Mästaren i Kristallriket via Carina, 21 december, 2021

Älskade Ljusvarelser, älskade människor på jorden,
Vi gläds åt att ni i dag går in i en helt ny tid, ett helt nytt varande, en högre medveten vibration.
Vi har under en tid pratat med er om ert eget mörker och vikten av att acceptera och släppa era rädslor kring det. Vi kommer i dag att vidareutveckla detta då ni nu får draghjälp av stigande energier på jorden att lämna det gamla och gå in i det nya, omkalibrera er.
Era uppstigna frekvenser kommer att innebära en helt ny vetskap för er. Med det menar vi inte att den gamla vetskapen varit fel utan att den varit anpassad till det liv som utspelats på jorden i den dimension som Gaia valt att existera i.
Vi vill återigen påminna er om att ni är ert eget Universum. Ni är alla suveräna skapare av ert eget liv och ni ska inte längre sitta och vänta på att andra, de mörka, de giriga, de omedvetna, de dumma, de….. ska sluta vara i sin lågfrekventa energi för att ni ska kunna skapa ert eget liv i ljuset. Ja, listan på varför ni inte har kunnat skapa era egna liv har varit lång och vi ber er nu att elda upp denna lista en gång för alla och acceptera att den tillhörde ert gamla liv och era gamla uppfattningar.
Ni är alla er egen Mästare. Ni är alla er egen Gud, ert eget mörker och alla andra frekvenser av energi som ni upplever. Tiden, den Nya Tiden, är här nu och det är NI SJÄLva som ska förkroppsliga ER EGEN SJÄL och skapa medvetet genom att ta tillbaka er egen kraft.
Minns att allt det ljus som ni önskar uppleva i era fysiska liv redan existerar inom er eftersom ni redan ÄR ett eget fulländat Universum. Minns att även de stunder när ni känner er hopplöst förvirrade, utmattade, rädda och kraftlösa, så finns de ljusaste energier från Källan forfarande i er egen energi och denna energi VILL ER ALLTID VÄL.
Denna energi vill alltid att ni ska vara lycklig, mätt, rik, frisk, glad….den vill er allt gott och när ni fylls av vetskapen, minns en mer högfrekvent sanning än den som ni vistats i på jorden fram till nu, ja då kommer ni att börja skapa den. NI vill er själva allt gott och när ni minns det blir det er verklighet som manifesteras.
Ni har levt i rädsla. Ni har levt i en tro att andra styr era liv och eftersom ni TROTT det är det så ert liv fungerat. Faktum är att hela er familj, samhälle, länder, världsdelar har TROTT att de VET att det är så det är och fungerar men den tron om vetskap har bara skapats ur den låga energin som varit en naturlig del på jorden.
Vi säger er nu, denna fantastiska dag av uppstigning, de mörka energierna, uppfattningarna, konsekvenserna försvinner ur ert dagliga medvetande i samma sekund som ni slutar vara rädda och accepterar er egen kraft, ert eget mörker, ljus och skaparförmåga.
Mörkret finns där som ER MEDVETNA sanning ända tills ni tänder lampan. Minns ni?? De som ni kallar för ”de mörka”, de som förpestar era liv och tvingar er att ingå i system där ni inte vill vara kommer att fortsätta existera inom denna frekvens men när NI slutar tro att ni sitter fast i dem så kommer NI ATT STIGA UPP i frekvens och manifestera det som motsvarar ert nya jag. Minns ni? Ni skapar fysiskt den frekvens ni vibrerar på i ert medvetna medvetande OCH så tillvida att ni inte redan lever i överflöd, kärlek, glädje, lycka, ro, harmoni, ja då vibrerar ni inte medvetet dessa energier och tror kanske inte ens att det är möjligt att leva dem NU.
Vi älskar er alla helt utan villkor och krav. Vi existerar alltid i era egna högre energier oavsett om ni är medvetna om det eller ej.

Du gillar kanske också...