Mästaren S.t Germain via Kerstin Sisilla, 11 juli 2019

Mästaren S.t Germain 11 juli 2019
Mina Vänner, jag är S:t Germain. Den Gyllene Tiden är här. Ni gör alla ett enastående arbete som orkar hålla Ljuset i era hjärtan. På så vis sprider ni Kärleksljuset / Kristusenergierna vidare till andra. Som ringar på vattnet sprids budskapet vidare till mänskligheten jorden över. Ni ska veta att ni Ljusbärare och Ljuskrigare finns jorden runt, i alla tänkbara olika länder, religioner och miljöer, allt efter vilka val ni gjorde inför denna inkarnation.
Ingenting kan längre hindra planeten Gaias helande och uppgång i högre sfärer eftersom den redan sker för fullt. Ingenting kan hindra att rättvisan och kärleken segrar eftersom allt detta sker i denna stund. De som av en eller annan anledning väljer att inte följa med på detta Kärlekens tåg, de kliver av och fortsätter sin utveckling mot Skaparens Gudomlighet på annan plats. Alla väljer utifrån sin fria vilja och det är som det ska vara.
En kort tid av yttre kaos kan uppstå när Gaias jämvikt återställs. Ni kommer snart att uppleva hur allt balanseras jorden över. Hur orättvisor utjämnas genom en ny ekonomi och ett nytt penningsystem. Hur ni alla engagerar er allt mer i era medmänniskor som i dag lever under utsatta förhållanden. Hur ni förändrar världen genom ert tankesätt i relation till djur och natur för nu får ALLA insikten att er underbara planet Gaia är en levande organism.
Ju mer ni förmår att leva i ert hjärta, ju snabbare går denna övergångsfas som leder till er högsta lycka, med många kära återföreningar med gamla vänner och många kära minnen från ”andra tider och platser” som återvänder till er. Det är många många som följer er, från Galaxer både nära och fjärran eftersom ert storslagna arbete ger ett resultat med stor genomslagskraft i hela stora Universum. Även i Agartha, jordens inre värld, väntar era Vänner på att få en närmare och mer allmän kontakt med er.
Misströsta inte om ni någon gång har vad ni kallar ”en dålig dag” eller stund. Det må vara fysiskt eller psykiskt. Betänk att hela ert cellulära system omvandlas till de nya höga energierna. Minns att det är ert gamla Jag som ni återfår. Ni återgår alla till er Essens, DEN NI ÄR I ER SJÄL. Den som samlat alla årtusendenas kunskap, som nu återvänder till er i denna inkarnations vackra skapelse. Många av er är trötta eller känner er gamla och skröpliga i kroppen, men själen  / ert Jag är odödlig och evig. När Gaia och ni renas i era kroppar och gifter och annat som kropparna har utsatts för försvinner, återfår ni de friska kroppar som ni önskar. Redan nu kan ni lätt be någon av oss om extra hjälp med healing när ni behöver det. Sananda här bredvid mig är som ni vet bra på healing, liksom agartherna, jag själv och alla andra här i de högre sfärerna.
Jag sänder helande lila ljus och all min Kärlek till er, beundrade Vänner.
Er ständige Vän S:t Germain

Du gillar kanske också...