Mästaren i Kristallriket via Carina, 4 augusti, 2022

Älskade Ljusvarelser, älskade människor på jorden,
De ljusa aspekterna av ditt jag vibrerar nu starkare än någonsin. De ljusa aspekterna av dig själv är din bästa vägledare in i den nya tiden och vet alltid svaren på de frågor som du bär i ditt inre, alltid.
DU är en flerdimensionell varelse och skiljeväggarna mellan dina egna multidimensionella delar är nu tunnare än någonsin.
Minns att du är ditt eget orakel, ditt eget mirakel och ditt eget bibliotek där guds alla sanningar finns lagrade om dig.
Vi vet att många av er finner trygghet i att läsa meddelanden som dessa. Ni använder ert internet för att sprida och söka information om det som ni känner att ni resonerar med. Vi uppmuntrar er att fortsätta söka det som känns rätt genom dessa och andra meddelanden men vi önskar också uppmuntra er alla att vända er till era egna högre aspekter för att få den vägledning som ni själva bär inom er.
Ni bär alla mycket högfrekvent information inom er. Ni ÄR er egen gud och er egen allvetare. Det högdimensionella biblioteket är nu mer tillgängligt för er inom er själva. Det gör att ni kan känna större tillit till er egen förmåga att alltid ha svaren på era egna frågor. Vet att även stunder när ni känner er mycket vilsna och bortkomna i ett stycke lågfrekvent energi så finns alltid svaren där inom en högre del AV ER SJÄLVA.
Älskade vänner, LIVET VILL ER VÄL! Ljuset inom er ÄLSKAR er ALLTID och vill er ALLTID väl! Ljuset inom er är högfrekvent information som vägleder er bättre än någon annan källa utanför er själva. Ljuset inom er själva älskar er när ni för en stund känner er vilse. Älskade, ljuset inom er älskar även mörkret inom er och när ni minns det så försvinner mörkret, när ni tänder lampan är mörkret borta.
Ge er själva chansen att öka informationsflödet från ert eget högfrekventa bibliotek vidare in i ert mänskliga medvetande. Ni är alla, stjärnfrön och människor, av ljuset och ni älskar alla er själva oavsett vad ni i stunden upplever eller känner. Mörker är inget annat än okunskap och när ni får tillgång till den högfrekventa kunskapen inom er så försvinner rädslorna, d v s mörkret.
De kristallina energierna bär ett högt medvetande och finns inom er alla och ni kan alltid vända er emot dem för att ta emot er vägledning, healing och information. Ni ÄR och har alltid varit de kristallina energierna i en del av er själva precis som ni är och alltid har varit alla andra multidimensionella aspekter av er själva.
Ni är alla en mycket högteknologisk varelse av energi med ett oändligt medvetande som nu expanderar kraftigt. Ni är alltid kärlek inom er själva och ni är alltid en och samma kärlek inom varandra. Ni är alla en och samma kärleksvibration oavsett vad ni upplever där ni är just nu.
Ni älskar er alla helt utan villkor och krav precis som vi älskar er alla helt utan villkor och krav – alltid.

Du gillar kanske också...