad av negativa Trumphatare. Donald Trump kommer att gå ned i historien som en av de största av USAs Presidenter, om inte den allra största. Han kommer också att leda resten av världen mot frihet med införandet av GESARA och NESARA.

Låt mig rekapitulera något. Alliansen (Trump är inte ensam) hade som målsättning i november 2020 att få till en storseger för Trump, vilket uppnåddes. Man visste att kabalen eller demokraterna skulle fuska. Med en storseger i botten skulle fusket bli lättare att påvisa och för alla att förstå.

Man gjorde försök att lägga fram bevismaterialet för valfusk, men blev stoppade i de flesta instanser. Innan invigningen hade man möjligheten att stöda sig på Konstitutionen och med militärens hjälp lägga fram bevis på uppvigling och myteri (insurrection and sedition). I och med att massmedia var i händerna på kabalen och skulle fortsätta med sin propaganda och uppvigla folket mot Trump så skulle det leda till inbördeskrig.

Man bestämde sig istället för att låta Biden ta makten. Biden är ju inte en President, kanske närmast en gallionsfigur eller marionettdocka som tar orders från kabalen. Förmodligen så säger Obama till honom vad han skall göra och Obama i sin tur får orders från Soros eller andra hemliga kabalfigurer.

Alliansen ville att det amerikanska folket skulle se vad Biden och det demokratiska partiet står för. Dels de osanningar som har lagts fram och dels den faktiska politiken man driver, som är helt annorlunda från vad Biden lät påskina under kampanjen.

Målsättningen från Alliansen är att ena folket mot kabalen, dvs väcka upp folket, då framförallt demokrater, men det finns också många sovande republikaner. Det enda sättet att göra det är att låta landet till synes gå förlorat till kabalen. Att se hur mer och mer frihetsberövande åtgärder införs, som motiveras av Covid eller hur kriminella numera strömmar in över gränsen mot Mexico, blandat med vanligt fattigt folk.

Samtidigt censurerar man informationen om detta, ljuger om ursprunget av Covid och ljuger om statistiken av Covid. Detta skickas sedan ut i propaganda form via massmedia såsom gällande vara sanningar. Folk blir rädda.

Vad är det man ljuger om? Jag säger inte att ett virus som man kan kalla Covid inte existerar. Däremot säger jag att viruset manipulerades i vissa lab i Kina med Fauci goda minne för att göra det överförbart från djur till människor. Alliansen är Fauci på spåren och han kommer nog att bli en av de första som faller ur och avslöjas.

Man ljuger om hur dödligt Covid är. Dödligheten är ungefär detsamma som ett vanligt influensa virus. För att få upp statistiken om antalet döda så har man inkluderat vanliga influensafall och stämplat dem som Covid. Sjukhus och läkare får mer betalt för Covid fall och har inget emot att stämpla så mycket som möjligt som Covid. Det finns gott om fall, som till exempel hjärtattacker eller dödsfall i trafikolyckor där man efteråt har gjort en Covid test och fått ett positivt utfall. Man stämplar då motorcykelolyckan som ett Covid fall. Man har vidare blandat äldre med svagt immunsystem och andra komplikationer med Covid sjuka. De förstnämnda dör då i större utsträckning och statistiken går upp. Det totala antalet döda i samhället oberoende av orsak är ungefär densamma under 2020 som under 2019. Det är således enbart en sorteringsfråga – vad är Covid och inte.

Själva PCR testerna är inte heller pålitliga och ger gott om falska positiva resultat. Det var en premiärminister i Afrika, som fick utfört en test på en banan, avokado och en apa. Alla tre testerna kom tillbaka positiva. Man har också en möjlighet att köra tester med ett varierande antal cykler. Tidigare var det i USA 40 cykler som gällde och det blev många positiva. Efter Biden kom in har man minskat antalet cykler och statistiken har gått ned. Detta skedde även innan vaccinationerna satte igång på allvar.

Sedan har vi vaccinationerna. Vi har fått många meddelanden som varnar oss om vaccinationerna. Till och med sägs det att många av våra vänner och familjmedlemmar kommer att genom vaccination och Covid att välja att lämna denna Jord vid denna tid och inte stiga upp. Min egen uppfattning är att vaccinationerna kan bli ett instrument för att lämna jordelivet, men beslutet är fattat på själsnivå. Med andra ord så kommer inte alla som vaccinerar sig att drabbas och lämna livet. Det har med vårt eget livskontrakt att göra vad som sker för var och en. Vaccinen har dock en slående negativ effekt på hälsan, framförallt på längre sikt och jag avråder från att vaccineras.

Det kanske bästa är att ta sig igenom Covid och utveckla anti-kroppar och på så sätt vara immun. Om man har tagit sig igenom Covid skall man helt klart inte vaccinera sig efteråt. Antikropparna och vaccinet interagerar och gör vaccinet än mer skadligt. Att ta vaccinet är litegrann som rysk roulett – blir det jag som drabbas eller klarar jag mig, utan att man vet hur många kulor som finns i revolvern.

Om det är någon som har tvekat på att vi nu har gått in i kaoset som vi i många år har talat om så är det nog ingen tvekan längre. Till och med så har utgallringen av människosjälar påbörjats, dvs de som vill fortsätta att erfara i den tredje dimensionen kommer att lämna jorden och födas in på andra 3D planeter. De som blir kvar, klarar av att vara kvar, blir de som fortsätter sin uppstigning mot 5D.

Ja, om vi skall komma tillbaka till Biden och Trump i USA så är det Alliansen målsättning att avslöja alla former av demokraterna bedrägerier. Ett bra exempel på detta är den audio inspelning där John Kerry, som vid tillfället arbetade åt Obama, informerade de Iranska ledarna om vilka som låg bakom de många attackerna mot Iranska tillgångar (assets). Det var nämligen Israel som låg bakom och som Iran inte då kände till. Detta är klart förräderi. Kerry blir nog liksom Fauci en av de första som faller.

Alliansen har suttit på denna information under en längre tid, men har valt att nu börja läcka ut den. Det rapporteras till och med i en del massmedia. Massmedia kommer att försöka införa censur.

En annan väsentlig nylig händelse är hur FBI togs sig in Rudi Giuliannis kontor i NYC för att snoka vidare mot Trump och Alliansen. Det är sådana åtgärder som var kända i det forna Sovjetunionen och andra kommunistiska stater – dvs göra räder mot politiska motståndare. Det kommer också att hjälpa till att väcka upp folket.

Den potentiellt viktigaste händelsen eller utvecklingen under de närmaste veckorna kommer att bli den så kallade ”Forensic Election Audit i Maricopa County, Arizona”. Det är den största ”countyn” i Arizona och resultatet kommer inte förrän om flera veckor. Det förväntas dock visa på hur demokraterna fuskade i valet och visa på en storseger för Trump. Kabalen och massmedia kommer först att försöka stoppa detta och sedan ogiltigförklara resultatet.

Denna Forensic Audit är driven av Arizona och inte av Trump. Resultatet kommer att bli att fler countyn och delstater kommer att införa liknande omräkningar/audits. Detta kommer att motarbetas av kabalen och censur införs. Processen kan dock inte stoppas – det är en gräsrots rörelse på delstatsnivå. Vi kommer att följa utvecklingen och berätta mer, då täckningen i Sverige nog blir minimal och med försök att ogiltigförklara resultaten.

Vi kan spekulera om hur Alliansen planerar för framtiden. Man håller sina kort väl gömda och information som har släppts ut tidigare visar sig inte alltid ha stämt och var förmodligen ämnat att förvirra kabalen snarare än att upplysa oss.

Vad som kan sägas är dock att Biden nu har en möjlighet att visa vad de står för och på så sätt väcka upp folket. Alliansen kommer att göra vad de kan och en målsättning är att Trumps republikaner tar över både representanthuset och senaten vid valet hösten 2022.

Alliansen kommer att arbeta mot att avsätta Biden administrationen genom att visa på det bedrägeri som har begåtts. Biden kommer då att ställas inför riksrätt eller på annat sätt avgå. Resultatet kan bli att vi inte har någon President i Vita Huset och total dominans i båda kamrarna i Vita Huset av Trump republikaner. Dessa republikaner skall rösta in en Speaker of the House of Representatives. Enligt Konstitutionen kan man rösta in en talare även om den personen inte sitter i representanthuset. Dvs, de kan välja Trump som talare med start i början av 2023.

Vita Huset har då ingen laglig president och det skulle ge Trump som talare nästan alla befogenheter som President. Han kommer sedan naturligtvis att fokusera vidare på att vinna valet 2024 och komma tillbaka som President. Detta är ett scenario som diskuteras. För att vinna kommer dock möjligheterna att fuska elimineras – ett arbete som nu pågår.

Sedan är det många som undrar om tidpunkten för RVn och GESARA och NESARA. Det finns många på IDC (inteldinarchronicles) som fortsätter att säga att det sker denna vecka eller i morgon. Det blir mer och mer uppenbart att dessa personer arbetar åt kabalen för att få ljusarbetare och de som har valutor att tappa tålamodet och ge upp då de gång på gång blir gäckade.

Vi vet från källor såsom Sheldan Nidle att avslöjanden och arresteringar måste ske först. Vi närmar oss nu den tiden då detta kommer att ske. Det kommer att bli en stor accelerering nu under sommaren. Trump skall börja med sina Rallies igen och pratar om att starta sitt eget social media för att kunna undgå censur. Han har också planer på att stämma CNN i ett antal olika fall. Jag tänker mig vidare att kabalen måste tas ned och framförallt den Amerikanska Centralbanken måste tas ned. Trump arbetar mot detta mål, men som alltid med Trump skall det ske på laglig väg och med stöd av folket.

Ja, det finns mycket mer att säga och jag får återkomma.

Ljus och Kärlek,

Per

 

 

 

 

 

You may also like...