Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 10 november 2017

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 10 november 2017

 

Händelserna rör sig allt mer till ett avgörande beträffande en omvärdering av valutorna. Att det kommer att hända är utom allt tvivel, och de första länderna att dra nytta av detta har redan förberett sig för att gå vidare med kort varsel. Som ni utan tvekan vet är det många saker som framskrider väl som signalerar betydelsen av förändringar som förekommer över hela världen. De gamla energierna dör bort men inte innan de orsakat viss förvirring och störningar. Men var säkra på att rengöringen går bra och avslöjar det som har dolts under en mycket lång tid, och de som är involverade kan inte längre dölja sin verksamhet. Det kommer inte att finnas något gömställe för dem och deras brott kommer att bli uppenbara och de kommer att stå till svars. Nya nivåer av ärlighet och integritet kommer att vara dagens ordning, och något mindre kommer inte att tolereras.

De mörka har varit på reträtt under en tid nu men har fortfarande förmågan att ställa till ett elände för sig själva, till den punkt där saker måste hållas hemliga för dem. Men de utgör inte längre det hot som de brukade göra och när tiden går, kommer de att tas bort en gång för alla. Vissa kommer att försöka fly från rättvisan, men deras försök kommer att vara förgäves, och de kommer inte att kunna lämna Jorden. De har tjänat sitt syfte att testa de från Ljuset och har slutat som näst bäst. Deras öde är att svara för sina handlingar mot Universums Lagar och tydligen har de mycket att lära.

När ni flyttar in i de högre dimensionerna, kom ihåg att ni måste vara försiktiga med vad ni tänker eller säger. Eftersom genom tankens kraft, det du tänker är vad du blir. Det betyder att du kan manifestera allt du behöver. Det är inte så svårt som du kan tro, när du växer in i det och därför har tid att vänja dig vid det. Även nu är kraften i dina tankar tillräcklig för att locka saker till dig. Naturligtvis, om du fokuserar på negativa saker som stör dig så kan du också locka dem till dig. Men när du utvecklas lär du dig att styra dina tankar och bara ge makt till dem som hjälper dig.

Ni befinner er i en tid när sanningen är uppenbar och mycket som har blivit dolt kommer att avslöjas. Den kommer att skriva om er historia och avslöja hur ni har hållits nere och ljugits för om många saker. Men ni har nu rätt att få veta sanningen, och långsamt men säkert kommer det att avslöjas som har påverkat era liv. Mycket har hållits tillbaka från er, och speciellt det som skulle ha gjort era liv så mycket bekvämare. Det kommer att ställas till rätta och ni kommer att få alla förmåner med tiden. Så förtvivla inte av händelserna som följer på förändringarna som äger rum. Det är det gamla som rensas bort för att skapa plats för det nya som snabbt ska lyfta upp er.

Titta framåt och tänk på ”New Age” eftersom den precis börjar träda i kraft när energierna för förändring fortsätter att byggas upp. Tro på det eftersom ni har korsat bron av ingen återvändo till de gamla vägarna. Var upplyfta och låt inte det som händer runt omkring er dra till er negativt tänkande eller handlingar. Ni blir hjälpta hela vägen så låt er ledas av era intuitiva tankar, som kommer från era Högre Jag som känner er väl och arbetar med er hela tiden. Ingen av era guider skulle emellertid arbeta mot era önskemål eller era fria val. De kommer ändå att göra sitt bästa för att påverka er till det bättre där ni avviker från er livsplan.

De flesta länder är i behov av medel och kan inte alltid betala för de grundläggande kraven att hålla de fattigaste människorna utanför fattigdom. Det är en situation som ropar efter nytt ledarskap som kan hitta rätta lösningar utan att göra saken värre. Det är uppenbart att de rika blir rikare och att världens rikedom är i händerna på väldigt få människor. En rättvis fördelning av rikedom skulle hjälpa till att lösa obalanserna, men det kommer inte att hända förrän långtgående förändringar görs. Den efterlängtade förändringen av värdet på valutorna är ett steg för att uppnå viss framgång, men det är bara början eftersom fler förändringar förutses. Det finns människor som väntar på att få maktpositioner som kan se långt framåt och har möjlighet att forma framtiden för att förbättra för alla människor. Det ska inte dröja så länge förrän deras förmågor erkänns och de får möjlighet att visa vad de kan göra för alla.

Oron kommer att fortsätta en tid men utifrån den kommer nya idéer och sätt att snabbt hantera människors behov. Vissa försöker att hålla hårt fast vid det som de är bekanta med men det är dags för förändring och slutet på allt som har hållit mänskligheten tillbaka. Det kommer givetvis ner till vem som utövar makten, vilket tills nyligen var Illuminati. Efter att ha satt upp en maktbas inom militären har de använt den för att uppfylla sina egna ambitioner och har använt den i hemlighet. Följaktligen har de inte varit ansvariga mot någon auktoritet och har i stor utsträckning kunnat hålla nyheter om sina aktiviteter hemliga med trohet till ingen utom dem själva. Situationen har emellertid förändrats under senare tid när ”visselblåsare” har stigit fram och släppt ut skadlig information som har gjorts tillgänglig för allmänheten.

Mycket mot vad som förväntats passerade ni framgångsrikt år 2012 som markerade slutet på en cykel, och sedan dess har vibrationerna fortsatt att öka och gör det hela vägen till Uppstigning. En potentiell katastrof förhindrades och som ni redan har informerats om så skulle en annan inte tillåtas. Den gamla tidslinjen fortsätter dock till dess naturliga slut, medan den nya har gjort det möjligt för er att skifta dimensioner och lämna det gamla bakom er. Ni är nu på en punkt där händelserna är nära att åstadkomma de första stora förändringarna som kommer att leda till att den nya Republiken annonseras. Därifrån kommer sakerna att påskyndas och förverkliga de många efterlängtade förändringarna i snabb följd.

Med frisläppandet av mer Ljus på Moder Jord och information om sanningen om vad som har skett, kommer det inte att finnas någon väg tillbaka för de mörka Krafterna. De ser att deras makt minskar och kan inte införa sin plan för världskontroll under en regering. I en fri värld har de försökt ta över, men i slutändan har Ljusets kraft lyckats höja vibrationerna som kommer att ta Mänskligheten hela vägen till Uppstigningen. Det kommer att lägga en börda på er alla tills det är klart att de mörka har besegrats och kommer att utvisas från Jorden. Tecknen kommer att finnas där för att alla ska se väldigt snart, och det är uppenbart att en ny era verkligen har börjat. Efter att ha rensat de sista hinderen kommer Mänskligheten snart att inse sanningen och ta tillfället att få permanent fred till jorden. Så Kära Ni, vilken som helst karma som ni fortfarande måste rensa, vet att det är mest sannolikt det sista som ni kommer att behöva ta itu med.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fulländning. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.

 

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...