Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 22 juli 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 22 juli 2022

 

Jag är Judas och idag har jag en viktig fråga. Frågan lyder som följer: Vilka är ni människor egentligen och vart är ni på väg? Har ni någon aning om var ert ursprung härstammar från eller tror ni endast att ni kom till av en slump? Tror ni att allt kan vara så detaljrikt och minutiöst uträknat om ni tillkommit av en slump. Man behöver endast studera en myrstack för att förstå att tillvaron är mer komplex än så. Allt som lever har ju ett liv annars så är det ju ett dött material. Livet går vidare i olika kretslopp, kretsloppen går vidare till större kretslopp allt rör sig framåt i en oändlig utvecklingsgång, från en källa ur vilken all ursprung härstammar. Det är därför vi kan säga att allting är ett eftersom allting härstammar från den här Källan. Vi kan känna oss tillfälligt separerade på vår vandring i universum, men kan aldrig bli helt separerade från vår ursprungskälla som är allt som är. Den är ren ovillkorlig kärlek och det kommer alltid att finnas en del av dig som är ren ovillkorlig kärlek, ditt sanna jag. Det är dit ni nu är på väg, kära Jordbor, ni söker er nu tillbaka till ert sanna jag, och universum är nu er behjälplig genom att skicka mer ljus av kärlek som nu lyser in på Jorden. Känn ljuset som gärna vill bestråla er och ni kan uppleva en frid inom er. Det är här ni vill vara och släppa alla måsten och all stress som finns utanför er. Ni vill bara stanna i denna frid och harmoni och bara vara här och släppa allt annat. Jag tror att många kan känna igen sig i den här känslan som jag nyss beskrev och då är ni i ert sanna jag. Det är hit ert mål är, det är här ni hämtar kraft och energi, det är här kreativiteten kan flöda och lösningar dyker upp som”gubben i lådan”. Ju fler som arbetar i ljuset av sin själ, desto fortare kan Jorden bli det drömparadis som många nu ser och längtar efter. Det byggs inom er och manifesteras utom er.

Ni befinner er på vandring, kära Jordbor, och ni vandrar tillsammans. Det är i ljusets tjänst som ni gör den största skillnaden för er själva och Jorden. Det är när ni medvetet söker er andliga kärna, ert sanna jag, som saker och ting kan hända. Det gäller både för er själva, människor runt omkring er, eller som på något sätt har kontakt med er, såväl som för Jorden. Jordens inre kärna är ljus och vacker, hennes yttre kärna håller på att lösas upp av ljus. Ni är en del av den utvecklingen, kära Jordbor. Er yttre kärna håller också på att lösas upp av ljus. Det är många som släpper sitt mörker nu, negativa känslor och händelser som kommer upp till ytan bearbetas och släpps på olika vis. Sakta men säkert skrider ni fram mot en ljusare tid på Jorden. Det har pågått under en lång tid och ni befinner er nu i kulmen av mörker och ljus. Ljuset lyser stadigare men mörkret spjärnar emot, men måste till slut ge sig för ljuset som obetvingligt lyser allt starkare ner på Jorden. Fler själar väcks upp och sträcker sina armar upp mot ljuset. De är färdiga med mörkret och välkomnar ljuset som nu lyser mot dem med hela sin kraft. Det är här ni befinner er nu, kära Jordbor, ni är på väg hem till ljuset, er vandring i mörkret är fulländad och en ljus oändlig infinner sig i dess ställe.

Vi möts i ljus och kärlek.

Judas

Du gillar kanske också...