En Mästare från Kristallriket via Carina, 24 januari 2019.

En Mästare från Kristallriket via Carina, 24 januari 2019.

 

Kära Ljusvarelser, kära människor på jorden.

Den Nya Tiden är din tid, DIN EGEN TID.

Att gå från ett liv där andra varit viktigare än ni själva till ett liv där ni prioriterar er själva, era egna känslor och ert eget liv är en process. Processer måste få ta tid så välj att ha tålamod med er själva och jämför er inte med andra då ni inte har en aning om vad deras själar har i åtanke för dem eller vad de upplevt i tidigare liv.

Den Nya Tidens era är själens och kärlekens tid. Denna era har kommit för att stanna under eoner av tid på jorden och det bästa ni kan göra för er själva är att ge er själva tid att lära (minnas) och anpassa er ett steg i taget.

Den Nya Tidens ljus är på intet sätt okänt för någon av er. Ni har alla levt i ljuset innan ni inkarnerade på jorden. Faktum är att ni aldrig lämnat detta ljus, enbart sänkt er medvetandenivå för att uppleva mörkret och rädslan som en kontrast till ljuset.

Universum består av energi och all denna energi har olika frekvenser. Likt ett Piano innehållande tangenter med en mängd olika toner, ljusa, mörka, dur och moll, kan Universum och dess energier liknas, för att få en förståelse för att de mörka energierna, som många av er varit rädda för, i sanning inte är något annat än en variation av energi, precis som pianots olika tangenter och toner. Musik kan inte skapas utan olika typer av varierande toner och Livet kan inte skapas utan olika variationer av energi. Med det skulle jag vilja att ni släpper taget om den rädsla som ni, i den gamla tiden, missletts att känna för de lågrekventa energierna i Universum.

I den Nya Tiden kommer ni att minnas att ni alla är ert eget Universum (i Universum) och att ni inom detta Universum har all den variation av energi som vi beskrivit ovan. I den Nya Tiden kommer ni att höja ert medvetande och få en reviderad bild av det som ni varit och upplevt i ert liv fram till nu. Ni kommer att minnas att ni valde att sänka ert medvetande till de lägre energierna i er själva för att ni ville uppleva en variation till det ljus ni befann er i när ni fattade beslutet att gå ner på jorden i en mänsklig kropp.

ALLA människor på jorden har gjort samma val. ALLA människors själar är av ljuset och har valt att uppleva en variation till det. När vi kallar er för Ljusvarelser betyder det att ni är bland de första inkarnerade själarna att höja ert medvetande tillbaka till ljuset medan många andra själar valt att vara kvar med sitt medvetande i mörkrets energier ytterligare en tid. De själar som valt att behålla sin medvetandenivå på en låg frekvens av sig själva kommer inte att vara medvetna om att ni flyttat upp ert medvetande till en högre nivå av ert Universums energi. De kan därför inte förstå varför ni plötsligt förändras och slutar spela den mänskliga roll som ni spelat fram till nu.

Genom att respektera andras val av inkarnationscykel kommer livet bli mindre komplicerat för er. Det gamla perspektivet, att de som lever kvar i ett lågt medvetande inte är av ljuset, faller och era rädslor släpper taget om er. Det här betyder inte att ni som människa inte ska skydda er själva mot dem som utsätter andra för brott och andra lågrekventa gärningar. Det betyder bara att ni kan släppa taget om tron att dessa människor behöver räddas av er och att de behöver er hjälp för att minnas ljuset. Ni är alla i era själars exakta val av upplevelse så låt dem som upplever lågt medvetande få vara exakt där de är utan att döma dem.

Det liv som ni nu upplever som människa är bara en liten del av det liv som er själ just nu upplever. Man skulle kunna likna själen vid trädets stam och de olika liv som själen lever, på olika platser i Universum, som trädets olika grenar. De grenar som befinner sig längst ner på trädet är omedvetna om att andra grenar existerar ovanför. De är också omedvetna om att de sitter ihop med en stam, att de vuxit ut från stammen och att de är en del av ett helt träd.

På samma sätt har många av människorna på jorden tidigare, och fortfarande, varit omedvetna om att de tillhör en själ och att deras själs energi förgrenat sig i flera olika liv samtidigt, och att alla dessa liv tillsammans tillhör själens existens och liv. Många av er själar är just nu även inkarnerade med en del av er själs energi på de skepp som cirkulerar kring jorden för att hjälpa henne och er med uppstigingen i ert medvetande. Dessa kärleksfulla, högfrekventa ljusvarelser har alltid varit medvetna om er existens som människa men ni har inte varit medveten om deras existens och all den hjälp de förser er med.

Det faktum att ni höjer ert medvetande som människa kommer inte bara att påverka det liv ni lever nu. Det kommer att påverka er själ och göra den mera rik på upplevelser än tidigare. Den kommer att få nya perspektiv på sig själv vilket bidrar till en än mer vis själ än tidigare.

I den Nya Tidens medvetande återtar ni er kärlekskraft och ni minns hur ni medvetet skapar era liv. Ni kommer att minnas att ni ska leva genom hjärtat vilket innebär att ni kommer att göra de val som i sanning stämmer överens med kärleken i er själ. Er energi som människa kommer att förändras och ni kommer att dra en ny fysisk verklighet till er som är baserad på allt gott ni kan tänka er, lika attraherar lika. Ni kommer känna en stark dragningskraft till sådant som höjer er livsenergi och ger er glädje. Ni blir kärleksfulla och lyckliga.

Det finns mängder av information redo att ledas ner genom olika kanaler på er jord. Den av er som känner er dragen till att prova på att leda ner någon del av ljusets information genom er kanal uppmuntras med glädje av oss. Börja med enstaka ord eller korta meningar till er själva. Om informationen känns kärleksfull för er är ni på rätt spår. Vi finns här för att hjälpa alla och vi ser fram emot att råkas. Sök kontakt med oss och vi kommer till er hjälp.

Med kärlek i mitt hjärta önskar jag er en fantastisk dag.

 

Du gillar kanske också...