Master Kuthumi via Lynette Leckie-Clark,19 juli, 2018

Master Kuthumi

via Lynette Leckie-Clark

19 juli, 2018

”Rensa, Öppna upp, Andas igenom Skiftet”

Jag hälsar er medan ni förbereder era kroppar för att helt och hållet kunna integrera mina ord. Rensa ert sinne, öppna upp ert Hjärtcentrum och andas djupt. Nu förmår ni helt och hållet fokusera. För arton år sedan blev en ny energi genom Etern tillgänglig för mänskligheten. Den var starkare, för att skapa ett uppvaknande, en finare energi, som skulle filtreras igenom era Energicentra. Många började förnimma en förändring inombords, mänsklighetens förutspådda uppvaknande tog sin början. Först kom tanken, undrandet, ifrågasättandet av ert nuvarande liv. Sedan kom känslan, emotionen av ett förnyat inre lugn och känslor av glädje. Slutligen följde handlandet. Många gamla Själar öppnade upp sig för sitt livssyfte för att öppna upp och leda vägen för andra att följa. Denna process skapade ett gensvar för den Ljusenergi som strålade ut runtomkring Jorden. Ljuspartiklarna mångfaldigades på nytt och på nytt och många människor besvarade den varsamma puffen från sin Själ.

Under detta år sker denna fortgående process återigen för mänskligheten. Fler Ljuspartiklar, ett större bemäktigande, finns tillgängligt genom de många kanaler såsom denna, som redan har framskridit och öppnat sig upp för sitt Själssyfte i denna livstid. En Högre Kunskap och förståelse om era många aspekter, er helhet, er Själ, har blivit tillgänglig för massorna. Allt fler koncentrerade Ljuspartiklar dras åter till Jorden och mänskligheten, genom den Högre Kunskap som för tillfället ljuder och kan höras i Etern, samt genom mängden Själar som står i färd med att vakna upp. Många av er har svarat an och med förnyad avsikt öppnat er upp för de uråldriga visdomarna. Ni alla står återigen inför ett medvetet skifte. För åtta år sedan började jag be er om att förenkla ert liv, för att hjälpa till med att förbereda er. Detta rensar ytterligare vägen för ert framskridande och er Själs expansion.

Kan du börja se Spiralen av Oändligt Liv, min vän? Existensens Oändliga Spiral. Mänskligheten håller på att vakna upp genom det Högre Hjärtat, för att få utforska sitt Högre Själv som existerar inom var och en av er, detta expanderar era DNA-strängar, skapar mer Ljuspartiklar som ska upprätthållas inom er. I denna process börjar ni uppleva Allt Som Är genom att ni får uppleva ert eget multi-dimensionella själv. Hur underbart är inte detta, eller hur?

Hela mänskligheten står inför att få uppleva en Treklang av Förmörkelser. Vi har försökt förbereda er på denna händelse. De som har valt att lyssna, som har valt att förena sig, är redo och redan medvetna om denna händelses syfte. Dessa har redan släppt taget om en hel del som de visste att inte längre tjänade dem, sådant som de har vuxit ur i sin ständigt utvidgande process. Detta sker på den fysiska nivån genom ägodelar, jobb, relationer, kosthållning, allt som inte längre matchar deras varelse av en högre vibration. Det var inte svårt, för dessa var helt enkelt medvetna om det. Det förekom ingen känsla av förlust, inga argument, inget dömande, dessa själar tog sig helt enkelt bort för att fortsätta på sin spiral i riktning mot det som är känt som Upplysning, fastän vi föredrar termen Själsutvidgande.

Nu när mänskligheten upplever denna Treklang av Förmörkelser, så kommer de som söker efter frid och högre medvetenhet att ytterligare släppa taget, ifall det behövs. Jag talar om för er att inget blir påtvingat på er. Ni har fri vilja, ni kan välja, det vet ni. Detta är den här planetens Universella Lag. Men ni kan känna, och ni vet, och ni väljer. Ifall något eller någon ska frisläppas, så kommer ni helt enkelt att uppleva en inre vetskap. Ni kommer inte längre att önska denna energi i er närhet, förstår ni. De av er som inte vill göra någonting eller att ignorera, är fria att göra så. Vi förstår att ni inte är redo att lyssna inombords eller att släppa taget. Det förekommer inget dömande, nej. Vi dömer aldrig. För vi förstår er och bara ni kan rikta er väg inom denna livstid, denna upplevelse, och därmed expansionen av er Själ.

Jag säger till alla: Var i frid, släpp taget om stressfyllda situationer. Förbli centrerad i ditt hjärtcentrum, känn efter din väg. Ifall du lyssnar, verkligen lyssnar till din ’inre radar’, så kommer du helt enkelt att veta. Tar du ett steg bakåt från konfrontationer, kontroll, negativitet och frustration? Väljer du att hålla och förbli i ditt centrum? Fortsätter du på din Oändliga Spiral av Medvetenhet?

Vi finns ständigt med er. Vi inom det Stora Vita Brödraskapet förstår, för var och en av oss har inkarnerat på Jorden. Vi fortsätter med att vägleda er med förståelse och kärlek.

Jag är Kuthumi.

 

Copyright © 2017 Rev, Lynette Leckie-Clark – All rights reserved. You are welcome to share with a friend but Not for sale in any form.

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...