Mästaren i Kristallriket via Carina, 22 juli, 2022

Älskade ljusvarelser, älskade människor på jorden,
Era ljuskroppar uppdateras för närvarande med stora mängder högfrekvent- och högintelligent ljus. Med högintelligent menar vi att era ljuskroppar uppdateras med den energiintelligens som ni i normala fall lever i men som ni nu valt att lämna under ett liv som volontär i en jordlig mänsklig kropp.
Det är era hemmastationer som sänder denna information till er telepatiskt. Ni tar ner informationen genom era högvibrerande kanaler och placerar den i er högfrekventa ljuskropp. Ni har nu valt att börja integrera den här intelligensen, informationen i ert mänskliga liv här på jorden.
Ni har valt att inkarnera här av fri vilja för att hjälpa människan att återta sitt eget ljus, att återansluta sig själv till sitt Högre Jag, sin själ och därmed balansera upp sitt eget liv i det inre och i det yttre.
Fram till nu har många av er som är här på ett s.k hjälpuppdrag, varit hänvisade till ett liv i ”tystnad och skymundan”. Ni har stått vid sidan av livet och tittat på när människan levt sitt, i er ögon, märkliga liv här på jorden.
Ni har känt er malplacerade och har haft svårt att interagera i det liv som människans separerade tillstånd skapat även om ni ibland önskat att ni kunde får vara med och ”leka” på samma villkor som människan. Många av er har haft en extrem hemlängtan och befunnit er i ett meditativt tillstånd till stor del av er vakna tid för att kunna ”vara hemma” samtidigt som ni varit här.
I den energi som ni just nu laddar ner ingår en form av lust till rörelse. Med rörelse menar vi en lust att integrera era högfrekventa energier i ert fysiska liv på jorden. Vi ser att ni kommer att använda den nya energin till ett energimässigt skapande av era egna liv på jorden och därmed visa människan att hon kan skapa det liv hon önskar på en nivå av sig själv där ljuset är starkare än mörkret, där kärleken är dominerande och där brist och begär inte existerar.
Den gamla högfrekventa energin som ni levt i har varit mycket kalibrerad på ”varande” för att ni i lugn och ro skulle få ladda ner de energier som behövdes för människans uppstigande tillvaro på jorden. Nu förändras energierna på jorden och era egna fysiska kroppar börjar stilla röra sig fysiskt i en riktning där ni i sanning kommer att skapa det som ni i era hjärta önskar.
Era uppdrag ser olika ut men de av er som inte är vana vid att leva i en fysisk kropp kommer att visa de som finns omkring er att ni kan skapa genom att VARA den som ni i sanning ÄR och därmed dra till er den verklighet som är naturlig för er. Ni kommer inte, precis som i ert naturliga tillstånd, behöva att anstränga er fysiskt utan den fysiska kroppen och tillvaron, som är byggd på energi i trögflytande form, kommer att omformas i ert yttre när ert inre väljer att skapa det. Energi föder energi oavsett form som ni minns.
De av er som är inkarnerade från en dimension där ni levde i en högre form av fysisk kropp kommer att interagera era energier i den mänskliga kroppen på en mycket närbesläktad frekvens med den ni har hemma i ert naturliga tillstånd. För er är det nya skapandet på jorden en ”action” som påminner mycket om den skapelseprocess i avsikt/handling som har i ert högre naturliga tillstånd.
Ni har tillsammans med människan klivit in i den Nya Tiden och laddar nu ner ert ”nya jag”. Ett ”jag” som äntligen lämnar livet på läktaren för ett liv på spelplanenen bland de systrar och bröder som ni kommit hit för att interagera med och hjälpa minnas sin egen storslagenhet.
Ni kommer att skapa genom era tydliga inre avsikter. Ni kommer att skapa det som människan i sitt inre glömt att hon längtat efter, ett liv utifrån hjärtats kärlek, ett liv utan tankar på brist, ett liv utan tankar på måsten.
Människan är fri men upplever att hon är hänvisad att leva utifrån lagar och regler. Hon har glömt bort att allt hon tänker, säger, upplever och gör i handling ÄR av sin egen fria vilja. Ingen hotar henne utom hon själv. Älska henne som hon är i sitt separerade tillstånd och ni skapar mirakel nu och för den här planetens framtid. Människan är en mästare av ljus men har glömt sitt ursprung, sitt högfrekventa jag. ÄLSKA och visa henne nya sätt att skapa genom att skapa så som du skapar när du är hemma. Hjälp henne att minnas! Ge henne kärlek och hon kommer börja minnas.
Älska så som vi älskar er, älska så som ni gör när ni är hemma, helt utan krav och helt utan villkor!

Du gillar kanske också...