Lord Merlin via Beatrice Penninger, December 26th, 2021

 

Merlin via Beatrice Penninger    21-12-26

Var hälsad medmänniskor.

Jag ser er och är med er ska ni veta. Många av er har svårt att tro det , men ju svårare ni har det, desto närmare måste vi vara även om ni inte ser det, eller ens känner det.

Ni befinner er mitt i det stora skiftet, det som ni under så lång tid blivit förberedda på. Till och med i inkarnation efter inkarnation har ni förberett er. Växten av stammen har skett successivt för att grenarna ska kunna bre ut sig och ni kan hålla och ta emot än mer ljus. Utvecklingen sker organiskt, rytmiskt såsom moder jord lever och verkar.

Krafter som inte vill att ni ska vara i ett växande tillstånd av det rytmiska har också under mycket lång tid redan försökt kollra bort er från det naturliga. Inte konstigt att ni då mår dåligt, för det är ju inte där erat väsen trivs.

Många av er som nu sträcker ut era grenar mot den sanna källan har tillskansat er magiska krafter och blivit så att säga lite av era egna Merlins. Ni är precis i början av er Merlinska utveckling och det är med glädje jag ser att ni växer både i självförtroende och i ödmjukhet, för dessa två är alls inga motsatser.

Hur mörkt och eländigt det än verkar på jordeplanet så är ni helt riktigt på väg mot högre höjder och den så kallade uppstigningen. Det fantastiska är att ju fler ni är som uppstiger desto fler får ni med er i kölvattnet. Ni bereder vägen, som det rent bibliskt uttryckts.

Det jag vill trycka på,  för att ni ska klara av uppstigningen i den här inkarnationen är tre saker. Egentligen är det väldigt enkelt och inte alls komplicerat, men i sin enkelhet kan det vara svårt att hålla fast sanningarna.  I turordning nämner jag dem.

Nr Ett; Lagen om alltings paradox. När ni går upp i den femte dimensionen så kan ni hålla paradoxerna i ert medvetande och energifält utan att förlora er till den ena sidan. Detta är en omöjlighet i den tredimentionella världen, där man är i den ena eller den andra ytterligheten.

När ni väl kan detta blir ni  själva paradoxala och multidimetionella. Ni förstår att sanningen inte är på ETT sätt, den är på flera sätt samtidigt, precis som ni själva rymmer paradoxen inom er. Här har ni också era många inkarnationer med er i ert DNA, ni som har det kvar intakt. Ni har ett minne av att ni blivit mördad men också varit mördaren. Ni har ett minne av att ni vuxit up i stark gemenskap men samtidigt i utanförskap. I paradoxens värld kan ni inte säga att ni är en blå människa, för samtidigt som ni säger det så inser ni också att ni är en röd människa. Det blir till slut en polernas integrering och ytterligheterna smälter ihop till en punkt och ni blir den Gudomliga människan, allt och ingenting på samma gång.

Nr 2; Från offerroll till konsekvenstänk; Detta har vi förmedlat tidigare. Ni börjar nu på allvar inse att ni skapar er egen verklighet och ert liv, om än inte alltid på ett medvetet plan. Detta är också lite av en paradox och ni har en tendens ibland att se på skapandet av ert liv för ytligt och med för starkt fokus på viljan. Det är inte bara viljan som formar ert liv, det är också era emotioner, ert undermedvetna, eran barndom och era karmiska läxor. Men ju mer multidimentionella ni blir, desto mer inser ni vilka ni verkligen är och att det är ni själva som är skaparna av era liv. Det här är ett stort steg och ganska svårt. Ni är så väldigt identifierade med att ha förtryckare som använder sig till större delen av er och ni är så nya i det här att ha makten över era liv i era egna händer, att det tar ett tag att komma underfund med. Era förtryckare vill ju dessutom inte släppa greppet men när deras maktförsök över er hårdnar så blir det lättare att identifiera dem och förhoppningsvis avpollettera dem.

Nr 3; Visionen. Nu är ni där då ni aktivt behöver skapa den verklighet ni önskar genom att tänka er en vacker värld och möjliga lösningar, inte bara hinder. Formera er gärna i grupper som tänker och skapar fram hållbara utvecklingar i närhet till Moder Jord. Ni är så kreativa, och ju mer ni tillåts att använda er kreativitet , desto mer kommer den att blomma. Ni kommer att förvåna er själva över hur lätt ni har att tänka er goda lösningar för samhällsproblem. Hur mycket roligare det blir, när till exempel de gamla kan hjälpa till med de små barnen när föräldrarna vill arbeta en smula, eller studera. När ni tillsammans utvecklar finurliga odlingar nära hemmet, med tillhörande hagar med några djur. Redan uppfunna energikällor skapar nya möjligheter, både till kreativitet och nödvändigheter. Listan kan göras i det oändliga.

De tre viktiga punkterna föruppstigningen är alltså ,

1. Paradoxen

2. Från offerroll till konsekvenstänk

3. Visionen

I er framtida värld som era egna Merlins önskar jag Merlin från denna sfär att ni begrundar dessa.

Väl mött och på återseende! / Merlin

Du gillar kanske också...